Validé i englenettverket Connect BAN Rogaland

Englenettverket for tidlig-fase selskap, Connect BAN Rogaland, inngår samarbeid med Validé. Blant annet med kontorplass i inkubatoren i Innovasjonspark Stavanger, og med mål om raskere å finne de gode, investorklare oppstartsselskapene.

  • AV Hilde Garlid
  • 23. februar 2020

Torsdag 14. mars 2019 markerer starten på en videreutvikling av tidligfaseinvesteringer i Rogaland. Da ble foreningen Connect Business Angel Network (BAN) Rogaland (CBR) etablert hos samarbeidspartner KPMG Law Advokatfirma AS. I stiftelsesmøtet på Forus var det rundt 30 personer til stede; en blanding av allerede etablerte deltakere i nettverket og en del nye.

Fra før er englenettverket etablert i Haugesund, og har samarbeid med Validé Haugesundregionen.

Samarbeid med Validé Etableringen i Sør-Rogaland skjer i nært samarbeid med Validé, som også tar plass i foreningens styre. Leder av Connect i Rogaland og BAN Manager, Dag Sindre Kaarstad Idsal, er meget fornøyd:

-Med denne formaliseringen og med Validé-samarbeidet kan vi legge bedre til rette for at englenettverket og dets medlemmer får investere og følge opp spennende tidligfaseselskaper i regionen. Vi opplever økende interesse for vårt nettverk, sier Dag Sindre Kaarstad Idsal som har jobbet i Connect de siste 3 årene.

Etableringen er også gode nyheter for unge selskap i Innovasjonspark Stavanger som søker kapital og kompetanse blant lokale investorer. Selskaper får muligheter til å presentere seg og sine innoative løsninger på nettverkets månedlige samlinger.

Connects investornettverket har allerede fungert som et uformelt nettverk i Rogaland i et par år, med god oppslutning på samlingene. CBR følger gjennom foreningsetableringen i fotsporene til søsternettverket CBB i Bergen, som med sine over 50 medlemmer har investert i 25 selskaper i Hordalands-regionen de siste årene. De to nettverkene vil for øvrig holde god kontakt, og se hvordan de kan samarbeide både om investeringer og videre nettverksutvikling.

-I Rogaland ligger vi foreløpig litt etter, og det er til nå investert i rundt fem selskaper gjennom nettverket, i tillegg til en løpende prosess i et par andre, sier Idsal.

Sammen med Validé danner nå altså Connect BAN Rogaland en egen forening, med egen organisasjon og styre. Eirik Sønneland, fondsforvalter i Validé, går inn som nestleder, i tillegg til Dag Sindre Kaarstad Idsal, samt fire investorer.

-Vi planlegger månedlige investorsamlinger så fremt vi har gode selskap å presentere for dem, sier Idsal.

Hva er Connect? Connect er en nøytral, nonprofit organisasjon som kobler skalerbare vekstselskaper og SMB-segmentet med relevant kompetanse og kapital. Etablert i Norge i 2001 av bl.a.: Forskningsparkene i Norge, IKTNorge, Innovasjon Norge, NHO, SINTEF, SIVA, UiO, UiB, UiT, NTNU og Handelshøyskolen BI.

Connect Norge har ikke bare et nasjonalt fokus. Stadig flere arrangementer og prosjekter gjøres sammen med Connect i andre land, særlig i Norden. Connect ble opprinnelig startet ved universitetsmiljøet i San Diego i California tidlig på 80-tallet, og har siden har organisasjonen spredt seg til en lang rekke land verden over, sier Dag Sindre Kaarstad Idsal.

I dag har Connect aktivitet i byene Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Connect BAN Rogaland (CBR) er foreløpig i tett samarbeid med søsternettverket CBB i Bergen.

Stor oppslutning på stiftelsesmøtet -Den store oppslutningen på stiftelsesmøtet var svært gledelig, sier Idsal. - Det gjenspeiler en betydelig interesse for tidligfaseinvesteringer. Det er et godt grunnlag for det videre arbeidet i Rogaland med å skaffe utvalgte, unge selskaper «kompetent kapital». Nettopp denne kombinasjonen av kapital, kompetanse og nettverk, er det som kjennetegner «engler» og englenettverk, som derigjennom vil kunne ha en betydelig kraft og effektivitet i sin innsats for utvikling av selskaper, næringsliv og arbeidsplasser i Rogaland.

FAKTA Connect: Non-profit organisasjon med utspring fra San Diego i California, USA. Etablert i Norge i 2001 av bl.a.: Forskningsparkene i Norge, IKTNorge, Innovasjon Norge, NHO, SINTEF, SIVA, UiO, UiB, UiT, NTNU og Handelshøyskolen BI.

Englenettverk: Kobler gründere, investorer og kompetanse fra næringsliv og akademia. Hvordan: Nettverk som bruker medlemmenes kompetanse til å videreutvikle gründer- og tidligfaseselskaper. Connect i Norge: Tilstede i Vest Norge, Sørlandet og Trøndelag. Årlig kontakt med 500-600 selskap, hjelper i Vest-Norge ca. 150-200 selskaper i året. Hovedprodukt: Connect Springbrett er en møtearena og en prosess hvor bedriften får råd, veiledning og tilbakemeldinger fra et tverrfaglig panel, og en uavhengig vurdering av f.eks. bedriftens forretningsplan og strategier, produkter og/eller tjenester, samt forberedes til å møte investorer og strategiske samarbeidspartnere.