Norges beste inkubator holder til i Innovasjonspark Stavanger

Det viktigste er ikke hva Validé sier, men hva Validé gjør. En gang i året er innovasjonsselskapet oppe til eksamen. 34 inkubatorer i hele landet er under den samme kritiske lupen og blir vektet på de samme kriteriene. Resultat: Validé er i Norges-toppen.

  • AV Hilde Garlid
  • 28. oktober 2020

Gry.Marit.inkubatorteam.2.jpeg#asset:1808

Lykkes Validé med å finne de beste ideene? Får gründerne de beste rådene? Er investorer nysgjerrig på hva som skjer i inkubatoren og oppstartsmiljøet rundt Validé? Deles kunnskap? Skapes det et nyttig og godt nettverk med industrien? Er inkubatoren et godt læringsmiljø?

-Klart vi er kanonspente på resultatene av disse spørsmålene, og en kan bli søvnløs av mindre. Alt vi sier omsettes i denne undersøkelsen til hva vi faktisk gjør, sier Gry Isabel Sannes, leder av inkubatoren i Validé.

En plass i toppen av denne rankingen legger også grunnlaget for SIVA (Selskapet for industrivekst) sin økonomiske støtte til videre drift. Men i sannhetens øyeblikk er det kun hvilken farge «mastermind-kulen» har, som teller.

Dette er årets kulefarge for Validé:

SIVA.apport2020.totalskår.png#asset:1809

Hva er en inkubator?
Inkubasjon er egentlig en metode for å skape næringsvekst og sikre overlevelsesevnen til oppstartsselskap. Metoden vektlegger individuell rådgivning, kompetanse- og nettverksbygging samt tilgang til kapital, men det handler også om læringsmiljø og kunnskapsdeling. Derfor er inkubatorer også 34 fysiske steder rundt om i landet. I Innovasjonspark Stavanger er det kontorfelleskapet og møteplassen i øverste etasje i i8.

Det er Validé som driver inkubatoren, med Gry Isabel Sannes som inkubatorleder. Validé har også søster-inkubatorer i Haugesund og i Dalane med dyktige forretningsutviklere med god kjennskap til industrinettverk og investorer rundt oppstartsselskapene i deres regioner. Slik har Validé inkubatoraktivitet i hele fylket.

ITSA.G.2020.16.jpeg#asset:1810

LEDER: Gry Isabel Sannes er inkubatorleder i Validé og leder av ITSA Connect Growth. 15 vekstmodne startup har startet på et akseleratorprogram, blant annet ved å presentere seg for investorer. (Foto: Hilde Garlid)

SIVA er den største, økonomiske bidragsyteren til at Validé kan drive med individuell rådgivning og akseleratorprogrammene i ITSA. Rogaland fylkeskommune har også i flere år vært en viktig støttespiller til inkubatoren. Etter SIVA sin ranking får alltid vinnerne mest. Det gjør de for at noen miljø skal kunne vokse seg sterke. Validé har i flere år nå, holdt posisjonen blant Norges beste inkubatorer parallelt med VIS i Bergen og StartupLab i Oslo.

Grønt er best
«Det forventes ikke at noen inkubatorer framstår som komplette. Det vil alltid være rom for forbedringer. Det vil også være en spredning mht. resultater siden forutsetninger, målsetninger og utviklingsgrad er ulike. Det forventes imidlertid at tilbakemeldingene medfører at den enkelte inkubator ser nærmere på de områdene der det påpekes potensiale for forbedringer», står det i rapporten.

-Vi tar på alvor de områdene hvor SIVA mener vi har forbedringspotensiale, men vi klarer likevel ikke å la være å fryde oss over denne totalgrønne oppsummeringen, sier Sannes:

SIVArapport2020.inkubatordrift.png#asset:1811

Hvordan kan vi si at vi er best i landet?
Rapporten Validé mottar fra SIVA handler om Validé sine score; ikke de andres, men når 34 inkubatorer i landet rapporterer likt gir det SIVA et godt datagrunnlag for å kunne sammenligne og at inkubatorene kan lære av de andre.

-Uansett hvor mange grønne knotter man får i eget skjema, lurer man jo alltid på om andre har fått flere? Eller om de andres er grønne der vi bikker ned på blått? Hvem er på det jevne god, bedre og best?, sier Sannes.

En svært god indikator er dette edderkoppnettet. Her er samlescoren fra alle de 9 hovedkategoriene lagt inn, og hvor vi ser at Validé sine score ligger litt utenpå gjennomsnittet på alle punkt:

Validé-vs-gjennomsnitt.jpg#asset:1812

Solid backing og motivasjon
- Marit Størseth og jeg skal verken si på trøndersk eller nordnorsk hva vi noen ganger mener om SIVA-rapportering, men når rapporten kommer i retur, gir den oss en opplevelse av solid backing fra eierne våre, og den gir motivasjon til aldri å gi opp denne inkubatormetoden som vi tror så knallsterkt på. Det er stas når eierne våre kan måle at vi lykkes, kan sammenligne og peke på forbedringspotensiale. De skal vi selvsagt jobbe videre med. Å drive en inkubator er en balansegang mellom å gjøre det vi vet virker, gang på gang, og fornye oss fordi omgivelser og omstendigheter krever det, sier inkubatorleder Gry Isabel Sannes.

Saferock.Ola-Garborg-Østrem.jpeg#asset:1813

FEST: Toppresultatet må feires. Ola Garborg Østrem i inkubatorselskapet Saferock kake-poserer for Norges beste inkubator. (Foto: Hilde Garlid)