Validé får med sterke aktører i nytt fond

Presåkornfondet Validé Invest II er en realitet. Lyse, TDVeen, DSD og Stavanger kommunes vekstfond går alle inn i et nytt investeringsfond for næringsutvikling og investering i tidlig fase. - Vi går inn i presåkornfondet for å styrke det rogalandske økosystemet for gründere og investorer, sier investorgruppen.

  • AV Hilde Garlid
  • 1. oktober 2020

Valide-Invest-II.-styret.jpeg#asset:1783

STYRET I NYTT FOND: F.v: Kjell Skappel, CEO i TDVeen, Johannes Løyning, investeringsdirektør i Validé, Anne Cathrin Østebø, CEO Validé AS, Kjartan Melberg, investeringsdirektør i DSD, Eirik Sønneland, fondsforvalter i Validé og Ørjan Aukland, leder for Lyse investeringer. (Foto: Hilde Garlid)


10 investeringer er til nå gjort i presåkornfondet Validé Invest I, og flere av selskapene; som Qwave, Aniport, Foodback, Exedra, PaleBlue og Centraflow har eller har hatt sin "homebase" i innovasjonsparken. Fondet Validé Invest I ble opprettet i 2016, og var på 30 millioner kroner. Det gjenstår ca 1-2 investeringer i fondet, og tiden er moden for å realisere et fond II.

-Investeringsfasen i et fond som dette er på ca fire år, og resultatene etter disse årene er intet mindre enn imponerende, sier Anne Cathrin Østebø, CEO og Validé.

Det gror i tidlig fase
-Erfaring viser at 1 kroner investert av presåkornfondet bidrar til ytterligere 16 kroner i annen kapital. De 10 selskapene har tilsammen hentet inn 156,3 millioner kroner i offentlig og privat kapital i tillegg til investeringene fra Validé Invest I, sier Johannes Løyning, investeringsdirektør i Validé.

De 10 selskapene utvikler løsninger for globale utfordringer innen energi, helse, utdanning, simulering, gjenbruk og smart-teknologi, og alle har nasjonal og/eller internasjonalt vekstpotensial. -Vi er stolte over hva gründerne, selskapene og investorene har fått til, sammen, sier Eirik Sønneland, fondsforvalter i Validé.

Private og offentlige våghalser
Validé er en godkjent presåkornforvalter. Det er en del av samfunnsoppdraget til Innovasjon Norge å støtte tidlig-fase-næringsutvikling med presåkornkapital, men de går ikke hele den veien alene. Presåkornfond må ha med seg private investorer før fondene etableres.

Til Validé Invest I gikk private aktører som Rogaland kunnskapsinvest, SR-bank og vekstfondet til Stavanger kommune inn kapitalen. Validé Invest II får nå en solid start med investeringsaktører som Lyse, TDVeen og DSD. Vekstfondet til Stavanger kommune går inn med 1,5 millioner kroner.

«For å bidra til at man lykkes med regional innovasjon og utvikling er det viktig at kapital er tilgjengelig i alle faser av et selskaps livssyklus. Valide er i den settingen en viktig bidragsyter ved å tilgjengeliggjøre kapital i en veldig tidlig fase hvor risikoen er høy og det er relativt lite annen tilgjengelig kapital. Vårt ønske med investeringen er at fondet skal bidra til å utvikle de neste smarte bærekraftige ideene og gjøre dem rigget for videre vekst», sier Ørjan Aukland, leder for Lyse investeringer.

Kjartan Melberg, investeringsdirektør i DSD sier:

»DSD ønsker å investere i selskaper, fond eller prosjekter som kan realisere grensesprengende ideer, skape verdensledende teknologi og bidra i samfunnet vi er en del av. For å nå slike ambisiøse målsetninger er det behov for kapital. Siden vi i DSD ikke har anledning til selv å følge flere selskaper direkte i pre-såkorn fasen, er vi glade for å være med på å utvikle spennende start-ups med lokal forankring gjennom en eierandel i fondet Validé Invest II»

-Vi er ydmyke over å få jobbe sammen med disse i et nytt fond som skal hente fram de beste ideene og gründerne. Investorene bringer inn tung og bred kompetanse. Vi er nå klare til å gjøre de første investeringene fra fondet, samtidig som vi er i dialog med flere offentlige og private investorer om å bli med, sier Sønneland.

-Vi er svært stolt over å få med sterke aktører til dette viktige initiativet. Lyse, TDVeen, DSD og politikerne i Stavanger viser vilje til å løfte rogalandsk næringsliv, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé AS.

Den vanskelige første-investeringen
For dem som skal starte egen virksomhet finnes det regionale, nasjonale og internasjonale venturefond som er sultne på å investere i nye produkt og løsninger som har bevist at teknologien virker, som har et stort marked og som har gjennomført salg til strålende, fornøyde kunder.

For gründere og selskap som befinner seg i fasen før dét; altså i den perioden der ideer skal bli til prototyper, prototyper skal testes i markedet, kunder skal signeres og produksjonen skal skaleres opp, er det imidlertid langt mellom aktører. Svært få våger å investere pengene sine i noe så risikofylt som en knallgod idé som har potensial til å bli en forretningssuksess.

Men de finnes. Forvalterne av presåkornfondet har spisskompetanse på å dekode levedyktige ideer. Innovasjonsselskapet Validé har mer enn 20 års erfaring som rådgivere og forretningsutviklere fra forskere og gründere. Kompetansen, nettverket og årelang erfaring fra næringsvekst i tidlig fase brukes i screeningen av selskapene før investering.

Validé sine forretningsutviklere har spesiell kompetanse innen energi, helse/medtech og smart teknologi. Målet for fondet er å bygge arbeidsplasser, gi avkastning for investorene og bidra til generell næringsutvikling og omstilling i regionen.

-Den første investeringen er et trangt nåløye for gründere å komme gjennom. Vi er blant de få i landet som representerer «den vanskelig første-investeringen», sier Sønneland.