Styret i Helse Vest har besluttet at nytt sykehus i Stavanger blir planlagt på Ullandhaug. En samlokalisering med sykehus, universitet og innovasjonsmiljøet på Ullandhaug vil være en forsterker for samspillet mellom innovasjon, forskning, utvikling og industri i regionen.

Forprosjektet for SUS2023, som nå er i gang, er planlagt ferdig i første kvartal 2017. Det er planlagt at grunnarbeidene og byggingen av den nye sykehuset skal starte rundt årsskiftet 2018/2019 - og stå innflyttingsklart i 2023.

Første byggetrinn, med en ramme på cirka åtte milliarder, huser all akuttvirksomhet og somatisk døgnbehandling som i dag ligger på Stavanger universitetssjukehus (SUS) på Våland.