Naboer i innovasjonsparken utvikler unik værmelding for havstrømmer for å forebygge spredning av lakselus

  • AV Hilde Garlid
  • 8. mai 2019

Et varsel som forutsier hvor og hvordan havstrømmene beveger seg mellom oppdrettsanlegg i en fjord er til stor nytte. Med et femdagersvarsel kan oppdretterne få tid til å gjøre forebyggende tiltak i og rundt merdene som hindrer spredning av lus, som flyter med strømmen.

Proactima er spesialister på risikostyring og for noen år siden bestemte de seg for å bistå havbruksindustrien med deres aller største utfordring; nemlig spredning av lakselus.

Proactima har samarbeid med Danske Hydrologiske Institutt (DHI) i mange år. De har utviklet vannmodelleringsmodeller, hovedsakelig for oljerelaterte problemer, som oljespredning i sjøen. DHI har oppe og går rundt 50 operative modeller i verden knyttet til havstrømmer.

-Vår visjon er å hjelpe kunder å forstå og styre sin egen risiko. Det er ikke bransjespesifikt, og aquakulturbransjen var ikke ukjent for oss. Vi har lenge samarbeidet med Danske Hydrologiske Institutt (DHI) om modeller for spredning av oljesøl, og vi har vært innom både HMS og risikostyring for oppdrettsbransjen. Lakselus er trolig den største risikoen oppdretterne har i dag både med tanke på fiskehelse og for økonomien. Vi så at vannstrømmodeller også kunne brukes og videreutvikles for å varsle lusespredning for så å kunne forebygge problemet. Vi henvendte oss til industrien og vi kartla hvilke modeller som allerede finnes. Produsentene likte modellene våre, men vi fikk beskjed om å komme tilbake når modellene var validert, sier Lonan Kierans i Proactima.

Så da trengte de et samarbeidsprosjekt med næringen. Hvor skulle de finne det?

Naboen var døra inn til havbruksnæringen

De trengte ikke å gå langt. Rett over gangen i Innovasjonspark Stavanger holder Blue Planet til; etablert i 2004 som en næringsklynge for oppdrettsbransjen. Siden 2017 har derfor syv oppdrettsaktører i Rogaland, to utstyrsleverandører, Proactima og Blue Planet hatt et samarbeid som nå har gitt en nyhet innen værmelding fra laksenæringen.

-Blue Planet hadde allerede i nær 9 år samlet inn data for lusetelling, sjøtemperatur og et overvåkingsprogram for lus. Så vi kunne kjøre våre modeller og så sammenligne våre resultat med de historiske dataene, sier Kierans.


Det unike med Proactima sine modeller er at du kan klikke deg fem dager fram i tid og fem dager tilbake. Slik vi i dag gjør med værvarsel. Slik kan oppdretterne både få tid til å gjøre smarte, kostnadsbesparende og luseforebyggende tiltak basert på modellprognosene, eller de kan bruke modellen til å lære fra hendelser i og rundt merdene deres, helt lokalt.

Det kan også være smart å bruke modellene som viser lusespredning når nye anlegg skal planlegges. Hvor i fjorden er det smart å etablere dem? Hvilke tiltak kan gjøres når luseeggene kommer flytende, osv osv.

Valideringen er nå avsluttet, og Proactima har en fiks ferdig portal for Rogaland-bassenget til utrulling for havbruksbransjen.

-Med denne simuleringstjenesten, øker oppdretterne sin kunnskap om hva som kommer flytende med strømmen, og ikke minst når det kommer. Slik får oppdretterne tid til å gjøre forebyggende tiltak, sier Trine Danielsen i Blue Planet.

Hun har bistått Proactima i kontakten med oppdretterne, og med å etablere «Rogaland Waterforcaste» som et forskningsprosjekt. Prosjektet har fått penger fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), og har vært et samarbeid med forskningsmiljø som Veterinærinstituttet og Norsk regnesentral. Modellen og prosjektet har gitt både bransjen og forskere noen aha-opplevelser.

-Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra dem som har stått på merdkanten, sier Kierans.

Forskingsprosjektet har fokusert på Rogaland, og det er nå interessant å lage kart over andre fjorder og områder med oppdrettsanlegg langs hele Norges-kysten; og videre ut i verden.

