Nye fem år for helseklyngen er godt nytt for innovasjonsparken

Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) rykker nå opp et level, og får fem nye år som klynge. Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd gir klyngen oppdraget å videreutvikle det norske helsemarkedet.

  • AV Hilde Garlid
  • 8. november 2019

Arena Pro-statusen betyr at helseklyngen tar en større nasjonal posisjon, men selv om klyngen har avdeling både i Bergen og Grimstad, er hjemmebasen innovasjonsparken. Med en nyåpnet HelseCampus og nærhet til nytt sykehus samt helsefakultetet på UiS, så ligger det mye nyttig og godt til rette for ny og større helseklyngeaktivitet blant næringslivsaktører i parken.

-Vi håper at flere helserelaterte bedrifter finner Innovasjonspark Stavanger interessant som bedriftsadresse med denne nye nærhet til klyngen, universitetet, HelseCampus og sykehuset, sier Cecilie Melbye, daglig leder i Innovasjonspark Stavanger.

IMG_9155.jpeg#asset:1504

GRATULASJONER: Helseminister Bent Høie gratulerte Arild Kristensen, CEO i helseklyngen og Elsa Søyland, styreleder i helseklyngen så mye med oppgraderingen til ArenaPro-klynge.


Strategisk god adresse for helsebedrifter
Synergiene rundt aktivitet og vekst i NSCC er mange. Validé er moderskipet til helseklyngen, og helse et ett av de tre satsingsområdene som Validé har blinket ut for sitt innovasjons- og forretningsutviklingsarbeid i årene framover. Fire av 14 bedrifter som deltar i

På ITSA Growth, Validé sitt vekstprogram, er medlemmer i Norwegian Smart Care Cluster. Fem av selskapene i innovasjonsparken er i medlemsbedrifter, og flere andre har startet sin forretningsreise i innovasjonsparken.

Med ambisjoner om å få medisinutdanning til Ullandhaug, med et nytt sykehus på nabotomten, med trekantsamarbeidet mellom akademia, næringsliv og myndigheter i HelseCampus er marken grundig pløyd for at det skal gro og vokse godt i norsk helseindustri rundt Innovasjonspark Stavanger.

Hva gjør en helseklynge?
Norwegian Smart Care Cluster huser i dag 125 private bedrifter som driver innenfor velferdsteknologi og helse, og rundt 50 kommuner og offentlige aktører. I klyngen finner vi bedrifter som utvikler GPS-teknologi, sensorikk, kunstig intelligens, kommunikasjon, logistikk, apper og software av ulikt slag, dispensere, helseinstrument, roboter, hjelpemidler, rådgivning og et spekter av nye og gamle bransjer som ser helse som et voksende og viktig marked for innovasjoner.

Klyngens rolle er å bidra til kunnskapsløft, markedsgang, identifisering av behov, samarbeid, nettverk og vekst nasjonalt og internasjonalt.

Det er et galopperende behov for digitalisering og implementering av velferdsteknologi i norsk helsevesen. Alt det vi allerede vet om hva eldrebølgen vil medføre av hjelpebehov i de nærmeste tiårene, og mangelen på folk og ressurser i tjenesten, gjør behovet for innovasjoner og nye løsninger helt prekær. Samtidig er dette en svært ung bransje, med mange små eller mellomstore aktører samt noen få giganter.

-Da vi etablerte Norwegian Smart Care Cluster for fem år siden, fantes det knapt et marked for de som var pionerer innen digitaliseringsløsninger for kommunale helsetjenester. De siste årene er dette blitt den raskest voksende nasjonale fastlandsbransjen, altså etter olje og fisk, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC.

Nytten av en næringsklynge har vist seg å være stor og viktig for å få opp farten. NSCC kartlegger blant annet behovene i det offentlige som private aktører kan og bør svare på med sine løsninger, klyngen bidrar til verifisering og markedsadgang, klyngen er en motor for innovasjoner og samarbeid mellom klyngemedlemmer og akademia, for nettverksbygging, kunnskap og innsikt, men også som tilrettelegger og testfasilitator i innovasjonspartnerskap mellom det offentlige og private aktører.

Formålet til NSCC er å bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse- og omsorgstjenester.

HelseCampus.åpning.11.jpg#asset:1477

TESTARENA: Klyngeprosjekt Norwegian Smart Care Lab, som er en effektiv testarena som bedrifter innen velferdsteknologi kan bruke for å teste ideer, produkt og tjenester, har et finfint samarbeid med HelseCampus. (Foto: Hilde Garlid)

Norwegian Smart Care Lab
Alle klynger i Arenaprogrammet til Innovasjon Norge må ha et fellesprosjekt. Testsenteret Norwegian Smart Care Lab er NSCC sitt prosjektet. Det ledes av Marit B. Hagland.

-Produkter, løsninger og tjenester som skal brukes av norsk helsevesen må være testet for at kommuner og brukere kan være sikker på at dette virker. Kommunene sier de er lei av å drive med pilotering og testing av ulike produkt. De ønsker nå at løsninger de kjøper skal virke fra dag én, og at effekten er dokumentert. Da trengs det arena for testing av produkt og tjenester, sier Hagland, som har utviklet testmetodikk, laget tjenestepakker, skaffet seg et nettverk av fysiske testarena, et nettverk av testpersoner og fagfolk som trommes sammen når det trengs.

-HelseCampus Stavanger er en ypperlig fysisk testarena som nå bygges opp med et fastlegekontor, et sykehusrom, en leiligheter og treningsarena for paramedisin, sier Hagland, som har brukt HelseCampus til klyngens første helsehackaton. Her deltok 10 bedrifter, i 48 timer, for å løse søvnproblemer.

-Hackaton er et spennende utviklingskonsept som vi ikke har brukt før, men som frister til gjentakelse. Spennende og gode løsninger som absolutt har en framtid for seg, ble presentert for en jury, sier Hagland.

Validé-dagen feirer helseklyngen
19.november er det Validé-dagen i Innovasjonspark Stavanger, og selvsagt står feiringen av helseklyngens nye framtid på agendaen. Korte, energiske presentasjoner blir servert fra scenen, og kantinen serverer distriktets beste lunsj.

Arrangementet er gratis, men vi trenger påmelding.

Ja, jeg vil delta på Validé-dagen 19.november 12.00-13.30

Validé-dag-191119.png#asset:1507