Planlegger sykehusbygging uke for uke

Hvor tette tidsintervaller kan man planlegge byggingen av et sykehus som skal være ferdig om 5 år? Svaret er: En ukes intervaller. – Det er det som er hensiktsmessig for oss, men det er ingenting i veien for at planleggingen kunne vært på dager eller timer, sier Bjørn Rosland, fagansvarlig planlegger for byggingen av SUS2023.

  • AV Hilde Garlid
  • 24. januar 2019

Det virker som en komplett umulig oppgave, men fra kontrollsentralen i brakkebyen, kant og kant med sykehustomten, har Bjørn Rosland faktisk stålkontroll på byggingen av SUS2023 –uke for uke, helt fram til snorklippet som er planlagt i desember 2023.

-Det er faktisk lettere å planlegge presist i korte intervaller enn i lange, selv om oppgavene totalt sett er omfattende og komplekse. De fleste av oss har en ganske realistisk forståelse av hvor hvor lang tid de korte arbeidsoppgavene våre tar. Ting blir verre å ha oversikt over når vi snakker om måneder eller år. Selv om tidshorisonten totalt sett er så lenge som fem år, så er byggingen av dette sykehuset et ganske så tidskritisk prosjekt, og så mange som 22.000 aktiviteter skal inn i planen samtidig. Stort sett henger alle disse sammen og får konsekvenser for hverandre om det skjer endringer. Det vil det selvsagt gjør; hele veien, og derfor er det hensiktsmessig, for å unngå store tidsoverskridelser, å ha en plan som legges for fem dager av gangen, sier Rosland.

Safran.1.jpg#asset:1261

PLANLEGGERE: Safran er en av de eldste leietakerne i Innovasjonspark Stavanger; fra 1996, og «still going strong» blant annet som leverandør av planleggingsverktøy for SUS2023. F.v: Inge Nilsen, VP Nordic Sales, Richard Wood, CEO, Inger Narvestad Professional Services Manager og Christian Moller Software Development Manager.

Planleggingsinnovasjon for byggebransjen

Bjørn Rosland vet hva han snakker om. Han har mer enn 30 års erfaring med å legge planer for bygging av store, ja gigantiske, konstruksjoner; hovedsakelig innen olje og gass.

-Men planleggingsjobben er ikke så forskjellig fra de to bransjene, sier Rosland.

Kommandosentralen for alt som skal skje på sykehustomten de neste fem årene, består for tiden av to, snart tre, planleggere. Safran er leverandør av prosjektkontrollsystemet som kjører hele denne komplekse operasjonen, og deres ukeplaner deles med entreprenørene.

-For oljebransjen er ikke denne måten å jobbe på en revolusjon, men byggebransjen har hengt noe etter når det gjelder denne type planlegging. Det vanligste i byggebransjen er å jobbe etter deadliner på flere uker eller måneder, og at hver entreprenør styrer sine operasjoner. VI gjør det annerledes. Vi skal samle entreprenørene og byggeledelsen hver tirsdag morgen, hvor vi går igjennom arbeidsoppgavene for de kommende ukene, og på den måten får vi kontroll over at alle aktivitetene har nødvendige arbeidsunderlag, materiale og bemanning. Alle gjøremål, store som små, komplekse eller enkle, er brutt ned på ukesintervaller, sier Rosland.

Nytt er det også at alle bruker det samme planleggingsverktøyet, utviklet av Safran.

-Det er et krav fra oss at alle skal bruke dette og oppdatere arbeidsprosessene sine i verktøyet. SUS2023 betaler lisensene og vi gir nødvendig opplæring. På den måten kan vi «snakke det samme språket» og følge hverandres prosesser, sier Bjørn Rosland.

Tett på kunden

Safran er en av de eldste leietakerne i innovasjonsparken. Da de flyttet inn i 1996 het det Rogaland kunnskapspark, og Safran hadde alle sine kunder innen olje og gass. I dag er de fortsatt en stor leverandør til oljebransjen, men oljeprisnedgangen gjorde at de skaffet seg flere bein å stå på innen softwareutvikling til planlegging, prosjektering og risikoanalyser.

