Vi søker forretningsutvikler! 

I Innovasjonspark Stavanger er det allerede etablert mer enn 150 virksomheter, innen geovitenskap, energi og miljø, offentlig forvaltning, forskning, IT, media, mat og næringsmiddel, helse og velferd samt en av Norges fremste inkubatorer. Snart kommer også et av landets største og mest moderne sykehus til Universitetsområdet.

For å utvikle Innovasjonsparken for fremtiden, trenger vi dine ideer og dine evner til å videreforedle dagens bedriftsmiljø og utvikle nye til noe konkret og attraktivt.

Du er en visjonær og markedsorientert konseptutvikler som evner å gjennomføre prosjekter. Du er flink til å engasjere og motivere, og har gode evner til å visualisere fremtidsvisjoner og skape engasjement og forpliktelse slik at prosjektene realiseres. Du er opptatt av, og drevet av, å skape resultater, og har gode kontaktskapende og relasjonsbyggende evner.

Stillingen rapporterer til daglig leder. Hovedarbeidsoppgavene blir å:

  • Identifisere og hente inn sterke fagmiljøer og klynger som gir ytterligere kraft til Innovasjonsparken og Campus Ullandhaug.
  • Utvikle miljøer og nettverk som hjelper bedrifter og organisasjoner til fremskritt og prestasjoner på et høyt nivå.
  • Gi Innovasjonsparkens bedrifter og organisasjoner de beste rammevilkår gjennom å utvikle tjenester, bygg og fasiliteter som tilrettelegger for og skaper grunnlag for vekst.

Vi er interessert i å komme i kontakt med personer i millenniumsgenerasjonen, som har interesse for forretningsutvikling og eiendom som fagområder kombinert med et sterkt engasjement for å utvikle fremtidige konsepter. Relevant utdannelse på bachelor- eller masternivå er en fordel.

Ønsker du mer informasjon kan du i fortrolighet kontakte Stig-Rune Reese hos NGS Global, mobil +47 454 49 444, epost stig-rune.reese@ngs-global.com. Send en begrunnet søknad, vedlagt CV, attester og karakterutskrifter ved å gå inn på ngs-global.no.

Se annonsen på finn.no her.


Ipark Eiendom AS er et deleid datterselskap av Smedvig Eiendom AS. Selskapet er etablert på Universitetsområdet på Ullandhaug, mellom universitetet og det nye sykehuset. Her eier og drifter vi ti bygg på til sammen 50 000 kvm og ca. 150 leieforhold. Vi har et utviklingspotensial på over 100 000 kvm.

Ipark Eiendom samarbeider tett med Innovasjonsselskapet Validé i den daglige driften av Innovasjonspark Stavanger. Vi er pådrivere for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom fagmiljøer, forskningsmiljøer og gründerbedrifter gjennom samlokalisering, tilgang til ressurser, fleksible fasiliteter og felles arenaer slik at de kan gjøre hverandre bedre og mer konkurransedyktige. Sammen bidrar vi til å utvikle Ullandhaug som et sentrum for forskning, utvikling og innovasjon