Rom for et sterkt innovasjonsmiljø innen helse

Innovasjonsparken har plass og spennende kontorløsninger for helserelaterte bedrifter og miljøer som ønsker seg tett på det nye sykehuset.

Toppbanner-Friskt-blod.jpg#asset:1663

På nabotomten til innovasjonsparken bygges SUS2023. Det er en gylden mulighet for ambisiøse helseaktører å flytte sammen med likesinnede selskaper.

Campus Ullandhaug: En samlokalisering med sykehus, universitet og hele innovasjonsmiljøet på Ullandhaug er en betydelig forsterker for samspillet mellom innovasjon, forskning, utvikling og industri i regionen.

Hver dag bringes folk fra ulike faggrupper sammen, til samhandling. Visjonen er å legge til rette for at vi sammen kan vise hvordan næringslivet, akademia og det offentlige må jobbe sammen for å løse utfordringer, blant annet innen helsesektoren.

Helse Campus Stavanger (HCS) er et barn av denne visjonen. Innovasjonsparken huser et simuleringssenteret for læring og innovasjon innen helse. Her møtes aktørene i økosystemet rundt pasienten for å trene og lære av hverandre. Alle har de et ansvar for den samme pasienten, men på ulikt tidspunkt i sykdomsforløpet. Mye kan fanges opp med samhandling og kunnskap om hverandre. I Helse Campus Stavanger trener ambulansepersonell, ansatte ved sykhuset, ansatte ved legekontorer og hjemmetjenesten i ett og samme lokale.

Initiativet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger universitetssjukehus (SUS), SAFER, Stavanger kommune og NORCE Norwegian Research Centre AS. Samarbeidsprosjektet kom i stand allerede i 2017, og ble offisielt åpnet av helseminister Bent Høye i 2019.

Visjonen for HCS er «Simulering, sikkerhet og samhandling – utdanning, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse».
HCS skal være navet i en regional, forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Helse-logoer.JPG#asset:1666

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med mer enn 140 bedrifter og 50 kommuner/offentlige aktører som deltakere. I november 2019 rykket helseklyngen opp på A-laget, og har fått fem nye år, og 30 millioner kroner til aktivitet som ArenaPro-klynge. Klyngen har omtrent halvparten av sine medlemmer lokalisert i Rogaland, den andre halvparten er nasjonalt, og i et fruktbart samarbeid med tilsvarende klynger i Norden. Formålet med klyngen er å bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse & omsorgstjenester. Det er Validé AS som leder klyngeprosjektet Norwegian Smart Care Cluster, og synergier mellom forskning, forretningsutvikling og investeringsmuligheter styrker bedriftene tilsluttet klyngen.

Senter for Organelleforskning (CORE) ønsker å øke forståelsen for organellenes funksjon i celler. CORE utgjør i dag et banebrytende, ambisiøst og dynamisk forskningsmiljø som tiltrekker seg noen av de beste forskerne og samarbeidspartnerne fra hele verden. CORE representerer et konsortium bestående av Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssykehus og Norwegian Research Centre (NORCE).

Validé AS: Næringsutvikling i tidlig fase er innovasjonsselskapet Validé sin spesialitet. Enten du er forsker, industriaktør, gründer, startup eller du har en god idé - for oss handler alt som innovasjon og vi ønsker å møte dem som leverer bærekraftige løsninger for framtidens næringsliv. I inkubatoren til Validé kryr det av selskap som løser utfordringer innen energi, helse og teknologi. Validé TTO har et særlig ansvar for å flytte forskning fra forskningsmiljø og universitet ut i næringslivet, og ITSA Start og ITSA Growth trygger reisen for ferske gründere med å gi dem helt nødvendig forretningskompetanse og validerer produkt og marked. Validé er også homebase for presåkornfondet Validé Invest I, og et fond 2 er under oppseiling. Vi er blant de få som investerer i tidlig-fase og gir nødvendig, økonomisk fart ut av startblokken. I dag har vi 72 selskap i porteføljen vår.

Mange av Validé-utviklede selskaper har hjemmebase i Innovasjonspark Stavanger, og inkubatorselskapene deltar i vårt felles innovasjonsmiljø.

Les mer om ledige lokaler

Kontakt oss for mer informasjon


Hero-bilde-trippel-innovasjonspark-Stavanger_5.jpg#asset:909