Helse Vest IKT fyller toppetasjen

Helse Vest IKT AS er den største leietakeren i Innovasjonspark Stavanger med sine 80 ansatte. De har flyttet inn i toppetasjen i i3 med panoramautsikt til det nye sykehuset. Innflyttingsfesten hadde de i atriet, med gjester fra Helse Vest-regionen.

  • AV Hilde Garlid
  • 8. oktober 2021
Helse Vest IKT ansatte
PANORAMAUTSIKT: Utenfor kontorvinduene til Helse Vest IKT reiser sykehuset seg. F.v: Tonje Wigestrand, Linn Hege Straume, Frode Landeland, Vidar Råheim og Atle Knudsen. (Foto: Hilde Garlid)Når sykehuset nå reiser seg på nabotomten til innovasjonsparken, skaffer IKT-gjengen seg øyekontakt med en av sine største kunder.

-Nærhet til akademia og innovasjonsmiljøet her på Ullandhaug er også gode grunner for å flytte fra Hillevåg og hit, sier Linn Hege Straume, virksomhetsarkitekt i Helse Vest IKT.

Monopol på leveranser
Helse Vest IKT AS ble etablert i 2005 og er heleid av Helse Vest RHF. Selskapet har en todelt funksjon; ansvar for produksjon av operative IKT-tjenester og bidra til endring i helseforetakene gjennom bruk av IKT. De har derfor ansvar for all drift og leveranse av IKT-tjenester til hele helseregionen; fra Førde i nord, via Bergen, Helse Fonna i Haugesund og Stavanger. I regionen er det totalt 35.000 ansatte (19.000 årsverk). Helse Vest IKT har egne ansatte i nærheten av hvert av disse sykehusene, og staben er organisert på tvers. En ansatt i Stavanger kan for eksempel ha lederen sin i Førde og sine nærmeste kollegaer i Bergen.

-Totalt er vi 670 ansatte; hvorav 90 i Stavanger. 80 av oss har flyttet inn her i innovasjonsparken, og vi håper å få inn resten når det nye sykehuset er ferdig. Helse Vest IKT har monopol på leveranse til alle sykehusene i Helse Vest, i tillegg til en rekke private ideelle institusjoner med fulldriftsavtale; som for eksempel Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen og NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS her i Rogaland.

Vi leverer absolutt alle IKT-tjenester, fra pcer og servere til systemer; alt utenom medisinskteknisk spesialutstyr. Videre leverer vi rådgivning og veiledning innen fagsystem, samt opplæring, innovasjon og arkitektur, sier Frode Langeland, seksjonsleder Klientdrift.

-Hvorfor er det viktig å være fysiske nær sykehusene deres betjener? IKT er vel nettopp en tjeneste som kan leveres hvor som helst i fra?

- Når vi skal levere utstyr til nye sykehus, kan vi ikke være i skyen. Det meste av det vi gjør er drevet av behov i foretakene. Vår forståelse av behovene er lettere med fysisk nærhet. Vi kan foreslå nye ting, men det er de som har skoene på, sier avdelingsleder Vidar Råheim.

-Vi har fått mange flere oppgaver etter hvert som digitaliseringen i samfunnet og innen helsetjenester har økt, og sykehusene har enorm verdi av å digitalisere. Utfordringen er at kompleksiteten øker med nye IKT-verktøy. Det krever mer forståelse og kompetanse fra kliniske brukere, sier Frode Langeland.

-God brukervennlighet i systemene, opplæring og korrekt bruk blir derfor svært viktig, sier Linn Hege Straume.

Flunka nytt sykehus
For tiden er det storstilt utbygging av sykehus i Norge; også i Helse Vest. Det bygges nytt både i Førde, Bergen og Haugesund, men nybygget i Stavanger er det største.

-I alt bygges det nå ut 200.000 nye kvadratmeter med sykehus. Vi leverer byggstøtte til utbyggingene, og alle prosjektene er unike. SUS inneholder absolutt alt, og innen de fysiske enhetene er det meste flunkende nytt. Når det gjelder IKT-leveranser til kliniske tjenester, vil nok mye være likt som det har vært på Våland, sier Atle Knudsen, fagansvarlig kommunikasjon.

-Vi drar alltid med oss en historikk, men flytting og nybygg er en anledning til å bytte ut utdaterte system eller introdusere noe helt nytt, sier han.

Helse Vest IKT innflyttingsfest

STORT SELSKAP: Alle ansatte og ledere fra Helse Vest hadde innflyttingsfest i atriet i innovasjonsparken. (Foto: Helse Vest IKT)


Enda større IKT-miljø i parken
Innovasjonsparken huser allerede et innovativt miljø av rundt 25 bedrifter med IKT-kompetanse innen ulike bransjer; alt fra fisk til finans. Helse Vest IKT blir klart den største enkeltbedriften, og med spisset kompetanse innen helsetjenester. Digitalisering, bruk av teknologi i helsetjenestene og pasientreisen er kjernevirksomheten til HelseCampus, som er en samhandlingsarena mellom alle aktører; fra ambulanse, via sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten. Både akademia, sykehuset og private leverandører samhandler om problemene og tester utstyr og løsninger i HelseCampus.

-Er HelseCampus en interessant arena for dere?

-Vi er svært nysgjerrig på det miljøet, ja, og synes det er spennende å være under samme tak. De er en naturlig samarbeidspartner, sier Vidar Råheim. – Vi har vært på omvisning, og på innflyttingsfesten presenterte HelseCampus seg for alle våre ansatte og ledere, sier Tonje Wigestrand, spesialkonsulent.

-Helse Vest IKT ha dedikerte folk som jobber med innovasjon, og vi jobber i grenseflaten mellom universitet og sykehus. Plasseringen vår i innovasjonsparken er derfor ideell for oss for å få nærkontakt med forskning, innovasjonsmiljø og sykehus, sier Straume.

Storinnkjøper
Frode Langeland sier at Helse Vest IKT kjøper 99 prosent av alt som skal inn i helsetjenesten. Det gjør at de må holde seg orientert om hva som rører seg i markedet, og lage gode bestillinger. – Vi forsøker så langt det er mulig å kjøpe hyllevarer, men vanligvis må det omfattende tilpasninger til for at løsningene skal dekke behovene til klinikerne, sier Langeland.

-Hvordan kommer aktuelle leverandører i kontakt med dere?

-Vi snakker gjerne med aktuelle leverandører, men når det gjelder kjøpsavtaler, så er det den offentlige modellen for anbud som gjelder, sier Langeland.