Sparebankstiftelsen støtter ITSA Growth

Sparebankstiftelsen SR-bank gir 200.000 kroner for at morgendagens næringsliv bruker FNs bærekraftmål når de rigger produkt og marked. Selskaper i vekstfasen inviteres nå til å delta på ITSA Growth i oktober 2020.

  • AV Hilde Garlid
  • 29. mai 2020

SR-stiftelsen.ITSA.1.jpeg#asset:1694

GODT BIDRAG: Sparebankstiftelsen SR-bank bidrar med 200.000 kroner til ITSA Growth. F.v: Eirik Sønneland, fondsforvalter i Validé, Gry Isabel Sannes, leder av ITSA-programmene og av inkubatoren i Validé og Tor Dahle, daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-bank. (Foto: Hilde Garlid)


Det nye næringslivet skal ikke tilbake, det skal videre. Framtidens arbeidsplasser og inntekter kan ikke ignorere kloden krav om at vi lever mer bærekraftig. Høstens ITSA Growth vil ha en ny, faglig modul om hvordan nye selskaper kan gjøre FNs bærekraftmål til sitt forretningsgrunnlag.

Det er nå gjort mulig med hjelp fra Sparebankstiftelsen SR-bank. De bidrar med 200.000 kroner til ITSA Growth.

- Stiftelsen er mest kjent for å støtte prosjekt for barn, unge og oppvekstvilkår, men vel så viktig i disse tider; med korona, omstilling i oljenæringen og teknologiskifte, er det å ha arbeidsplasser å gå til. Vi synes det dere gjør er så viktig, at vi ønsker å støtte ITSA Growth. Stiftelsen kan ikke bidra med kapital til bedrifter, men vi kan gjøre dette for å skape ny aktivitet i næringslivet, sier Tor Dahle, daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-bank.

Gry Isabel Sannes, leder av ITSA-programmene og av inkubatoren i Validé, lover å bruke pengene godt.

-Større bedrifter og private investorer krever klare mål og forankring i FNs bærekraftmål av sine leverandører og samarbeidspartnere. Samtidig viser statistikk at det ikke er en motsetning mellom å «gjøre godt» og ha en god bunnlinje. Tvert imot; bærekraftmålene vil bli et stort forretningsmessig fortrinn for det nye næringslivet, sier Sannes.

SR-stiftelsen.ITSA.2.jpeg#asset:1695

LEDER: -Kunnskap og mål for å nå FNs bærekraftmål er uhyre viktig for det nye næringslivet, Gry Isabel Sannes, leder av ITSA-programmene. (Foto: Hilde Garlid)


Hva skal pengene brukes til?
Pengene skal konkret brukes til en ekstra utdanningsmodul til vekstprogrammet ITSA Growth, slik at selskaper i vekstfasen får kompetanse om bærekraftig forretningsmodeller. ITSA Growth er etablert for å skape vekst, profesjonalisere unge virksomheter og koble partnere for gjensidig nytte og utvikling.

-Idétilfanget i regionen er godt, men vi ser at kapital og kompetanse for videre vekst mangler, svarer Sannes på spørsmålet om hvorfor Validé har utviklet programmet. I vinter fullførte 11 bedrifter det første 12-ukersprogrammet. I oktober 2020 starter neste runde.

-Vi tar opp 20 bedrifter. Programmet retter seg mot selskaper som har et produkt og et marked, men som trenger kompetanse og profesjonalisering for å eskalere og nå nye kunder og nye investorer, sier Sannes.

Programmene gir rask tilgang til avgjørende ressurser som nettverk, investorer, bransjespesifikk kompetanse, erfaring fra andre gründere, tilgang til potensielle kunder, og kunnskap om forretningsutvikling.

Hvordan fungerer ITSA Growth?
En modul i ITSA Growth varer typisk i to dager, og inkluderer en rekke foredragsholdere, møter og workshops knyttet til et spesifikt tema. Det overordnede programmet vil inneholde seks moduler fordelt over fem måneder. Etter en detaljert prosess vil 20 selskap bli valgt ut til å delta.

-Basert på dagens planer, ser vi for oss at den nye bærekraftmodulen vil være klar til høstens program. Denne gang samarbeider vi også tett med Connect Vest (connectvest.no), sier Eirik Sønneland, fondsforvalter i Validé.

SR-stiftelsen.ITSA.3.jpeg#asset:1696

BEVISET: Sparebankstiftelsen SR-bank sitt bidrag tilfører kompetanse til vekstbedrifter som deltar på ITSA Growth. (Foto: Hilde Garlid)


Vil dette hjelpe?
Effekten avhenger selvsagt av hvordan gründerbedriftene absorberer budskapet og utvikler sine planer. ITSA sine historiske tall viser at 46 selskap har gjennomført programmet siden oppstart i 2016. 80 prosent av dem er fremdeles er i live. Av disse er 37 prosent i vekst i form av nye investeringer, omsetning og ansatte.

-Den nye modulen vil bidra til at disse forholdstallene styrker seg ytterligere for de 20 nye selskapene som blir med på programmet til høsten. Ringvirkningene vil også være betydelige, sier Sannes.