Norwegian Technology AS utvikler renseteknologi

For andre gang dukker selskapet Norwegian Technology AS opp i Innovasjonspark Stavanger. – Vi driver teknologiutvikling og ønsker nærhet til et innovativt miljø. Vi har stor tro på synergieffekter i et miljø med ulike bransjer. Vi vil være med i den symbiosen.

  • AV Hilde Garlid
  • 2. februar 2021
Norwegian-Technology.1.jpeg#asset:1861

TUR-RETUR: Selskapet Norwegian Technology flytter inn for andre gang i Innovasjonspark Stavanger. Fra venstre: Rune Kvernberg, Evgenia Hernandez, Sindre Lunde og Stig Keller. Ikke til stede: Trond Årestrup og Martin Schanche. (Foto: Hilde Garlid)Det sier Rune Kvernberg, daglig leder for Norwegian Technology AS, som nylig har flyttet inn i Innovasjonspark Stavanger, igjen, etter noen år i Mekjarvik, hvor selskapet har sitt heleide driftsselskap Norwegian Waste to Energy AS med behandlingsanlegg for miljøavfall fra industrien.

Rensing av miljøavfall fra olje- og gassindustrien
Selskapet har utviklet og patentert teknologi og utstyr for rensing av oljeholdig vann, borevæske og borekaks. I dag fraktes slikt til lands med forsyningsbåter for videre behandling eller reinjiseres i deponibrønner offshore. Det er både kostbart og lite miljøvennlig.

- Med vår teknologi og vårt utstyr skiller vi ut komponentene vann, kaks og olje offshore på plattformen, slik at transport til land ikke lenger er nødvendig. Offshoregodkjente miljøvennlige kjemikaler benyttes også i prosessen. Utskilt vann og faste sedimenter møter krav til utslipp med god margin og kan dumpes over bord. Oljen tas til land for gjenbruk for nye borevæsker eller energigjenvinning , sier Kvernberg.

Kvernberg har en lang karriere bak seg i oljebransjen, som han nå anvender på rensing av miljøavfall.

SE PRESENTASJON: Norwegian Technology

Rensing til lands og til vanns
2019 var det store endringsåret for Norwegian Technology AS – og så kom Covid-19.
- Den har vært en vanskelig kunde! Vi er i likhet med industrien for øvrig også rammet av reduksjon i aktivitetsnivå og forskjellige tiltak for å redusere smittefare. Mye ble stengt eller satt på vent i fjor vår, sier Kvernberg.

Norwegian-Technology.modell.png#asset:1862

OUR WAY, OR THEE HIGHWAY: Renseteknologien til Norwegian Technology sparer selskapene for å frakte avfall til land for rensing og lagring.

Selskapets rensemetoder og løsninger er ikke bare forbeholdt oljeindustrien. Den kan brukes innen flere bransjer, hvor rensing er påkrevet. Klimakravene skjerpes, og mange flere bransjer må dokumentere sine utslipp og avfallshåndtering – og gjøre tiltak.

- Vi jobber også med løsninger for kommunalteknikk og har samarbeid med IVAR. Arbeidet drives gjennom de heleide datterselskapene Norwegian Process Services AS og Norwegian Waste to Energy AS. Ja, vi har et viktig og inntektsbringende bein i olje/gass, men det mye miljøavfall fra andre bransjer vi også kan ta hånd om i årene som kommer, sier Kvernberg.

Norwegian-Technology.Rune-Kvernberg_210202_125631.jpeg#asset:1864

LEDER: Rune Kvernberg har pensjonert seg fra oljebransjen, men synes utfordringen han fikk fra Norwegian Technology var spennende. (Foto: Hilde Garlid)

Teknologiutviklere
Selskapet driver for tiden to utviklingsprosjekter innen teknologi og utstyr med støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og flere oljeselskaper. ConocoPhillips er en sentral deltaker i begge prosjektene.

- Med stadig økende fokus på kostnadsbesparelser fra feltoperatørene og strengere krav til miljø og klimariktige løsninger fra politikere og publikum, er løsningene fra Norwegian Technology AS blitt et viktig bidrag. Sirkulær økonomi er et begrep vi har tatt til oss og utvikler løsninger for. Vi bidrar i dette løpet med miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger, sier Kvernberg.