Visitt-tid for helseministeren i innovasjonsparken

Helseminister Bent Høie (H) har vært på snarvisitt i Innovasjonspark Stavanger. Han og et følge av lokalpolitikere fikk blant annet innføring i hvordan HelseCampus Stavanger forener test- og visningssenter for sykehus, universitet og næringsliv på en felles campus. Og utenfor vinduet bygges SUS2023.

  • AV Hilde Garlid
  • 5. juni 2019

Innovasjonspark Stavanger, Validé og helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster sin satsing på innovasjoner og selskapsutvikling for den voksende helsenæringen i Norge, var det samlende tema for ministerbesøket.

En stolt, ny næring I vår kom den aller første Stortingsmeldingen for helsenæringen. Den viser blant annet at helsenæringen vokser raskest av alle norske fastlandsnæringer. Regjeringen satser på videre norsk helseindustrivekst, og mener at utdanning-, forsknings- og teknologiutgangspunktet i Norge er godt, og at potensiale nasjonalt og internasjonalt er i stort.

-Meldingen viser med all tydelighet at har en helsenæring i Norge med milliardomsetning. Aktørene må nå slutte å kalle seg liten og ny, sa Høie, som i tillegg til informasjon om HelseCampus Stavanger, gjestet Validé sin inkubator i i8, Måltidets hus.

Her møtte flere av helseklyngens selskaper ministeren og de andre i det politiske følge, og leverte kjappe presentasjoner av sine løsninger, sine utfordringer i markedet og sine visjoner for framtiden. Cecilie-og-Høie.jpg#asset:1392

Innovasjoner fra parken Gründer Nils Petter Oveland har skapt et lite og norsk medisinsk eventyr med innovasjoner for akuttmedisinen. Selskapet Anastomosis AS har sitt utspring i inkubatoren til Validé, og kontoradresse Innovasjonspark Stavanger. Flere oppfinnelser har kommet fra Oveland og hans team, og selskapet er nå en del av det internasjonale Prometheus Medical Nordic.

Visjonen til innovasjonsparkselskapet Presenter AS er å gjøre forskningsresultater mer relevante og tilgjengelige for samfunnet. Særlig for beslutningstakere som Bent Høie og for andre politikere og samfunnsaktører som trenger fakta fra forskning som grunnlag for vedtak som påvirker og gir retning for samfunnsutviklingen.

-Det tar i gjennomsnitt 17 år fra noe er forsket på til samfunnet tar det i bruk. Det er for lenge, sier gründer Randi Wågø Aas, og presenterte for helseministeren at han i framtiden kan få levert 100 timer med forskning på fem minutter.

Selskapet Tidewave R&D AS imponerte ministeren med sin teknologi og forskningsbaserte løsning som hjelper folk som ikke kan snu seg selv i sengen. -Dette er bruk av teknologi på sitt aller beste. Det reduserer lidelser for pasienter og gjør arbeidsoppgavene for ansatte i helsevesenet lettere, sier Høie.

De fleste private, norske selskapene i helsenæringen er yngre enn 10 år, men det finnes unntak. Alu Rehab har en 30 år lang historie, i Klepp, og lager i dag rullestoler for et globalt marked med aktivitet på alle kontinent. ContinYou og deres smart-klokke har vist seg å være et nyttig hjelpemiddel for den kommunale helsetjenesten, for privatpersoner og pårørende av eldre og demente, mens programvareløsningene til selskapet Smart Crowding AS gjør pasientstrømmen og handlingsplaner i sykehuset mer flytende.

-Inspirerende! På Facebook takket en av lokalpolitikerne for besøket på denne måten: «Veldig kjekt å få komme på besøk hos dere! 😃 Viktig arbeid dere gjør - inspirerende! 💪 All lykke til i det videre, så lover jeg å gjøre mitt for at Stavanger skal være en offensiv kommune i arbeidet med utvikling og bruk av helse- og velferdsteknologi! ☺️💚 – Jan Erik Søndeland (V) Helseminister.6.jpg#asset:1393

De som var på besøk var helseminister Bent Høie (H), John Peter Hernes, Stavanger Høyre, Jan Erik Søndeland, Stavanger Venstre, varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger Krf, Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant Rogaland Høyre og Sissel Knutsen Hegdal fra Stavanger Høyre.