Lunsj i Ipark fører til 3D og VR teknologi i undervisningen.

Lutz Eichacker og Bizhan Zangiabadi spiste lunsj sammen noen ganger i Ipark. Eichacker er professor på UiS og en dag fortalte han at han hadde et problem med studentene. Det var vanskelig å få dem til å konsentrere seg om å forstå hva som skjer inne i molekylene. Paleblue selskapet som Bizhan jobber for, bruker VR til opplæring av dykkere, de gjør steder som ikke er lett tilgjengelig, tilgjengelige gjennom VR-teknologien. Sammen fikk de en idé om å bruke teknologien til å gjøre undervisningen mer spennende for studentene, teknologien gjør det nemlig mulig å se molekylene fra innsiden.  

Eichacker og Zangiabadi har nå laget en programstruktur fra en database som kan brukes i VR. Nå er neste steg å innhente midler til å utvikle dette videre. Eichacker sier til Stavanger Aftenblad at han allerede neste år skal prøve VR-teknologien på studentene.


Paleblue-og-UiS-under-Nordic-Edge.png#asset:495

Source: Stavanger Aftenblad
Foto: Hilde Øvrebekk Lewis