Et episenter for samhandling, sikkerhet og simulering

25. september åpner HelseCampus Stavanger en helsetreningshall på 1000 kvadratmeter i Innovasjonspark Stavanger. Her skal framtidens pasientreise simuleres, og de som skal trenes er framtidens helseaktører både fra sykehus, kommunale tjenester, fra den private helseindustrien, forskere og studenter.

  • AV Hilde Garlid
  • 7. juni 2019

Lokalene planlegges innredet med et legekontor, pasientrom fra sykehuset, to pasientbad, en leilighet for eldre, en testlab, kontorfellesskap, visningssenter og innovasjonslab.

-Vi går nå fra visjon til virkelighet på seks måneder, sier Ragne Kristin Bentsen Farmen, som i mars ble ansatt som prosjektleder for HelseCampus Stavanger. 25. september klipper helseminister Bent Høie (h) snoren til et helt unikt helsetestsenter.

Innovasjonspark for samhandling

Lykkes senteret med å innfri de samordningsfunksjonene som ligger i visjonen til HelseCampus Stavanger, så blir dette et banebrytende prosjekt for norsk helsesektor. At dette skjer i Innovasjonspark Stavanger, som har en fysisk nærhet til nytt sykehus, universitet og forskningsmiljø og et innovativt næringsliv på CampusUllandhaug, er Cecilie Melbye svært glad for.

- Dette er et godt eksempel på hvorfor innovasjonsparken finnes på universitetsområdet. Her spiller vi rollen som tilrettelegger og fasilitator for innovasjon. I dette prosjektet bringes faggrupper fra ulike hold sammen, til samhandling. Får vi dette til å fungere, knekker vi kanskje koden for hvordan næringslivet, akademia og det offentlige må jobbe sammen for å løse utfordringer, blant annet innen helsesektoren, sier Cecilie W. Melbye, daglig leder i Innovasjonsparken AS, som også stiller co-workingområdet NEST til disposisjon for helserelaterte selskaper som ønsker nærhet til testsenteret.

Akkurat nå henger ledningene og dingler fra taket, gamle kontorer er røsket ut og mulighetenes kvadratmetre åpenbarer seg. Ragne Farmen ivrer etter å sette i gang. Visjonen «samhandling, sikkerhet og simulering» skal konkretiseres. HelseCampus.3.jpg#asset:1402

Samhandling, sikkerhet, simulering

-Målet er å konkretisere den helhetlige pasientreisen som blir framtidens helsetjeneste. Her skal vi vise at det er mulig å jobbe tverrfaglig, vi skal synliggjøre synergiene det er i å forene det gode arbeidet som allerede gjøres i kommuner, på sykehus, i næringslivet og på forskjellige forskningsarenaer, sier Ragne Farmen.

Hun har selv en unik bakgrunn for å ta på seg oppdraget, med erfaring fra alle sider av samarbeidsbordet som hun nå dekker. Hun har vært forsker og postdoc innen kreftforskning, hun har tittelen 1.amanuensis II fra UiS, hun startet selskapet GENA og drev med DNA-analyse som helsegründer, hun har erfaring fra politikk og kjenner godt aktørene i det regionale næringslivet fra stillingen som prosjektleder i Næringsforeningen.

Driverne for arbeidet hennes videre er de tre visjonære s´ene.

-Samhandling er egentlig å få nytte ut av all den kunnskapen vi har. Det ligger altfor mange avhandlinger og utredninger i skuffer og skap, men det gjelder sannelig også helseteknologi. Fra kunnskap til nytte og fra teknologi til tjenester – det er stikkord for hvordan vi rigger dette senteret, sier hun.

Å bygge testlab´er utelukkende for teknologien sin skyld er forbi. Teknologiutviklingen bør være behovsdrevet, og det er denne type samhandlingsarena vi her tilrettelegger for. Testsenteret skal være en arena hvor teknologien får vise fram hvordan den kan forbedre helsetjenestene.

-Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster er godt i gang med sin Smart Care Lab som har til formål å gjøre veien kortere fra pilot til marked. Deres 165 medlemmer er viktige aktører. Kommunene er avhengig av ferdigtestede løsninger og produkter, «plug & play». Vi trenger at samarbeidet mellom næringslivet; som både er etablert helseindustri og gründervirksomhet, forskere og det offentlige bli mer strømlinjeformet. Og blikket vårt skal være festet på brukerne som er pasienten og deres pårørende. En verdilab er en av mine framtidsvisjoner, som er en praktisk treningsarena for kommunenes og deres helseansatte, som vi nå rigger til, men med et fokus på hovedpersonens medvirkning, sier Farmen.

Solide aktører

Er ikke dette forsøkt før? Det finnes små og større testsentre, living labs eller samhandlingsarenaer i helsesystemet i dag, og noen av dem vil kanskje finne det hensiktsmessig å samarbeide tett med HelseCampus Stavanger, men den samfunnstyngden som stifterne av HelseCampus Stavanger representerer, har i beste fall kun eksistert i gode intensjoner og festtaler. Samhandling vil gi større kraft og gjennomføringsevne.

Nå får denne viljen sitt episenter i innovasjonsparken.

Aktørene er: Stavanger Universitetssykehus (SUS) Universitetet i Stavanger (UiS), Norce, Stavanger kommune, Safer Acute Medicine Foundation for Education and Resarch (Safer), helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og Validé.

-HelseCampus Stavanger som konsortsium er større en testsenteret, men vi begynner her, sier Ragne Farmen. HelseCampus.5.jpg#asset:1404

FAKTA:

HelseCampus Stavanger: en regional forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Åpner: 25. september 2019 i Innovasjonspark Stavanger.

Visjon: Simulering, sikkerhet og samhandling – læring, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse. Skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av fagmiljøer.

  • Være en attraktiv arena for effektiv testing og simulering av helsekonsepter.
  • Bidra til fremragende undervisning og trening ved hjelp av simuleringsteknologi.
  • Forenkle og profesjonalisere ideer/prototyper av tjenester og produkter gjennom inkubatorer og støtteordninger.
  • Bidra til oppbygging av felles forsknings‐ og innovasjons‐infrastruktur i form av laboratorier, teknologiskutstyr og IKT.
  • Utvikle og forsterke helserelatert næringsliv.