Ungt Entreprenørskap tilbake i innovasjonsparken

Funfact: Nå stemmer adressen på konvoluttene til Ungt Entreprenørskap igjen. Organisasjonen holdt til i innovasjonsparken for 15 år siden, og nå er de tilbake.

  • AV Hilde Garlid
  • 20. oktober 2021
Ungt Entreprenørskap.2
- Sendte dere for få brev eller trykte dere opp for mange konvolutter?

- Hehe – post var mer vanlig da enn nå, sier Maria Aasbø, daglig leder i Ungt Entreprenørskap.

Neste generasjon næringsliv
Konvolutthistorien er faktisk en illustrasjon på hvordan ny teknologi endrer samfunn og næringsliv, og viktigheten av å trenes tidlig i å løse utfordringer. Ungt Entreprenørskap (UE) tilbyr i bunn og grunn undervisningsmetoder som gir elever læring, innsikt og erfaring med ideutvikling og problemløsning eller det å etablere en bedrift, drifte den og avvikle den. UE kurser og veileder tusenvis av lærere i Norge, og i 16 av 23 kommuner i Rogaland jobbes det i og med elevbedrifter hele skoleåret.

Akkurat nå drifter 1200 ungdommer i Rogaland en elevbedrift. Det utgjør ca 250 elevbedrifter på ungdomstrinnet, og tilsvarende mange på videregående skole.

- Det er denne gjengen som kommer etter oss inn i næringslivet, og de arver våre problemstillinger. Derfor er det viktig å trene på å finne løsninger på ekte problem. At det er 150 små og store innovative bedrifter rundt oss nå i innovasjonsparken, håper vi blir en ressurs både for elevene og for oss, sier Maria Aasbø.

Ungt Entreprenørskap.3

UE-GJENGEN: I alt er det seks ansatte i Ungt Entreprenørskap, her representert ved Nanna Aanderud-Larsen, trainee, Maria Aasbø, daglig leder og Tom Sjøen, rådgiver yrkesfag. (Foto: Hilde Garlid)


Fra show til business
De som kjenner til Ungt Entreprenørskap har sett eller hørt om de imponerende showene. For ungdomstrinnet arrangeres regionsmesterskap, mens elever på videregående og universitet kan gå videre til NM og Em

I imponerende show presenterer elevene sine produkt og bedrifter, de pitcher sine forretningsideer fra scenen, og det kåres vinnere i mange kategorier. Det er fylkesfinaler og kvalifisering til norgesmesterskap og de beste vgs-elevene sendes videre til europamesterskap.

- Konkurransene er selvsagt målet for mange elever. Vi får ofte spørsmålet; gjerne fra næringspolitikere, om hvor mange AS´er vi har skapt. Det som er viktig for oss er hva elevene lærer, og den langsiktige effekten. Forskning viser nemlig at det er 50% større sjanse for at du etablerer egen bedrift en gang i livet med disse erfaringene fra ungdomsårene. Vårt gull er at vi har utviklet en undervisningsmetode fra barneskole til høyere utdanning; også universitetsnivå, som trener morgendagens arbeidstakere i den kompetansen som trengs for omstilling og endring i regionen vår., sier Aasbø.

Ungt Entreprenørskap er en landsomfattende non-profit organisasjon, etablert i 1997 i Norge, og 1999 i Rogaland. De er finansiert over statsbudsjettet, fra skoleeierne og Rogaland fylkeskommune i tillegg til lokale næringslivspartnere.

- Vi har flere dyktige næringslivspartnere med oss her i Rogaland, og SRbank har vært med oss helt siden starten, sier Aasbø.

Innovasjon og næringsutvikling kan trenes
Funfact: Ungt Entreprenørskap har to kontor i Rogaland; Stavanger og Haugesund. Begge er samlokalisert med innovasjonsselskapet Validé.

- Vi er en del av økosystemet for næringsutvikling. Grunnen til at vi involverer oss i hele utdanningsløpet, er viktigheten av progresjon i læringen. Innovasjon kan trenes, akkurat som et fotballag, sier Aasbø.

UE har stor gjennomslagskraft i grunnskolen og på videregående skole, og gjør forpliktende avtaler med skoleeierne i fylke og kommune.

- Fagfornyelsen i skolen framsnakker våre metoder. Vi har gjort dette i 25 år, og nå bankes det på dørene våre. Det er kjempebra. Vi sier at vi trener framtidens næringslivskompetanse, men at våre metoder også øker motivasjon or læring. Vi tilbyr læring gjennom å skape verdi for andre, utenfor skolen. Det viser elevene ofte den praktiske nytten av skolefagene, sier Aasbø.

- Hvordan da?

- Vi ønsker at elevene skal løse problem som er reelle her og nå, ikke om 15 år. Når elever spør læreren om å vise dem regnskap og budsjett, litt kvikt, fordi de trenger å sette opp en matrise for sitt produkt i bedriften sin, har vi oppnå mye, sier Aasbø.

De tverrfaglige temaene i fagfornyelsen, som bærekraft, folkehelse og livsmestring samt demokrati og medborgerskap, passer også som hånd i hanske med undervisningsmetoden til UE.

- Det er livsmestring i å kunne ta ansvar for et problem, og jobbe med løsningen gjennom et helt skoleår. Det gir selvtillit og troen på at det er mulig å lykkes i et arbeidsliv, sier Aasbø.

Ungt Entreprenørskap.5

NYINNFLYTTET: Det nye kontoret til Ungt Entreprenørskap er i bygg i2 i Innovasjonspark Stavanger . (Foto: Hilde Garlid)

Trekker yngre folk til parken
- Hvordan samarbeider dere med etablert næringsliv?
- Bedriftskontaktene er viktig partnere for å lykkes som brobygger. Vi henter ekte problem fra næringslivet, og vi trenger næringslivspartnere til å syreteste ideer, være mentor eller jury i konkurranser. Det er fint å være nær innovasjonsmiljøet her i parken, og utvide vårt nettverk. Validé og Skape kjenner vi godt fra før, men vi ser også synergier med HelseCampus, e-sportsenteret, havbruksmiljøet og IT-selskapene her i innovasjonsparken, sier Aasbø.