27 aquabedrifter samlet i Havets hus

-Vi er nok 30 aquabedrifter før 2021 er over, sier Eivind Helland, daglig leder av Blue Planet. Den raskt voksende stimen av havbruksrelaterte selskap som flytter inn i innovasjonsparken, gjør det naturlig at Måltidets hus også omtales som Havets hus.

  • AV Hilde Garlid
  • 19. august 2021

Blue Planet Kirsti Sømme og Eivind Helland

VOKSER: Blue Planet og aqvaklyngen Stiim samler store og små aktører innen havbruksmiljøet i Havets hus. Kirsti K. Sømme er kommunikasjonsansvarlig og Eivind Helland er daglig leder i Blue Planet. (Foto: Hilde Garlid)


Begge navnene vil pryde fasaden på bygg i7 i løpet av høsten. Per nå er det rundt 100 personer i 27 aquabedrifter som har adresse i innovasjonsparken. Noen er oppstartsbedrifter med 2-5 ansatte, men også internasjonale havbruksgiganter som Mowi, Cargill og Sedna Technologies har norgeskontor i dette voksende fagmiljøet.

-Vår strategi er at miljøet her skal vokse videre. Av første steg har vi bare 8-10 kontorplasser igjen, men vi har en plan for ytterligere vekst, sier Helland.

Episenter for klyngeaktivitet
Norsk havbruksnæring er internasjonalt ledende. Derfor er norske kompetanse- og innovasjonsmiljø et trekkplaster for aktører som vil ha kontor i Norge. At aquaklyngen Stiim med sine 135 medlemsbedrifter fra Tromsø i nord til Agder i sør, er lokalisert sammen med Blue Planet i innovasjonsparken, betyr også mye for interessen rundt Havets hus.

-For bedriftene som nå flytter inn, er det den totale miksen av selskaper som trekker. I gangene her møter du både kunder og konkurrenter. Barrierene for å diskutere med hverandre er lav, og vi legger til rette med klyngearrangement og aktiviteter som oppfordrer til nettverksbygging og kompetansedeling, sier Kirsti K. Sømme, kommunikasjonsansvarlig i havbruksklyngen Stiim.

Klyngen ble etablert i 2019, og søker om ArenaPro status nå i høst. Innovasjonsparken blir et episenter for klyngens fysiske aktiviteter.

-Husfellesskapet fungerer svært godt. Lavterskel og husarrangement som frokostseminar og fredagskaffe bygger fellesskap for de som er i gangene her. Klyngen tilbyr også en rekke fagseminar, både fysiske og digitale, som er verdifulle for små og store aktører i bransjen, sier Sømme.

Kultur for å dele
Blue Planet tilbyr også et akseleratorprogram, Ocean of Opportunites (OOO), for selskap som er klar for internasjonal vekst. Det utvikles og gjennomføres i innovasjonsparken med økonomisk støtte fra Stavanger kommune og bransjen.

-Hvordan er kulturen for å dele kunnskap og gi innsikt i hverandres arbeid?

- Min påstand er at hele havbruksnæringen er utviklet gjennom delingskultur. Det er stor vilje til samarbeid, og åpenhet om hverandres erfaringer, sier Helland.

-Er det noen eller noe du savner i fagmiljøet?

- Nei, egentlig ikke. Nettverket vårt, nasjonalt og internasjonalt, er Blue Planet sitt største bidrag til miljøet, og det verdifulle nettverket har vi bygget siden 2004. Vi har god kontakt med akademia; både UiS, BI, Nofima, Norce og Sintef er våre partnere. Ikke så mange er klar over at verdens mest anerkjente akademiske miljø for aqua-økonomi er på Handelshøyskolen på UiS. Det gir oss en unik nærhet til kompetanse, og vi plukker fra øverste hylle til foredrag, kompetanseprogram og til utviklingen av Blue Planet Academy, sier Eivind Helland.

Det er ingen liten oppgave som leveres fra en håndfull ansatte i Blue Planet og Blue Planet Academy. Det utvikler verdens største digitale læringsplattform for hvordan man driver havbruk.

-Blue Planet er en non-profit organisasjon, men i vår kommersielle del selger vi kompetanse via Blue Planet Academy. Kompetanseformidling og læring er noe vi gjør med hjerte, og vi ser at det vi kan om lakseoppdrett kan overføre til andre arter. Laks er et produkt for verdens middelklasse, men skal havet mette flere av klodens voksende befolkning så trengs det proteinproduksjon fra billigere arter, produsert uten å ødelegge planeten. Ved å bringe inn forskningsbasert kunnskap om bærekraftig produksjon og fiskehelse, kan denne havbruksproduksjonen, hovedsakelig i Asia, Afrika og sør-Amerika, unngå feil, sier Helland.

For Helland og co ligger bærekraft, miljø og helse i ryggmargen når de jobber for morgensdagens havbruksnæring.

-Norske selskap scorer høyest på internasjonale skala. Årlig blir de store proteinproduserende selskapene i verden ranket etter en risikoindeks utviklet av Fairr. De ranket selskapene blant annet etter fiskehelse og miljøpåvirkning. Mowi topper denne listen, og både Grieg Seafood og Lerøy er blant topp 8, sier Helland, og understreker at kunnskap er kjernen til suksess.

Det er denne kunnskapen de videreformidler via Blue Planet Academy.

Protein score

BÆREKRAFT: Norske oppdrettsselskap scorer høyt på risikoindeksen utviklet av Fairr. Selskapene rankes etter flere kriterier deriblant fiskehelse og miljøpåvirkning.

Ett bygg – to navn
Måltidets hus ble etablert i 2009, og Blue Planet har vært med fra start. Sammen med Nofima representerte Blue Planet den blå siden av matbordet. Etter 10 år har leietaker-pendelen svingt noe bort fra den grønne delen av matfatet til den blå. Mange har spekulert i et navneskifte for bygget.

Måltidets hus i7

SKILTES: Både grønn og blå næring holder til i Måltidets hus. Nå skiltes fasaden også med Havets hus for å synliggjøre det store havbruksmiljøet som holder til her. (Foto: Hilde Garlid)


-Vi ønsker ikke å ta bort navnet Måltidets hus. Konklusjonen er derfor at Måltidets hus og Havets Hus kan leve side om side, og at vi viderefører et etablert og godt merkenavn parallelt med at et nytt etableres. I løpet av høsten får bygget to fasadeskilt; Måltidets Hus og Havets Hus, sier Cecilie W. Melbye, daglig leder for Innovasjonspark Stavanger.

Teknologi fra olje og gass
Det finnes nasjonalt viktige havbruksmiljøet både i Bergen og Trondheim, og teknologi er Rogaland sin tyngde innen havbruksnæringen. Flere at de ansatte i oppstartsselskapene har en fortid i olje og gass.

-Endringene skjedde i 2014-2015 da oljeprisen falt. Flere i leverandørindustrien innså at de trengte flere bein å stå på, og utviklet produkter for havbruksnæringen, sier Helland.

Samtidig skjer oppblomstring av gründerselskap hvor også flere av aktørene har bakgrunn av olje og gass.

-Fra 2015 og til i dag har det vært en spennende utvikling for vår bransje. Oljeindustriens store pluss er at de allerede har utviklet teknologi og løsninger som brukes i sjøvann og under eksponerte forhold. Det er det behov for i næringen når flere anlegg flyttes til havs, sier Helland.