-Vi har diskutert og vist modellen med flere havbruksmiljø langs kysten. Alle er interesserte, men avventer hva oppdretterne i Rogaland nå vil gjøre, sier Kierans.

-Hva har vært Blue Planet sin rolle i samarbeidet?

-I vårt nettverk finnes alle aktørene, små som store, innen oppdrettsnæringen. Via Blue Planet klarer vi å samle alle aktørene, sier Trine Danielsen.

BluePlanet.1.jpg#asset:1368NABOHJELP: Naboskapet mellom Proactima og Blue Planet i Måltidets hus, gjorde at de fant sammen om et fellesprosjekt som skal bekjempe spredning av lakselus ved å simulere et spredningskart for luseegg. Lonan Kierans hos Proactima og Trine Danielsen i Blue Planet har samarbeidet i prosjektet. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

Vet hvor lusa er

-Fokus i prosjektet er hvordan oppdretterne kan beskytte seg mot lakselus, og hvordan de kan forebygge selve spredningen. Prosjektet gjør at vi kan utvikle en enhetlig og proaktiv lakselusstrategi for Rogaland. Det er helt unikt. Målet var at hver eneste laks i fjorden skulle med; hvis ikke var det ikke noe vits, og det klarte vi. Både fordi Rogaland-bassenget er et fysisk avgrenset område som gjør det lettere å drive marin overvåking, men også fordi vi allerede har et godt samarbeid mellom oppdrettsaktørene, sier Danielsen.

Ukentlig måtte alle oppdrettere rapportere hvor mye lus de hadde pr fisk, de rapporterte på temperatur, antall fisk, beliggenhet og mye, mye annet. I sitt samarbeid med DHI henter Proactima data fra kilder om været, ferskvann fra NVE, antall voksne lakselus som produserer egg og andre data som er av betydning for hvordan luseeggene beveger seg i sjøen. Til sammen blir dette en stor, matematisk modell som blant annet forteller hvor lusa kommer fra og hvor den flyter hen.

-Med denne værmeldingen vet vi hvor lusa er og kommer til å spre seg, sier Danielsen.

Hun har selv jobbet ved oppdrettsanlegg i Ryfylke og kjenner bransjen, og utfordringene med lus og smitte, svært godt.

-Det virker helt perfekt, men det vil nok ta noe tid før alle oppdrettere ser at det faktisk stemmer. Det er også mulig å bruke denne type strømtjeneste til å se spredning via havstrømmer av andre ting; som alger, sykdom, utslipp av kloakk men også av plast. I Danmark har DHI en tilsvarende tjeneste for å kunne varsle ecoli-bakterier på vei mot badestrender, sier hun.

-Med din erfaring fra merdkanten i Ryfylke; er det noe som har overrasket deg av de funnene som er gjort?

-Vi visste ikke at lusen konsentrerer seg slik langs land. Det gir nyttig informasjon til hvordan man plasserer anlegg i framtiden, sier Trine Danielsen.

FORVARSEL: Det unike med simuleringen fra Proactima, er at de kan se fem dager fram i tid og fem dager bakover hvordan luseegg beveger seg med vær og vind. Kartet er fra det indre ryfylke-bassenget, og viser høyere konsentrasjoner av lus langs land enn midt i bassenget. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

BluePlanet.2.jpg#asset:1369FORVARSEL: Det unike med simuleringen fra Proactima, er at de kan se fem dager fram i tid og fem dager bakover hvordan luseegg beveger seg med vær og vind. Kartet er fra det indre ryfylke-bassenget, og viser høyere konsentrasjoner av lus langs land enn midt i bassenget. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

FAKTA

Blue Planet har sitt utspring i en næringsklynge etablert i 2004 som eies og organiseres av havbruksnæringen selv. Organisasjonen er 40 prosent offentlig eid, via kommuner og fylkeskommune, og 60 prosent privateid.

BluePlanet.5.jpg#asset:1372

LITEN GJENG: Blue Planet har store prosjekt på gang, blant annet driver det Blue Planet Academy, men organisasjonen er ikke mange folk. F.v: Eivind Helland, Gøran Varmo, Trine Danielsen, Morten Bergslien og den nysignerte Andreas Heskestad. (Foto: Hilde Garlid)