Rom for et sterkt innovasjonsmiljø innen helse

Innovasjonsparken har plass og spennende kontorløsninger for helserelaterte bedrifter og miljøer som ønsker seg tett på det nye sykehuset. En samlokalisering med sykehus, universitet og hele innovasjonsmiljøet på Ullandhaug er en betydelig forsterker for samspillet mellom innovasjon, forskning, utvikling og industri i regionen.

Toppbanner-Friskt-blod.jpg#asset:1663

På nabotomten til innovasjonsparken bygges SUS2023. Det er en gylden mulighet for ambisiøse helseaktører å flytte sammen med likesinnede selskaper.

Campus Ullandhaug: En samlokalisering med sykehus, universitet og hele innovasjonsmiljøet på Ullandhaug er en betydelig forsterker for samspillet mellom innovasjon, forskning, utvikling og industri i regionen.

Hver dag bringes folk fra ulike faggrupper sammen, til samhandling. Visjonen er å legge til rette for at vi sammen kan vise hvordan næringslivet, akademia og det offentlige må jobbe sammen for å løse utfordringer, blant annet innen helsesektoren.

Helse Campus Stavanger (HCS) er et barn av denne visjonen. Innovasjonsparken huser et simuleringssenteret for læring og innovasjon innen helse. Her møtes aktørene i økosystemet rundt pasienten for å trene og lære av hverandre. Alle har de et ansvar for den samme pasienten, men på ulikt tidspunkt i sykdomsforløpet. Mye kan fanges opp med samhandling og kunnskap om hverandre. I Helse Campus Stavanger trener ambulansepersonell, ansatte ved sykhuset, ansatte ved legekontorer og hjemmetjenesten i ett og samme lokale.

Initiativet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger universitetssjukehus (SUS), SAFER, Stavanger kommune og NORCE Norwegian Research Centre AS. Samarbeidsprosjektet kom i stand allerede i 2017, og ble offisielt åpnet av helseminister Bent Høye i 2019.

Visjonen for HCS er «Simulering, sikkerhet og samhandling – utdanning, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse».
HCS skal være navet i en regional, forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Helse-logoer.JPG#asset:1666

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med mer enn 140 bedrifter og 50 kommuner/offentlige aktører som deltakere. I november 2019 rykket helseklyngen opp på A-laget, og har fått fem nye år, og 30 millioner kroner til aktivitet som ArenaPro-klynge. Klyngen har omtrent halvparten av sine medlemmer lokalisert i Rogaland, den andre halvparten er nasjonalt, og i et fruktbart samarbeid med tilsvarende klynger i Norden. Formålet med klyngen er å bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse & omsorgstjenester. Det er Validé AS som leder klyngeprosjektet Norwegian Smart Care Cluster, og synergier mellom forskning, forretningsutvikling og investeringsmuligheter styrker bedriftene tilsluttet klyngen.

Senter for Organelleforskning (CORE) ønsker å øke forståelsen for organellenes funksjon i celler. CORE utgjør i dag et banebrytende, ambisiøst og dynamisk forskningsmiljø som tiltrekker seg noen av de beste forskerne og samarbeidspartnerne fra hele verden. CORE representerer et konsortium bestående av Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssykehus og Norwegian Research Centre (NORCE).

Validé AS: Næringsutvikling i tidlig fase er innovasjonsselskapet Validé sin spesialitet. Enten du er forsker, industriaktør, gründer, startup eller du har en god idé - for oss handler alt som innovasjon og vi ønsker å møte dem som leverer bærekraftige løsninger for framtidens næringsliv. I inkubatoren til Validé kryr det av selskap som løser utfordringer innen energi, helse og teknologi. Validé TTO har et særlig ansvar for å flytte forskning fra forskningsmiljø og universitet ut i næringslivet, og ITSA Start og ITSA Growth trygger reisen for ferske gründere med å gi dem helt nødvendig forretningskompetanse og validerer produkt og marked. Validé er også homebase for presåkornfondet Validé Invest I, og et fond 2 er under oppseiling. Vi er blant de få som investerer i tidlig-fase og gir nødvendig, økonomisk fart ut av startblokken. I dag har vi 72 selskap i porteføljen vår.

Mange av Validé-utviklede selskaper har hjemmebase i Innovasjonspark Stavanger, og inkubatorselskapene deltar i vårt felles innovasjonsmiljø.

Les mer om ledige lokaler

Kontakt oss for mer informasjon


Hero-bilde-trippel-innovasjonspark-Stavanger_5.jpg#asset:909