-Vi hadde noen år fra 2009 der vi holdt til på Løkkeveien, men i 2013 var vi tilbake hit, sier Inge Nilsen, VP Nordic Sales i Safran.

Plasseringen gjør dem nå til nabo med en av sine største, norske oppdragsgivere. Safran er ett av flere selskaper i innovasjonsparken som jobber på oppdrag fra SUS2023, og flere vil nok etablere seg i parken etterhvert som byggearbeidet skrider fram.

-Det er på alle måter bra å ha fysisk nærhet til oppdragsgiver. Det gir oss en unik direktekontakt som at utviklerne kan ha tett kundeoppfølging, sier Inger Narvestad, Professional Services Manager i Safran.

Planlagt stort og dyrt før

-Til SUS2023 har vi utviklet ny visualisering av planleggingsverktøyet vårt. Det har fått navnet «Safran Takt». Uke for uke legger vi inn alle oppgavene som skal gjøres og hvem som skal gjøre hva vises med ulike farger. Vi plasserer dem i ukeplanen slik at vi ser hva som skal utføres samtidig og hva som kommer etter hverandre. Disse aktivitetene kaller vi for vogner, og alle vognene settes sammen som et tog som ruller av sted uke for uke. Det starter med noen få tog på hvert sitt spor, etter hvert blir det flere tog på parallellspor, og flere vogner på hvert tog. Vognene kan flyttes fram i tid dersom vi trenger det. Da flyttes samtidig de oppgavene som hører til, og de oppgavene som hører sammen, forklarer Christian Moller, Software Development Manager I Safran.

Safran Takt er en ny visualisering av planene for Safran, men som bygger på deres godt utprøvde og mangeårige utviklede planleggingsverktøy. Safran er nemlig ingen liten aktør i bransjen av å bygge stort og komplekst i Norge. Flere sykehusutbygginger; både A-hus og sykehuset i Østfold, Radiumhospitalet og Vestre Viken, har vært ledet av deres planleggere og der deres software er brukt. Siste oppdrag var byggeplanleggingen av den nye veterinærhøgskolen på Ås. De spesielle utfordringene der har gitt dem mye interessant og nyttig lærdom som de tar med seg videre til SUS2023.

Toget går ...

På skjermen i kontrollsentralen til Bjørn Rosland og Trond Dahl Olsen er det bare noen få tog på noen få skinnespor som har begynt å bevege seg, og som angir grunnarbeidet som foregår på tomten for tiden. Etterhvert settes det fart på toget Betong, Fasade, Innredning og mange, mange flere. De fargerike vognene blir flere og flere etter hvert som ukene ruller fram på våren, høsten, vinteren 2019 så settes flere og flere tog og vogner i bevegelse.

-Det er jo et stilig mønster dette, men hvordan klarer du å ha kontroll på så mange aktiviteter?

-Med korte intervaller får alle bedre kontroll på sine oppdrag, og så må vi ha et ganske strengt regime. Det er mye lettere å hente inn en forsinkelse på noen timer eller en dag, enn dem som viser seg i ettertid å være på uker og måneder. Jeg mister ikke nattesøvnen av at ikke alt skjer etter planen, det vet jeg vil hende. Men dersom vi bruker dette verktøyet rett, så vil vi raskt kunne justere planen slik at vi ikke får noen avsporing, sier Bjørn Rosland.

FELLES SOFTWARE: Safran har utviklet et felles prosjektkontrollsystem som alle entreprenørene som deltar i sykehusbyggingen bruker. Bjørn Rosland og Trond Dahl Olsen (bildet) styrer hele byggingen via systemet som har fått navnet «Safran Takt».

SUS2023.Bjørn.4.jpg#asset:1263

FELLES SOFTWARE: Safran har utviklet et felles prosjektkontrollsystem som alle entreprenørene som deltar i sykehusbyggingen bruker. Bjørn Rosland og Trond Dahl Olsen (bildet) styrer hele byggingen via systemet som har fått navnet «Safran Takt».