Havets hus - et vekstmiljø for havbruksteknologi

Markeringen av Havets hus i innovasjonsparken samlet over 100 deltakere til mingling, mat, musikk og gode doser med framtidsvisjoner fra en næring i sterk vekst i Rogaland og i Norge. Hvorfor det skjer nå? Vi må da få sitere ordfører Kari Nessa Nordtun:

  • AV Hilde Garlid
  • 29. oktober 2021
Havets hus 2

HERVED ERKLÆRER VI: Ordfører Kari Nessa Nordtun (ap), Solveig Ege Tengesdal, leder for styringsgruppa for regionalplan sjøareal i Rogaland og Eivind Helland, daglig leder i Blue Planet feiret Havets hus. (Foto: Hilde Garlid)


-Jeg vil gratulere alle bedriftene som til nå har lokalisert seg her i huset. Jeg er veldig imponert over at det allerede er 30 bedrifter innen havbruk, og jeg vet at et slikt klyngemiljø tiltrekker seg enda flere. Stavanger har som mål å bli landets beste gründerby.
Derfor er det viktig for oss å gi støtte til prosjektet for å realisere inkubatormiljø for havbruk og teknologi. Havets hus er lokalisert midt i innovasjonsparken her på Campus Ullandhaug.
Den ideelle lokasjonen gir muligheter til å skape et unikt innovasjonsmiljø for gründere, tidligfase-selskapet og etablerte selskap innen havbruk og aquateknologi. Her finner vi UiS, Nofima og Norce, som alle jobber sammen om utviklingen av havbruket, sa Nordtun i sin åpningstale.

Solveig Ege Tengesdal (krf) er leder for styringsgruppa for regionalplan sjøareal i Rogaland. Hun gratulerte også næringen med den unike lokasjonen mellom forskning og næringsliv, og Kari Holmefjord Vervik, leder av Innovasjon Norge i Rogaland, registrerer med glede at innovasjonstakten innen havbruksnæringen er økende.

Havets hus 3

MINGLING: Mat, mingling og musikk stod på åpningsmenyen. (Foto: Hilde Garlid)


God industrifart i Rogaland
Det er Blue Planet og havbruksklyngen Stiim som er motoren i samlingen av havbrukskreftene, og dem er det mange av i Rogaland.

- Havbruk, og langt utover laks, har helt unike muligheter i Norge, sa Atle Eide fra Maring i sitt faglig innlegg om framtiden for havbruksnæringen.

I sitt innlegg sammenlignet Atle Eide potensialet i norsk havbruksnæring med et isfjell, der realisert potensiale er den delen av isfjellet som er over havoverflaten mens fremtidig potensiale ligger under vann. Eide pekte også på bransjens utfordringer og trakk frem utviklingstrekk for næringen de neste 15 år.

Erlend Sødal fra AKVA Group roste Stiim for å være en katalysator for bedrifts- og forskingssamarbeid som er med på å løse havbruksnæringens ulike utfordringer.

-Klyngen forener også kreftene fra havbruksmiljøet og leverandørnæringen innen olje og gass, og får til samarbeid om løsninger for bærekraftig vekst, sa Sødal.

Havets hus 4

FORSKNING PÅ HAVBRUK: Professor Ragnar Tveterås (t.v) var blant deltakerne og på foredragslisten. Han skal i noen år framover lede et havbrukssamarbeid med forskning og næring som har fått 96 millioner kroner fra Solberg-regjeringen. Målet for prosjektet er å gjøre havbruk til havs til et nytt norsk og bærekraftig industrieventyr. (Foto: Hilde Garlid)


Professor Ragnar Tveterås fra handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger hadde fokus på regional og nasjonal vekst.

- Det er i leverandørleddet vår region har best forutsetninger for å ta ledende globale markedsposisjoner og skalere opp, og klyngen er avhengig av samarbeid med selskaper og forskningsmiljøer utenfor regionen for å innovere og vokse. Målet må være at samarbeidet utvikles med de beste i Norge og verden, sa han.

Havbruksklyngen Stiim
Stiim Aqua Cluster er en nasjonal havbruksklynge som nå omfatter nær 150 medlemmer. 30 av dem er nå lokalisert i Havets hus.

- Vi gleder oss til å utvikle norsk havbruksnæring videre med utgangspunkt i Stiim Aqua Cluster og de mulighetene vi nå har gjennom det unike miljøet her på huset, sier daglig leder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.

Havets hus 6

SJØMAT: Kantinen i Innovasjonspark Stavanger følger opp en havbruksfest med lekker sjømat. (Foto: Hilde Garlid)