Validé har "uteksaminert" 10 selskaper fra Inkubatoren.

Gratulerer til selskapene DeOx, Brilliant Oil Tools, Guide Fill, PaleBlue, Barn i farta, Jasa Medical, Beljotoys, Huddlestock, Nordic Energizer As og Anastomosis.