De første leietakerne i verdens råeste energihus

Prosjektørene i Cowi, strømanalytikerne i Noova, investorene i Valinor og energiklyngen NES, åpner med sin interesse dørene for at Innovasjonspark Stavanger kan bygge verdens råeste energihus.

  • AV Hilde Garlid
  • 24. juni 2021

Energihuset.leietakere.1

I FRONT- Det er verdens mest innovative kontorbygg for bærekraft vi har på tegnebrettet, sier Rune Augenstein, innovasjon og teknisk direktør i Smedvig. (Foto: Hilde Garlid)Cowi, Valinor, Noova og energiklyngen NES har meldt sin interesse for å flytte inn i Energihuset. Et par signaturer til, så realiserer Augenstein de ambisiøse planene.

Hils på leietakerne - Cowi
Cowi er et internasjonalt konsern innen prosjektering av bygg og byer. Mye av grunnlaget for at folk kan leve mer bærekraftige liv, handler om infrastrukturen i samfunnet.

-Vi flytter ikke mer enn 15 meter; fra Arkivenes hus til Energihuset, og vi holder fortsatt øyekontakt med det nye sykehuset som vi har prosjektert. I 2019 fikk Cowi en pris for prosjekteringen av nye SUS, som det mest innovative BREEAM-konseptet i verden, sier Egil Waldeland, forretningsutvikler og markedssjef i Cowi Norge. Globalt har selskapet 7300 ansatte, 1400 i Norge og 65 av disse i Stavanger.

Energihuset.leietakere.cowi

FLYTTER INN: Cowi vil leve som de lærer. De er helt i front når det gjelder bærekraft i sin prosjektering av bygg og byer. -Vi bedrer vårt eget klimaregnskap med å flytte inn i Energihuset, sier Egil Waldeland, forretningsutvikler og markedssjef i Cowi. (Foto: Hilde Garlid)


-Vi velger Energihuset fordi Cowi har vekstplaner. Konseptet Energihuset er uhyre spennende og det vil bedre vårt eget klimaregnskap. Vi vil leve selv som vi lærer andre. Vi skal prosjektere bygget, og dette blir et internasjonalt referansebygg for oss. Vi vil også gjerne bidra til å samle en innovativ klynge av folk innen energi- og bærekraft på denne unike arbeidsplassen, sier Waldeland.

Investorteamet i Valinor
Valinor henter all sin investeringskapitalen fra bærekraftselskap og investerer dem videre i bærekraft. Det har de gjort i 25 år, og like lenger har selskapet vært tilknyttet Innovasjonspark Stavanger.

-Vi har alltid vært på Ullandhaug, og vet at klyngetanken fungerer. Vi har gjort 34 investeringer, og håper å kunne samle flere av våre selskaper i Energibygget, sier Pål Selboe Valseth, CEO i Valinor.

Energi, infrastruktur og hav er selskapets kompetanse og investormarked. FishGlobe, Eir of Norway, Zaptec, Norsk Vind, Norsk solar, Heimdal Power og Halodi Robotics er alle eksempler på Valinor-investeringer; flere med adresse i Innovasjonspark Stavanger.

Energihuset.leietaker.Valinor

INVESTOR: - Motoren vår er å investere i tidlig fase i tekniske løsninger og folk som bidrar til det grønne skiftet, sier Pål Selboe Valseth, CEO i investeringsselskapet Valinor. (Foto: Hilde Garlid)

Strømanalytikerne Noova
Even Gjesdal, daglig leder i Noova, er klar over at folks interesse for strømfakturaen er lav, men det gjelder ikke for de 25 ansatte i Noova. De vil gjøre forbrukerne mer energismarte, og sier at den billigste strømmen er den du ikke bruker.

-Noova har i 15 år jobbet med sluttdistribusjon av elektrisk kraft. Vi vokser i terrawatt, og distribuerer fra Karasjok til Lindesnes med Ålgård som hovedkontor og distriktskontor i Bergen og Oslo. Markedet for å bli strømsmart er gigantisk i Norge og Norden, og når vi kombinerer våre tjenester med sensorikk, har vi, bokstavelig talt, en lysende framtid, sier Gjesdal.

-Vi vil inn i Energihuset for å komme nærmere forsknings -og innovasjonsmiljøet på Campus Ullandhaug.

Samarbeidsmotoren energiklyngen NES
Mer enn 100 medlemsbedrifter, små og store, er tilknyttet energiklyngen Norwegian Energy Solutions. Transformasjonen til fornybarsamfunnet er fellesoppdraget, og motoren er at folk og kompetanse som trengs for å lykkes raskt, finnes i dagens energiindustri.

- Økosystemet for forskning, innovasjon og industri som finnes her på Ullandhaug er særdeles viktig for det samspillet og samarbeidet som må til. Vi håper å kunne lede industrielle prosjekter fra Energihuset, sier Jorunn Sætre, prosjektleder i NES.

Energihuset.leietaker.publikum

NYSGJERRIGE: Det er interesse for å få vite mer om bygg og bærekraft. Presentasjonen av Energihuset var godt besøkt. (Foto: Hilde Garlid)


Adresse for bedre miljøregnskap
Ambisjonene er skyhøye, men Smedvig Eiendom er bare blitt sikrere i sin sak om at fremtidens arbeidsplass kan gi 0 i utslipp, levere mer energi enn de selv bruker og setter brukerne og dens arbeidsoppgaver i sentrum. De bygger rikelig med plass til fellesskap og samspill; også på tvers av bedrifter og ressurser kan og bør deles. Tjenestetilbudene er en del av selve bygget.

-Vi har forskning, fakta og analyser på at produktivitet og velvære henger sammen, og at omgivelser kan få innovasjon og talenter får blomstre. Miljø og bærekraft er blant de sterkeste internasjonale trendene, og regelverk pusher på, sier Augenstein.

Energihuset bygges etter høyeste BREEAM-standard (miljøbygg), og Well Platinum (mennesker) – BREEAM standardene vil bli harmonisert med EU sin taksonomi i år. Det betyr at adresse Energihuset bidrar til ditt miljøregnskap, og gjør bedriften din mer attraktiv for investorer, sier Augenstein.

SE hele presentasjonen av leietakerene. Stream levert av Capix AS: