Nabla Flow simulerer fram kunnskap om vind

Å forstå hvordan vind og røffere klima påvirker tilværelsen vår, kan være livsviktig. Nabla Flow kan simulere vind raskt og langt billigere enn dagens metoder. Innovasjonsparkselskapet mener det er like før løsningen tar av.

  • AV Hilde Garlid
  • 22. januar 2020

På Olympiatoppen modellerer Nabla Flow en digital tvilling av Kajsa Vickhoff Lie for at hun skal kunne knipe en hundredel eller to i alpinbakken. Tvillingen kan alpinisten bruke til å simulere hvordan hennes kropp og kjørestil påvirker luftmotstanden, og dermed hennes fart mot medaljer. Kanskje ikke et verdensproblem, men å forstå hvordan vind og røffere klima påvirker tilværelsen vår, kan være livsviktig.


NablaFlow.Kajsa.png#asset:1544

KNIPER NED PÅ TUSENDELER: Alpinist Kajsa Vickhoff Lie lærer å knipe tusendeler ved å studere hvordan hennes kjørestil påvirker luftmotstanden. (Illustrasjon: Nabla Flow)Alle som har gått gatelangs i London eller Paris en tidlig vårdag, har kjent hvordan kalde vinder vrir seg rundt hushjørner, sender råser over et torg eller hvordan vinden blir en usynlig, uvelkommen gjest til bords på en fortausrestaurant. Vårsolen klarer ikke å konkurrere med trekken, og det er bygningene rundt som gjør at en aldri får helt fred for byvindene.

-Storbyvinder påvirker valgene vi gjør der og da, men hvordan kan byplanleggere, restauranteiere, utbyggere, myndigheter og naboer vite hvordan nye, høye bygg eller gågater, torg, industriområder, store og små konstruksjoner påvirker oss på bakkeplan?, sier Luca Oggiano, NTNU-forsker og nå daglig leder i selskapet Nabla Flow AS.

Som surfer er han over middels interessert i aerodynamikk, og passion for vind førte faktisk Oggiano til Norge, til studier på NTNU og til forskning i vindtunnelen der. Kjærlighet og jærske bølger fikk ham til å strande i Rogaland.

Røffere klima
- Det kan koste millioner av kroner å ikke forstå hvordan vind og turbulens påvirker uterommene hvor folk skal oppholde seg. For boligutbygging, barnehager, lekeplasser, torg, festivaler eller uterestauranter kan utbygging på nabotomten bety suksess eller fiasko. I byer hvor vi ønsker oss bilfrie sentrum med flere gågater og menneskevennlige utemiljø, er det viktig og forstå hvordan vindene inviteres inn som gjest eller som varig beboer i byen, sier Oggiano.

Forskere på klimaendringer lover oss røffere vær i Norge; mer regn og mer vind mot bygg, broer, veier, byer og hverdagslivet vår. Det er det viktig å ta hensyn til når man planlegger nye bygg, fortetter byene eller bygger i høyden.

-Også innen mer kritisk planlegging for risiko og samfunnssikkerhet kan det være livsviktig å vite hvordan vind oppfører seg i et bymiljø eller boligstrøk med tanke på forurensing, brann eller kjemiske angrep, sier Oggiano.

Vindsimulering i vinden
Vind er også en fornybar energikilde. Hvordan vi best kan utnytte vindressursene kan også simuleres som bidrar til et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag.

Da Oggiano nylig presentere Nabla Flow på vekstprogrammet ITSA Growth i Innovasjonspark Stavanger, tok Equinor kontakt med ham i ettertid for å høre mer om hvordan selskapets simuleringsmetoder kan bistå energiselskapets planer for offshore vind.

-Offshore vind er faktisk ganske enkelt å simulere. Vanskeligere blir det dersom det å produsere strøm fra små vindturbiner blir vanlig. Men vår simulering og analyser kan anslå hvor det er best å plassere disse turbinene, for eksempel i et nabolag, i en by, på bygninger eller i terrenget, sier han.

-Det vi til nå har utviklet og gjort for Tour de France-vinnere, idrettsutøvere og for Olymipatoppen, er med på å validere våre metoder, men det er innen byplanlegging vi ønsker å vokse; nasjonalt og internasjonalt. Flere land og byer krever nå vindanalyser i forbindelse med utbygging. I dag er det en tidkrevende, kostbar og ganske så manuell prosess. Vår simulering gjør oppdraget raskere, billigere og mer fleksibelt. Vi kan endre på «virkeligheten» og simulere hva som da skjer, sier Oggiano.

