Har du sett det? Forkortningen Ipark er på vei ned fra vegger, skjermer og i all parkprofilering. Opp stiger Innovasjonspark Stavanger på alle bygg og i all logobruk. 

– Vi tydeliggjør hva vi er og ønsker å være. Samtidig rydder vi opp i navneforvirringen mellom eiendomsutvikling og formålet, sier Elin Engelsvoll i Innovasjonsparken AS, eiendomsselskapet som tidligere het Ipark Eiendom.   

Forkortningen i den gamle profileringen «Ipark Innovasjonspark Stavanger», blir kortere, men mål og mening den sammen. Formålet blir mer synlig og tydelig med logobyttene. 

-Vi er og skal være en kunnskapspark med nærhet til akademia, forskningen og innovasjonsmiljøene. Vi skal legge til rette for at innovasjoner skal skje; enten mellom akademia og næringslivet eller blant bedriftene som leier i parken i dag. Vi skal skille oss ut fra andre næringsparker ved god tilrettelegging for samhandling midt i trekanten mellom næringsliv, forskningsinstitusjoner og universitetet, sier Elin Engelsvoll. 

Det mest synlige i logoendringen er den blå kulen som blir brukt sammen med navnet. 

-Kulen symboliserer neuroner; altså hjernekraft, kunnskap og utdanning. Stjernene viser at vi er en ledende aktør og kulen skal få fram vårt viktigste mål; å koble; næringsliv og forskning, forskning og innovasjon, samhandling og klynger - og folk, sier Engelsvoll. 

Logoskiftene skjer likevel uten snorklipp og hornorkester. 

-Så Ipark-navnet forsvinner helt? 

-Vi beholder kortformen i epostadressen, og jeg tror nok at Ipark som forkortning vil eksistere blant folk selv om det fulle navnet er Innovasjonspark Stavanger. Det gjør ikke noe. Det er i profilering- og kommunikasjonsarbeidet vårt at det ikke bør være tvil om hva vi driver med, sier Engelsvoll. 


Innovasjonsparken_Logo_Primær_Midtstilt.png#asset:925


LOGO.1.jpg#asset:921