Første nasjonale konferansen om 3D-printing

Potensialet innen Additive Manufacturing, 3D-printing, er stort, men til nå har møteplassene i Norge kun vært regionale og sporadiske. Den første nasjonale konferansen, med 120 deltakere og utstillere, skjer i Innovasjonspark Stavanger.

  • AV Hilde Garlid
  • 28. oktober 2021


3Dprintkonferanse.5

3D-printing er en fleksibel teknologi som kan overføres mellom næringer. Det gjenspeiles så absolutt i konferanseprogrammet som Universitetet i Stavanger, Equinor, Moreld AS og Næringsforeningen i Stavanger-regionen står bak. Her krysses energibransjen, oppdrettsbransjen og helseteknologi hverandre. Forskning og ulike akademiske miljø er også sterkt representert, fra Universitetet i Tromsø i nord, NTNU og Universitetet i Stavanger, som har tatt på seg arrangørrollen.

Initiativet til denne første nasjonale konferansen kommer fra Jørgen Grønsund, Additive Engineering at Moreld Apply Capnor og Brede Lærum, som er leder for AM-strategi og implementering i Equinor.

-De er initiativtakere og har bygget opp det faglige programmet, sier Hanne Røland Hagland, som har bidratt til helsedelen av programmet. Hun er førsteamanuensis i biomedisin ved UiS og forskningskoordinator for HelseCampus.

-Dette er et spennende forskningsfelt med opplagte koblinger til næringslivet. Det er viktig å komme sammen, både fra akademia og næringslivet, for å diskutere muligheter og samarbeid. Vi håper dette kan bli en årlig konferanse, sier Hanne R. Hagland.

Internasjonalt er AM-miljøet i hurtig vekst, og i programmet finner vi «Danish AM Hub» som deler av sine erfaringer med sine norske kollega.

3Dprintkonferanse.3

3Dprinter i biologisk materiale
Blant utstillerne er svenske Cellink som 3Dprinter med biologisk materiale. To små ører er printet fram for utstillingens skyld.

-Både for oss som forsker og for helseindustrien er det et enormt stort potensiale i denne teknologien. Den har til nå vært svært kostbar, men vi har utviklet maskiner som er mer løselige for forskningsmiljøene, sier Isabella Bondesson, forsker hos Cellink. De to 3Dprinterne som vises fram i aulaen i Måltidets hus, er UiS sine nyinnkjøpte bioprintere.

Printkompetanse på Bryne
Teknologien gir større designfrihet, lavere kostnader, lavere klimaavtrykk, og en mer sirkulær bruk av ressursene, og vi trenger ikke dra lengre enn til Bryne for å finne et svært innovativt 3D-printmiljø i det gamle Tjemslandbygget på torget i Bryne sentrum. Meisle AS har i over 20 år levert designtjenester til en rekke bransjer, og har opparbeidet seg spesialkompetanse innen printing, CAD og Scanning.

-Å lage 3Dmodeller som dette er enormt tids- og miljøbesparende for industrien, sier Harald Knutsen, daglig leder i Meisle AS, som viser fram modeller de har laget både for oljeindustrien, men også modeller som skal bli hjelpemidler for folk med funksjonsnedsettelse.

3Dprintkonferanse.3
3Dprintkonferanse.4