NablaFlow.3.jpg#asset:1541

TURBULENS: Bygg og gateløp bidrar til å skape rom for vind. Her illustreres hvordan Forum Jæren, høghuset på Bryne, påvirker sine omgivelser. (Illustrasjon: Nabla Flow)


Spennende piloter
Merittlisten over kjente idrettsutøvere som har fått simulert farten sin er imponerende, og metodene har vist seg å gi både innsikt og ny kunnskap i optimalisering innen fartsidretter, men det kommersielle og forretningsmessige potensiale ser Nabla Flow i områdekartlegging og energiproduksjon.

-Simuleringen kan brukes både til å forebygge potensielle skader på grunn av vind eller gi bedre kunnskapsgrunnlag ved utbygginger, men det kan også brukes i ettertid for å forstå hva som har skjedd. Forsikringsbransjen er en potensiell kunde i så måte, sier Oggiano.

I piloteringen av metodene deres har de laget en vindmodell for det nye sykehuset i Stavanger, SUS2023, de har scannet og simulert campus på Universitetet i Stavanger, og de har sett på hvordan høghuset på Bryne, Forum Jæren, påvirker omgivelsene.

-Nå lager vi vindanalyse for boligprosjektet Mosvannet Park, sier Oggiano, men mener utbyttet er størst for dem som planlegger bygg, slik at det er mulig å gjøre endringer.

NablaFlow.bryne.1.png#asset:1542

JÆRSK VIND: Nabla Flow har simulert hvordan bygninger påvirker vindstrømmene gjennom Bryne sentrum. (Illustrasjon: Nabla Flow)

Team Nabla Flow
Luca Oggiano og Knut Erik Teigen Giljarhus studerte sammen på NTNU, og er, sammen med Nysnø-direktør Siri Kalvig, gründerne i selskapet. Selskapet ble startet som et spin-off selskap fra UiS da Siri Kalvig var førsteamanuensis på universitetet.

Oggiano har fortsatt en 20 prosent stilling på NTNU relatert til NTNU sin vindtunnel, og Knut Erik Teigen Giljarhus er førsteamanuensis på Universitetet i Stavanger og forsker på simulering av turbulens og vind.

Knut-GiljarhusUiS.jpeg#asset:1538

FORSKER: Knut Erik Giljarhus er forsker på UiS, og en av gründerne i Nabla Flow. (Foto: UIS)

-Siri Kalvig var med å starte selskapet, men hun fikk et jobbtilbud hun ikke kunne takke nei til, sier Oggiano. Selskapet er en del av inkubatoren til Validé, med Anne Cathrin Østebø og Michel Eid som forretningsutviklere. Martin Sigmundstad i Validé er styreleder i selskapet.

-Vi er ferdig med forskningsarbeidet og har fått pilotert og validert nok til å si at dette fungerer. Vi er ikke helt i havn med softwareverktøyet vårt ennå, men vi er i en fase nå hvor vi har planer om å vokse raskt. Innen 2 år er vi kanskje rundt 50 ansatte?, sier Oggiano.

-Har dere internasjonale konkurrenter?

-Ingen som vi vet om som fokuserer på disse utfordringene når det gjelder aerodynamisk simulering. Vi ser absolutt på Nabla Flow som et internasjonalt produkt, men mener vi har et konkurransefortrinn med å utvikle dette i Norge. Norge er det beste land i verden på 3D-mapping. Vi ligger 2-3 år foran resten av verden. Det forspranget kan vi nytte oss av. Når verktøyet vårt fungerer helt slik vi vil, så er vi klare til å eksportere produktet vårt til hele verden, sier Oggiano.

FAKTA

SELSKAP: Nabla Flow AS
ETABLERT: 2018
GRÜNDERE: Knut Erik Giljarhus, Luca Oggiano, Siri Kalvig
PRODUKT: Vindsimulering Ansatte: 2 stk, Luca Oggiano daglig leder

NABLA FLOW OG VALIDÈ:
• Inkubatorselskap høst 2019
• Forretningsutvikler: Michel Eid
• Styremedlemmer: Martin Sigmundstad, Michel Eid, observatør
• Innovasjonsparkkontor i i8 inkubator

NablaFlow-tidslinje.png#asset:1539

REISEN SÅ LANGT: Luca Oggiano, daglig leder i Nabla Flow har tro på at selskapets simulatortjeneste tar av i løpet av 2020, og at de kan ansette flere i selskapet. (Slide: Michel Eid)