Sensortesting i gang i HelseCampus

Teknologi, nye løsninger og samarbeid blomstrer i HelseCampus. Nå er løsningen Empathic Building installert, og mange ulike innendørs sporingssensorer testes ut. – Dette vil bli like vanlig som WiFi i framtida, sier en av leverandørene.

  • AV Jofrid Åsland, NSCC
  • 25. august 2020

Montering-i-HelseCampus.jpg#asset:1718

MONTERING: Gunnar Hansen i TietoEvry monterer sensorikk i HelseCampus sammen med Hans Hagland og Truls Hansen Kjestveit som går på elektro og forskerlinja på videregående skole. – Det er kjekt å se ny teknologi som er helt der framme i bruk, sier den unge duoen. (Foto: Jofrid Åsland)


– Det store målet våret er å forandre sykehussektoren, sier Gunnar Hansen i TietoEVRY.

Han er ansvarlig for Empathic Building sykehusløsningen i selskapet. Nå er løsningen installert i HelseCampus Stavanger (HCS) som et samarbeidsprosjekt med Norwegian Smart Care Lab (NSCL). NSCL gjennomfører tester for små og store selskap som har helseteknologiske løsninger for dagens helseomsorg.


Testtilbud til helseteknologibedrifter
– Vi er veldig glade for samarbeidet med TietoEVRY og synes plattformen har mye relevant funksjonalitet knyttet til både sykehussektoren, kommune og privatmarkedet, sier Karoline Blikra Mokleiv i NSCL.

Det er hun som har ansvaret for å koordinere bruk av HelseCampus med leverandørindustrien, og sørger for dialog og oppfølging.

Blikra Mokleiv beskriver Empathic Building som en ny og spennende plattform der både HelseCampus og bedriftsmedlemmene i helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) kan få vise seg frem.

– Digitale velferdsteknologiske løsninger kan være utfordrende å presentere, da funksjonaliteten til produktet ikke trenger å være noe fysisk som man kan se eller ta på. Ved hjelp av Empathic Building plattformen kan man visualisere løsningene og gi allmennheten et mer helhetlig inntrykk av teknologien i bruk. Slik kan fremtidige brukere av denne teknologien også få et inntrykk og oversikt over hva som finnes på markedet, sier hun.

LES OGSÅ: Samarbeidsavtalen med Norwegian Smart Care Cluster gir HelseCampus bedre kontakt med næringslivet

Tester teknologien
Det er ikke profitt som får bedriftene til å delta i prosjektet «Empathic Building», men muligheten til å teste ny teknologi og funksjoner.

Vi ønsker å gi et bedre tilbud til pasient og pårørende samt forenkle hverdagen for de ansatte på sykehusene uten å gå på akkord med pasientsikkerheten, sier Gunnar Hansen, TietoEVRY.

Slike system gir muligheten til å dele informasjon om hvor man befinner seg, hvor rullende materiell og medisinsk utstyr befinner seg og har vært i bygningsmassen, samt nye muligheter innen fall-sensorikk og overfallsalarmer.

Vårt produkt er visualisering. Vi integrerer mot alle fagsystemer som vedlikeholdssystem, renhold, portører, journal og så videre. Løsningen er høyaktuell under dagens Covid19-situasjon for rask smittesporing og håndtering av situasjoner. Man kan også få faktiske tall på hvordan det står til med håndhygienen og sosial distansering, sier han.

TietoERVY sin plattform er ikke knyttet opp til en bestemt sensorteknologi, men er åpen for å bruke forskjellige typer sensorteknologier. Nå testes blant annet to forskjellige produkter for innendørs sporing gjennom prosjektet i HelseCampus Stavanger.

– Dette gir muligheten til å sammenligne ulike produkter, og finne ut hva som fungerer best, opplyser Hansen og legger til:

– Jeg mener det er positivt at brukeren ikke blir låst til en bestemt sensorløsning. Med denne platformen kan du bytte sensorløsning etter hvert som teknologiløsningene blir bedre, uten å bytte ut brukergrensesnittet.

Den nye hverdagen
En av leverandørene som tester sin sensor for sporing innendørs er selskapet Quuppa.

Quppa_Karoline_WEB_DSC_05871.jpg#asset:1722

ENGASJERT: Karoline Blikra Mokleiv fra Norwegian Smart Care Lab i samtale med Christoffer Segercrantz fra selskapet Quuppa som tester sin innendørs sensorikk i HelseCampus Stavanger. (Foto: Jofrid Åsland)

– Vi har samarbeidet med TietoEVRY gjennom flere år, og kunne ikke si nei når vi fikk muligheten til å bli med i prosjektet i til NSCL i HelseCampus. Vi ønsker å vise fram løsningen vår som er tilgjengelig på markedet, moden og klar til bruk, sier Christoffer Segercrantz.

Han arbeider med salg i Quuppa, og beskriver produktet deres som en innendørs GPS.

– Innendørssporing vil bli like vanlig som WiFi i framtida, spår Segercrantz.


En uforpliktende mulighet
– HelseCampus Stavanger har vært under oppbygging i ett års tid nå. Det er en arena for test, innovasjon og simulering. Ønsket er at senteret skal være en utviklingsarena for ny teknologi og nye løsninger, sier Ragne Farmen, prosjektleder for HelseCampus.

Hun er opptatt av at senteret skal gi muligheter for mange forskjellige aktører.

Ragne-Farmen.HelseCampus.jpg#asset:1719

MANGE MULIGHETER: Ragne Farmen, prosjektleder for HelseCampus, ser muligheter for test og utvikling av morgendagens teknologiske løsninger i HCS. Her i dialog med Bjarte Bøe(t.h.), leder for avdeling for velferdsteknologi i Stavanger kommune, og Gunnar Hansen (t.v.) fra selskapet TietoEVRY. (Foto: Jofrid Åsland)

– Nå tester forskjellige leverandører ut sine løsninger for innendørs sporing av blant annet personer og utstyr. Dette er en er en gylden mulighet for aktører som skal anskaffe slike løsninger. Der de kan komme til HelseCampus og se løsninger i bruk uten forpliktelser, sier Farmen.

Prosjektlederen ser dette som en viktig investering for HelseCampus, og en mulighet til å teste ut ny teknologi som vil være viktig for å utvikle helsesektoren på en best mulig måte.

(Hovedbilde) PLATFORMSJEF: Gunnar Hansen forteller alltid like engasjert om TietoEVRY sin visualiseringsløsning. Han er ansvarlig for Empathic Building sykehusløsningen i selskapet. (Foto: Jofrid Åsland)