Lusetellerne i innovasjonsparken

  • AV Hilde Garlid
  • 23. februar 2020

Lusetellerne i Innovasjonspark Stavanger

«Bærekraft begynner med gode data» er visjonen til selskapet Fishency. Det er ett av flere innovative, kreative og spennende selskap innen havbrukssektoren som holder hus i Innovasjonspark Stavanger.

-Vi har utviklet noe vi kaller SmartFunnel, en helautomatisert og digitalisert scenner og metode for å telle lakselus, sier Flavie Gohin i selskapet Fishency Innovation.

Lus er den største utfordringen for oppdrettsnæringen i dag. Lus koster bransjen store summer i ekstra kostnader og tapt fortjeneste. Dagens tellemetode har stor påvirkning på fiskehelsen, og det telles bare lus fra ca 20 fiske i uken. Det gir et ganske så usikkert estimat over det totale luseproblemet fra hver oppdretter.

-Vår SmartFunnel teller mellom 100 til 300 fisk i døgnet ved at fisken svømmer igjennom, blir scannet og lusa talt. Det pågår kontinuerlig og påvirker ikke fiskehelsen. SmartFunnel overvåker helse- og fiskemiljøet på en helt passiv måte, sier Gohin.

I dag foregår tellingen manuelt, og bare dét koster bransjen 300 millioner kroner årlig i tidsbruk.

-Men å ha oversikt over lusa er helt essensielt for selskapene i havbruksnæringen, sier Flavie Gohin i selskapet Fishency Innovation. Derfor har de utviklet den nye monitoreringen for både telling og for annen datainnsamling.

-Det unike med vår løsning er at den scanner og teller lus på hele fisken, ikke bare på ene siden – slik konkurrentene våre tilbyr, sier Gohin.

Nylig avsluttet selskapet to vellykkede fullskalatester hos lakseoppdrettere i Hardangerfjorden, og selskapet leverer første produkt i år.

-Tilbakemeldingen er svært gode fra bransjen, men interesse er selvsagt ikke nok når vi nå går over i fasen med produksjon og salg, så det er spennende tider for Fishency Innovation, sier Gohin.