Hva gjør Validé? Og hvorfor?

Verden trenger nye løsninger innen energi, helse, utdanning og teknologi. Hver dag jobber tusenvis av forskere med disse utfordringene. Å flytte denne forskningen fra akademia til næringslivet kalles teknologioverføring (TTO). Det er Validé sitt store samfunnsoppdrag.

  • AV Hilde Garlid
  • 22. juni 2020

Hver dag jobber Validé for å gjøre verden til et bedre sted ved å hjelpe fram produkt og løsninger hentet fra forskning og vitenskap, fantastiske ideer og nye forretningskonsept.

Forskning og løsninger Validé har jobbet med finnes i dag i folks hjem, på havets bunn, i verdensrommet og på alle kontinent.

Veien fra idé til et produkt og ut til et marked kan være kronglete, og alle veiene går ikke i samme retning. Validé er stolt over å ha bygget opp et økosystem for innovasjon i Rogaland. Validé har fem verktøy som både fungerer hver for seg, og sammen, for å flytte forskning fra akademia til næringslivet eller bistå startups til et marked.

De fem verktøyene er: Teknologioverføring (TTO), inkubator, akselerator, investering og næringsklynger.

Økosystemet-Valide.png#asset:1700

Vanskelig å forstå hva dette er?
• Teknologioverføring
er å flytte forskning fra akademia til næringslivet
• Inkubator
er en metode hvor nystartede selskap får rådgivning og hjelp i sine første 1-3 år. Det er også et fysisk sted for kontorfellesskap, og i8 i Innovasjonspark Stavanger.
Akselerator er en utdanning i forretningsutvikling, satt på speed, for ferske selskap. Her lærer gründere grunnleggende, men viktige ting om å drive butikk. Vi kaller det ITSA Start og ITSA Growth.
• Investering
fra Validé er svært ofte den aller, aller første for ferske selskap. Det gir ofte et unikt springbrett til andre investorer.
• Næringsklyngene
er bransjefellesskap mellom ferske og modne selskap. Det har vist seg at effekten er stor når bransjer jobber sammen for å få fart på innovasjon og markedsadgang for nye løsninger. Det finnes næringsklynger innen nesten alle bransjer, og Validé er moderskip for helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og partner med energiklyngen Norwegian Energy Solutions og Smartcity-klyngen.

Validé er en del av innovasjonsøkosystemet i Rogaland, men våre resultat har global effekt enten vi jobber med helseinnovasjon som redder liv eller et fornybart energikonsept.

Sydnes.UiS.5.jpeg#asset:1701

Mer forskning til folket
Validé TTO sitt samfunnsoppdrag er å være en brobygger mellom næringslivet og det vitenskapelige arbeidet i forskningsinstitusjonene i Rogaland. Vi ønsker at forskere og industripartnere skal finne hverandre og utvikle nye løsninger sammen til beste for samfunnet.

Validé har mer enn 20 års erfaring med dette oppdraget. Vi har et godt kvalifisert team av forretningsutviklere som hjelper forskere med å evaluere potensiale i ideene, og realisere ideer til produkt og/eller tjenester.

Vårt engasjement handler om innovasjon.

Hvis du har en idé som du vil diskutere med Validé sitt teknologioverføringskontor, eller dersom du vil vite mer om hva Validé TTO kan gjøre for deg; ta kontakt med en av våre utviklere, eller send en generell forespørsel til tto@valide.no