Storrengjøring i shipping med ny oppfinnelse

Rune Freyer er en seriegründer med base i innovasjonsparken. Hans nyeste oppfinnelse er en børste som forhindrer at groen får etablert seg på skrogene til store fartøy mens de gjør fart i åpen sjø. For shippingbransjen betyr reinere skrog reduserte drivstoffutgifter. For miljøet betyr det mindre utslipp fra skipsfrakt og at levende arter ikke dras med fra havn til havn.

  • AV Hilde Garlid
  • 16. november 2021
Shipshave.3
MIDT I PRODUKSJONEN: Selskapet Shipshave produserer faktisk skipsbørsten ITCH i et verksted i Innovasjonspark Stavanger. - Børsten vår rengjør skipsskroget mens båten er i fart. Det sparer både drivstoff, miljø og trusselen med at arter flyttes fra havn til havn, sier Eirik Eide er salgs- og markedssjef i Shipshave. (Foto: Hilde Garlid)


På et verksted i innovasjonsparken produseres og videreutvikles Shipshave’s ITCH. Det står for «In-Transit Cleaning of Hulls», og ser ut som et lite fly med en børste på siden mot skroget. Den er ganske så genial fordi den løser et problem skipsbransjen har i dag som både er kostbart, tungvint og en økende trussel for livet i havet.

Rene skrog for rent hav
Alle som har båt, kjenner til problemet med groe på skroget. Drar du med deg for mye groe så senkes farten, noe som igjen krever økt pådrag fra motoren. Sånn er det for de 340x60 meter lange fartøy også. I dag rengjøres skrog når skipene ligger stille, gjerne i havn, og de må bruke kostbare spesialister eller gå i tørrdokk å få rengjort skroget.

Mange har hørt om at det flyttes levende arter rundt om i verden med ballastvann fra skip. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO har ratifisert et regelverk for utslipp av ballastvann for å forhindre miljøskader på grunn av denne forflyttingen av fremmede arter.

- Groe på skrog er storebror i det forholdet, sier Eirik Eide, salgs- og markedssjef i Shipshave; Rune Freyers nye oppstartselskap med 1,5 års fartstid og syv ansatte om bord i brakkene i parken. Det litt knirkende kontorbygget ser ut til å passe gjengen utmerket.

- Det er tørt, varmt og funksjonelt. Vi kan gå på sokkene fra kontoret og inn i verkstedet. Mer forlanger vi ikke, sier Rune Freyer.

Shipshave 5

PAKKET OG KLAR: ITCH-en kommer som et ferdigpakket kit som monteres med en wire, og kan håndteres av folkene om bord. (Foto: Hilde Garlid)Vipper på stupebrettet nå
Første piloten solgte Shipshave i oktober i fjor. I kontorgangen står nå forsendelse nr 13 og 14 pakket i trekasser. Klar for børstetjeneste i skipstrafikken til havs.

- Vi har sikret patent og kultivert produktet gjennom testing og tilbakemelding fra kunder. Midt under peak-corona fikk vi komme om bord og teste på et tjuetalls fartøy. I oktober i fjor entret vi kommersiell fase. Shippingbransjen er svært konservativ og med lite innovasjon har fokuset historisk være på å bygge større. Her gjelder «seeing is believing» for omtrent samtlige aktører. Vi har jobbet i små tall, men står nå på vippen på stupebrettet til gjennomslag.

Eide har en lang karriere innen shipping, i større rederi, men hoppet på Freyer sin oppstartsdrøm etter å ha hørt ham holde et foredrag. Eide kjenner godt til bransjens iboende skepsis til fornyelse og kronisk mangel på proaktivitet for å gjøre forbedringer. Samtidig vet han hva som er bransjens viktigste, og kanskje eneste, motivasjon for endring; å redusere kostnader.

-Vi ser trolig et skifte nå. Det introduseres nye løsninger i bransjen nå uten at det er en ulykke eller regelverk som tvinger fram endring. Grunnen er at det snakkes så mye om klima og miljø, og blikket er rettet mot skipsfarten. De rederne som ikke gjør leksen nå, de er ikke her i morgen. Derfor tror vi timingen med produktet vårt er perfekt, sier Eide.

Et annet stort pre for Shipshave er at «Made in Norway» er et kvalitetsstempel. Det norske redere gjør får oppmerksomhet.

-Den første ITCH-en solgte vi til en norsk kunde. Når den samme rederen så kommer tilbake og bestiller tre til og ønsker seg «shaves» til hele flåten sin, så har de nok identifisert en besparelse. De faktiske besparelsene deles gjerne ikke med oss, men flere gjensalg sender signal til den verdensomspennendebransjen om at kunden har identifisert en løsning som virker positivt på bunnlinjen, sier Eide.

Shipeshave 4

SKAPERNE: Kristoffer Ekren stortrives som produktutvikler, og problemløser, hos Shipshave (Foto: Hilde Garlid)


Forsiktig med tall
- Det er svært mange faktorer som virker sammen og som gjør det vanskelig å tallfeste besparelsen ved å holde skroget reint. Det handler om alt fra, tilstand på skroget, bunnstoff påført, seilingsfart og -område, osv osv. Per i dag kan vi ikke kvantifisere besparelse, men vi lover «Hull cleaning without hassel». Det har også en stor verdi, sier Eide.

Løsningen er likevel utviklet for å gi drivstoffreduksjon, og tallene de da viser til er hentet fra DNV. De anslår at forskjellen på et rent eller et skrog med groe er 10 - 20% mer i drivstoff-forbruk for et fartøy som operer i Nord-Europa. I varme strøk kan det være enda større potensiale.

-Når båtene bruker mellom 30 og 40 tonn drivstoff i døgnet, til en pris på 600 dollar pr tonn – så er det store penger å spare, sier Eide.

Mer eksakte data om effekt vil de kunne høste etter hvert som flere skip bruker ITCH. Børsten er utstyrt med kamera for å kunne overvåke og dokumentere rent skrog.

Den gigantiske fordelen er at rengjøringen kan gjøres mens båten er i fart; utstyret er verifisert for mellom 10-14 knops fart, og det opereres av mannskapet om bord.

- Tid er penger i bransjen, og når havner i Australia og California nå krever rent skrog før båtene får legge til, så kan ITCH gjøre jobben på vei over havet, sier Eide.