Her feires nytt norsk industrieventyr til havs

- Havbruk til havs har både potensiale til å være en løsning for en mer bærekraftig global matproduksjon, men også til å skape milliardverdier for Norge, sier Ragnar Tveterås, professor ved Universitetet i Stavanger, og prosjektleder for et 96 millioners stort prosjekt, tildelt fra regjeringens Grønn Plattform, for å utvikle lavutslippsverdikjeder for havbasert havbruk.

  • AV Hilde Garlid
  • 3. september 2021

Grønn plattform Blue Planet Iselin Nybø

96 MILLIONER: Næringsminister Iselin Nybø (v) hadde med 96 millioner kroner og én laks til havbruksnæringen som nå går sammen med forskningsmiljøene om å utviklet et nytt, norsk industrieventyr til havs og med fisk i merdene (Foto: Kirsti K. Sømme)


Startskuddet har egentlig gått for lenge siden; for havbruk er på vei ut på dypere og mer værhard sjø, men millionene fra næringsminister Iselin Nybø (v) gjør at både næringen selv, sammen med forskningsmiljøene, setter hele verdikjeden i et bærekraftsperspektiv.

Ikke rart det var høy kake- og feirefaktor hos Blue Planet og havbruksklyngen Stiim i Innovasjonspark Stavanger og Havets hus.

18 partnere for en ny industri
Det er et stort konsortium bestående av havbruksselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstiusjoner som har søkt, og nå fått, nær 100 millioner kroner for å gjøre et felles krafttak for et bærekraftig havbruk til havs.

-Havbruk til havs er der norsk næringsliv har størst potensiale, og eksportverdiene er enorme. Av alle ting som omtales som «den nye oljen» så er potensiale trolig aller størst innen havbruksnæringen, sier Eivind Helland, leder av Blue Planet.

Blue Planet og havbruksklyngen Stiim med sine 135 medlemsbedrifter, er navet i dette treårige prosjektet som skal ledes av Universitetet i Stavanger.

Det betyr at Innovasjonspark Stavanger kan bli et arnested for den nye, norske gigantindustrien.

Blue Planet Eivind Helland og Ragnar Tveteraas

NÆRING OG FORSKNING: Det er i alt 18 partnere i prosjektet, men Eivind Helland i Blue Planet og prosjektleder professor Ragnar Tveteraas fra UiS skal nå sammen fordele oppgaver og millioner. (Foto: Hilde Garlid)


Global impact
-Norge er verdensledende innen havbruk. Andre land og miljø er opptatt av vi foretar oss. Når næringen nå satser til havs, og setter bærekraft i verdikjeden, aller øverst, så betyr det noe for hvordan næringen utvikler seg globalt, sier Helland.

Havbruk kan spille en avgjørende rolle i å sikre mat til en global befolkning som vil overstige ni milliarder i 2050. Til det behøves ny teknologi som gjør at verdens matproduksjon kan økes samtidig som miljøet i havet bevares og verdens ressurser ivaretas på en forsvarlig måte.

I Grønn Plattform-prosjektet som har tittelen: «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» har partnerselskaper fra alle ledd i verdikjeden gått sammen med forskningsinstitusjoner og underleverandører om en felles søknad. Grieg Seafood ASA, Skretting, SalMar Ocean AS, Moreld Aqua AS, FishGLOBE AS, Hauge Aqua AS og Blue Planet AS står bak søknaden sammen med FoU-leverandørene NORCE, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NMBU, NTNU, UiB, UiS, Høgskulen på Vestlandet, Simula, The University of Melbourne og University of Florida. I tillegg involverer prosjektet Norway Royal Salmon, ABB og andre underleverandører.

Målet med prosjektet er å levere ny kunnskap og teknologi slik at offshore havbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp, oppnår lavere miljøavtrykk og god fiskevelferd. Havbruk til havs skal bli konkurransedyktig i markedet og kan gi en verdiskaping på oppimot hundre milliarder kroner.