Opprykk for to av klyngene i innovasjonsparken

Aquaklyngen Stiim og energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES) rykker begge opp og får Arena-Pro-status i Innovasjon Norge sitt klyngeprogram. Medlemsvekst, samarbeid og innovasjonsevne er opprykkskriterier. Grobunnen har de funnet i innovasjonsparken.

  • AV Hilde Garlid
  • 15. november 2021

Arena Pro 2021

VIND, AQUA OG ENERGI: Tre klynger fra Rogaland rykker opp til Arena-Pro. Det styrker næringsmiljøene for offshore vind, havbruk og energi. (Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge)

Det var i alt 14 klynger som søkte Innovasjon Norge om å få Arena-Pro status. Fire slapp igjennom det trange nåløyet. Tre av disse fire klyngene er fra Rogaland og altså to av dem har adresse Innovasjonspark Stavanger.

Opprykket innebærer økt finansiering og støtte fra klyngeprogrammet i en periode på fem år.

- Vi gratulerer Stiim Aqua Cluster og Norwegian Energy Solutions. Innovasjonsparken er utrolig stolt over å være samarbeidspartner og hjem for også disse klyngene. Innovasjon og nyskaping har de beste vilkår når sterke faglige nettverk og vilje og evne til samarbeid får ta plass. Dette tror vi på og vi ser at det virker. Vi gleder oss til å følge både Stiim, NES og helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster på veien videre, sier Cecilie Melby, daglig leder i Innovasjonspark Stavanger.

30 bedrifter i Havets hus

Nylig feiret aquaklyngen Stiim åpningen av Havets hus i parken, og 30 av deres 150 medlemsbedrifter har nå adresse Innovasjonspark Stavanger.

- Havets Hus fungerer som et innovasjonssenter for havbruks- og sjømatnæringen, og Stiim Aqua Cluster spiller en sentral rolle i byggingen av et faglig og sosialt fellesskap på huset, sier Andreas Heskestad, daglig leder i Stiim, i en pressemelding.

Havets hus

AKTIVT MILJØ: Antall aqva-bedrifter vokser i innovasjonsparken, og nylig feiret miljøet innflyttingen i Havets Hus. (Foto: Hilde Garlid)


Flere prosjekt fra Stiim
– Vi er godt i gang med å etablere Stiim som en ledende klynge for videreutvikling av den globale havbruksnæringen. Nå får vi muligheten til å sette i gang flere prosjekter som skal bidra til økt bærekraftig matproduksjon fra havet. Den teknologiske utviklingen havbruksnæringen er inne i, gir også vekstmuligheter for norsk maritim industri og leverandørnæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er utrolig takknemlige for tilliten vi har fått gjennom Arena Pro-tildelingen, sier Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.

Medlemsbedriftene i Stiim omfatter teknologibedrifter fra hele Norge og fra ulike bransjer, oppdrettere og havbruksrelaterte virksomheter, gründere, kapitalmiljø og utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Klyngen skal være best på teknologiutvikling som gir nytt matproduserende areal på land eller i sjø. Det arbeides målrettet for å styrke medlemsbedriftenes og bransjens konkurransekraft og for å øke teknologi- og kompetanseoverføringen i næringen.

Energiklyngen får løfteevne
– Dette er en gledens dag. Vi er ydmyke og stolte over tilliten. Arena-Pro gir oss betydelig større løfteevne for tettere og langsiktig oppfølging av våre medlemmer. Nå skal det virkelig bli fart på prosjektsatsinger innen fornybar energiteknologi. Vi skal være en katalysator for utviklingen av hybride energiløsninger, og bidra til å bringe flere norske bedrifter inn i dette markedet. Vi skal også forsterke samarbeidet med andre klynger og øke satsingen internasjonalt, sier Egil Aanestad, daglig leder i Norwegian Energy Solutions.

NES kake

FEIRING: Medlemmene i energiklyngen har knapt tid til å feire - blikket er festet på at mye transformasjon innen energibransjen skal komme fra energibransjen selv. (Foto: Hilde Garlid)


– Med så mange sterke søknader er vi utrolig stolte over å bli tildelt Arena Pro-status. Det ligger et stort ansvar i et slikt opprykk, og vi vil forvalte denne tildelingen på best mulig måte. Klyngens økosystem for innovasjon skal videreutvikles slik at det kommer våre medlemmer og samarbeidspartnere til gode. Gjennom målrettede prosjekter og aktiviteter kan vi nå i enda større grad bidra til at energiomstillingen skjer raskere, sier Tor Arnesen, styreleder i Norwegian Energy Solutions.

Validé-partnerne rykker opp
Innovasjonsselskapet Validé, som også holder til i innovasjonsparken, er partner med alle de tre klyngene som nå rykker opp. De er også partner med tre andre rogalandsklynger som har Arena-Pro-status; blant annet helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster som igjen er en aktiv deltaker i HelseCampus.

Fra før av har helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster, infrastrukturklyngen VIA og smartbyklyngen Nordic Edge Arena-Pro status. Det betyr at alle de seks klyngene som Validé er partner med, nå er på Arena-Pro nivå.

Anne Cathrin Østebø, Validé

DET NYTTER: Anne Cathrin Østebø er daglig leder i innovasjonsselskapet Validé, som igjen er partner med alle de tre rogalandsklyngene som nå får Arena-Pro status. - Klyngene er et bevis på at vi får til mer i fellesskap, sier hun. (Foto: Hilde Garlid)

Å rykke opp til Arena-Pro er et kvalitetsstempel for det arbeidet klyngene har gjort de siste årene, og opprykket betyr videreutvikling av klyngens strategiske betydning utover å være en koblings- og en samhandlingsarena.

-Å få til tre opprykk som dette i vår region, er viktig for næringsutvikling og den transformasjonen som hele landet står i akkurat nå. I fellesskap vår vi til så utrolig mye mer, og klyngene er et bevis på det, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé og styremedlem i energiklyngen NES:

Hva er et klyngeprogram?
Det nasjonale klyngeprogrammet, Norwegian Innovation Clusters, er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd. Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det finnes tre ulike nivåer i klyngeprogrammet: Arena er et treårs program, Arena Pro er et femårs program og GCE er 10 års program.