Ut av startgropa med ITSA Growth

Hva gjør vi galt? Vi har både produkt og marked, vi møter investorer som sier de er interesserte, men .... – hvorfor tar ikke dette av? Kjenner du igjen frustrasjonen? ITSA Growth er et nytt vekstprogram fra Validé for selskap som har et produkt og salg, men som likevel står i stampe.

  • AV Hilde Garlid
  • 28. august 2019

ITSAGrowth.3_G.jpg#asset:1456

NY NÆRINGSVEKST: Fondsutvikler Eirik Sønneland i Validé, Arild Kristensen, daglig leder i helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og Gry Isabel Sannes, leder for Validé-inkubatoren og aksellerator-programmet ITSA, tilbyr nå vekstprogrammet ITSA Growth for startups som vil ut av startgropa. (Foto: Hilde Garlid, Validé)


Det er 150 store og små selskap i Innovasjonspark Stavanger. Naturlig nok har flere av innovasjonsselskapene nylig kommet ut av start-up livet og står nå på egne bein. I tillegg til å få fart på produksjon og salg, skal både løsning og navn selges inn til potensielle kunder og investorer.

-Vi både ser og hører om behovet for kompetanse og nettverk som tar selskap ut av startgropa og nærmere investeringer som kan gi dem vekst. Derfor tilbyr nå Validé programmet ITSA Growth, sier Gry Isabel Sannes, inkubatorleder i Validé og gründeren av ITSA accelerator-programmet.

Region som skaper næring
-En vakker ting med næringslivet i denne regionen er at det er flust av folk med kompetanse, stort nettverk og solid erfaring med å utvikle næring. Det rogalandske driv er viden kjent, sier Sannes.

I sine forberedelse av ITSA Growth har hun opplevd en gledelig positivitet, interesse og entusiasme fra partnere og investorer som vil bidra. Drivet og det regionale næringsgenet har blomstret i møte med potensielle partnere.

-Alle svarer ja, med en gang. Vi har spennende, nye fond i regionen, og de ivrer etter å møte selskap med potensial, sier Sannes.

Tre næringsklynger holder hus i Innovasjonspark Stavanger. Både helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster, tunnelklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster og energiklyngen Norwegian Energy Solution er partnere og utgjør et stort nettverk for andre oppstartbedrifter. I tillegg er SmartCity-klyngen en partner samt flere fond som TDV, 4D Venture, Nysnø, ProVenture og Styrbjørn. Store innovasjonsaktører som UiS, Lyse og DnB er også partnere i programmet.

Glem flaksen, dette er hardt arbeid
-Programmet er for dem som innser at de trenger mer eller ny kompetanse, større nettverk og som trenger kapital innen de neste 6-12 månedene for å komme videre, sier Gry Isabel Sannes.

ITSA-programmet har siden 2016 satt fart på 50 selskap. De fleste av dem lever og leverer den dag i dag. Validé har selv investert i 12 år av disse. ITSA Growth bygger videre på kompetansen, nettverket og erfaringene Sannes og Validé har gjort seg fra tidlig-fase-programmet.

-Hva er felles for de nesten-modne selskap? Mangler de ikke bare litt flaks?

-Felles utfordringer er markedstilgang, kjennskap til eget marked, hvordan få produktet fortere ut, kunnskap og forståelse om kapitalinnhenting og hvordan nettverk av kunder og «gode hjelpere» fungerer. Spør du selskap som har gjort reisen og lykkes, utgjør flaks under 10 prosent. Resten er beinhardt, strategisk arbeid, «timing» samt varig fokus på team, kompetanse og nettverk. Så vi kan legge bort fokus på flaksen, sier Sannes.

En halv mill i potten
-Hva ser du etter når du nå skal velge de aller første deltakerne til ITSA Growth?

-Team og potensial. Det er grunnleggende for all gründeretablering. Produkt og salg, samt behov for kapital er viktige kriterier for dette vekstprogrammet, sier hun.

Validé og ITSA sitt samfunnsoppdrag er å jobbe med ideer og selskap som har innovasjonshøyde.

-Vi vurderer også om vi kan gi nytt liv til selskap som har havnet i skuffen av ulike grunner. Men teamet må være klare til å ta spranget. Et av poengene med programmet er at selskap klargjøres for å ta imot kapital. Etter fire måneder avsluttes programmet med Finale pitch for investorer, og vinneren får investering fra Validé på opptil 500.000 kr.

Hvilket problem løser du?
Validé sitt mål er å være et innovasjonsselskap som bidrar til at verden når FN sine bærekraftmål.

-Selskaper som søker seg inn i ITSA Growth må kunne vise at deres løsninger eller produkt svarer på minst to av bærekraftmålene. Validé har særlig erfaring og kompetanse i å utvikle selskap innen energi, helse og smart tech. Det er alle bransjer hvor spørsmålet om grunnverdier og bærekraft er essensielt, sier Sannes.

Ut av frustrasjonen? Søk ITSA Growth før 20. september.

Skjermbilde-2019-08-28-kl.-13.17.56.png#asset:1457

FAKTA: ITSA Growth

Når: 30. til 31. oktober 2019. Seks leksjoner. Avsluttes med DemoDay 25. februar 2020. I Innovasjonspark Stavanger

For hvem: • Start-up selskaper • Selskap registrert i Norge • Planlegger kapitalinnhenting de neste 6-12 mnd • Team på 3+ • Testet prototype eller produkt i salg • Team med ambisjoner om å vokse

Pris: 28.000 NOK pr selskap
Søknadsfrist: 20. september.
Påmelding: Les mer og søk her
Kontakt: Gry Isabel Sannes, gryisabel@valide.no TLF: (+47) 408 72 075