Dugnad med mening for Foodback

Foodback søker deltakere til fokusgrupper som deler sine opplevelser om måltid fra kantiner, hotellfrokoster og levering av ferdigmat. - Kantinemåltid og matlevering er hverdagen til de fleste av oss. Tilbakemeldingene er derfor svært verdifulle, sier Marie Hatjoullis-Olsen i Foodback.

  • AV Hilde Garlid
  • 16. mai 2019

Mandag 20.mai og tirsdag 21.mai samles fokusgruppene i Innovasjonspark Stavanger, Måltidets hus. Foodback trenger i alt 40 personer til grupper om kantinemåltid, hotellerfaringer og om ferdigmatlevering.

-Vi spør om 40 minutter av din tid; like etter arbeidstid en av disse to dagene. Det blir åtte personer i hver gruppe som deler sine opplevelser. De skal ikke svare på spørreskjema. Gruppene bør bestå av menn og kvinner, med både norsk og utenlandsk bakgrunn, i alderen 25-65 år, sier Marie Hatjoullis-Olsen.

Gi deg selv til forskningen

Det er to forskere fra Universitetet i Stavanger (UiS) som står for metodikk og gjennomføring av fokusgruppeintervjuene. Foodback bruker forskningsmidler fra Rogaland fylkeskommune, såkalte VRI-midler, til å skaffe seg den forskningsbaserte kunnskapen. Den bruker Foodback igjen til forbedring av sitt analyseverktøy som de utvikler for at restauranter og matleverandører skal få viktige tilbakemelding fra sine gjester og kunder.

De som deltar i fokusgruppene, bidrar også til videre forskning på forbrukeradferd og måltidsopplevelser fra henholdsvis UiS-forskerne Heidi Victoria Skeiseid og Kai Victor Hansen.

-Foodback lever av å skape enkle og virkningsfulle måter å gi tilbakemeldinger på. Derfor er det viktig å vite hva helt vanlige gjester i kantiner, på hotell og de som bruker matleveringer synes det er greit å gi tilbakemeldinger på, sier Marie Hatjoullis-Olsen. Som takk for hjelpen, gir Foodback 300 kroner per deltaker til et veldedig formål, et lag eller en forening som deltakeren er en del av. selv velger.

En vanlig dag på jobben Å være en tester eller deltaker i en fokusgruppe er en del av gleden med å jobbe i et arbeidsmiljø der mange selskap driver med innovasjon. I Innovasjonspark Stavanger er det 90 selskaper som innimellom trenger tilbakemeldinger fra potensielle kunder, teste et produkt eller stille noen markedsspørsmål.

-Det er positivt at vi i innovasjonsparken stiller opp hverandre. Neste gang kan det være din bedrift eller din idé som trenger feedback. Via Foodback sin fokusgruppe gir også deltakerne et bidrag til videre forskning, sier Elin Engelsvoll i Innovasjonspark Stavanger.

- Hvorfor trenger Foodback feedback?

- Ferske tilbakemeldinger er produktet vårt. Derfor er det kritisk viktig for vår egen produktutvikling at spørsmålene vi stiller har høy kvalitet og dermed gir høy verdi for restauranter, kantiner, hotell og matleverandører som bruker oss til sin produktforbedring, sier Marie Hatjoullis-Olsen.