Arkivverkets utstilling om mennesker på flukt

I Arkivenes hus vises utstillingen «Eksil, migrasjon og solidaritet». Gjennom skjebner fra ulike land, presenteres det et stort bilde om hvordan mennesker i Europa har vært tvunget på flukt de siste 500 årene.

  • AV Hilde Garlid
  • 12. november 2021
Arkivutstilling.4
GAMING: Det er laget dataspill som fører deg inn en skattejakt i arkivene eller plasserer deg på en båt som skal ta deg til et nytt liv. (Foto: Hilde Garlid)

Når tema er flukt, tenker vi naturlig nok på krigsflyktninger, men mennesker har flyktet av mange årsaker; fra sult, fra dårlige framtidsutsikter og ikke minst for å få arbeid. Immigranter opplever både menneskets mørkeste sider, men også solidaritet og varme.

Utstillingen er del av prosjektet «European Digital Treasures», der det norske Arkivverket deltar med flere andre land i Europa. De andre partnerne er nasjonalarkivene i Spania, Portugal, Malta og Ungarn samt det internasjonale arkivforskningssenteret Icarus i Østerrike og Munster tekniske universitet i Irland.

Gjester fra syv land var til stede på åpningen. Utstillingen vises også i de andre europeiske landene, og migrasjonsutstillingen er en av tre som kommer til Arkivenes hus i løpet av 2022.

Arkivutstilling 5

GJESTER: Representanter for arkiver i syv land deltok på åpningen. Helt til venstre står Ole Gausdal som er internasjonal koordinator for utstillingene. (Foto: Hilde Garlid)


-Gjennom utstillingen illustrerer vi det svært aktuelle spørsmålet om mennesker på flukt i et historisk perspektiv. Vi har valgt ut 47 nøkkeldokumenter, og lar historiene om enkeltskjebner formidle årsak og virkning i det store temaet. På den måten kommer vi tettere på skjebnene til alle menneskene som ble berørt.

–UNESCO har en verdenserklæring om arkiver, som sier at arkiver «spiller en betydelig rolle i samfunnsutviklingen ved å ivareta og bidra til individets og fellesskapets hukommelse», sier riksarkivar Inga Bolstad i sin åpningstale.

Arkivutstilling 6

FLUKT FRA KRIG: Krig har alltid sendt sivile ut på flukt og endre skjebner og liv for generasjoner. Utstillingen forteller historien om Nansen-pass og annen krigsrelatert flukt (Foto: Hilde Garlid)


Arkivsamlingene i Europa er enorme, og inneholder deler av en felles historie. Ved å sette dem sammen slik som dette, bidrar utstillingen til å åpne flere arkiv fra Europa samtidig.

Utstillingen er åpen i Arkivenes hus, Stavanger fra 12. november til 30. januar 2022.

Arkivutstilling 5

VERD Å OPPLEVE: Anne Aune er fagdirektør i Arkivverket, og håper utstillingen i Arkivenes hus trekker til seg gjester. (Foto: Hilde Garlid)