Lån en elbil fra Kolumbus

For første gang er Kolumbus + bil = sant. Innovasjonspark Stavanger og Kolumbus tester delebilordning. 1000 ansatte i 160 selskap i parken kan nå låne bilene til jobb eller privat.

  • AV Hilde Garlid
  • 16. oktober 2019

Kolumbus.1.jpg#asset:1495

KLIMATILTAK: Er bildeling et tiltak som får deg til å la privatbilen stå igjen hjemme? Det vil Kolumbus og Innovasjonspark Stavanger finne ut av. (Foto: Hilde Garlid)


-Hypotesen vi vil teste er om folk lar være å bruke privatbil til og fra jobb når de har trygghet for at de har bil tilgjengelig, sier Espen Strand Henriksen.

Bidrag til nullvekstmålet
Fra 24. oktober parkerer 10 e-Golfer utenfor Måltidets hus. Disse kan alle som jobber i Innovasjonspark Stavanger bruke, til jobb og til privat bruk. Dette er et pilotprosjekt som skal vare i 18 måneder.

-Hva skal til for at dere konkluderer med at dette er en suksess?

-Suksessen måles i om færre kjører bil til innovasjonsparken; ikke nødvendigvis at bilene blir brukt i x antall timer, sier Espen Strand Henriksen, og forklarer: -Et viktig samfunnsoppdrag for Kolumbus er å redusere biltrafikken, generelt. Vi skal bidra til at regionen oppnår nullvekstmålet. Den målsettingen sier at all vekst i persontransport skal tas gjennom kollektivtransport, sykkel, gange eller bildeling.

Det blir avduking, kake og kaffe 24. oktober kl 12.00 for å markere oppstart, og både Kolumbus og Innovasjonspark Stavanger er til stede for å svare på spørsmål om ordningen.

Del av «HjemJobbHjem»
Utenfor Måltidets hus, i7, har gjesteparkeringen blitt rigget om til bilpool med nye ladestasjoner. Bilene har også fått dekor som forteller om testen, og om aktørene som nå samarbeider. Bilene er levert av «Hyre», og det er deres app som brukes når du skal låne en bil.

-En fordel med å teste piloten i Innovasjonspark Stavanger, er at alle ansatte her allerede er med i «HjemJobbHjem». Du trenger bare å registrere deg, så har du nøkkelen til å låse opp bilen, sier Henriksen.

Og ikke nok med det. Det er ikke bare til møter og avtaler mens du er på jobb bilene kan brukes. Du kan også leie bilene til private gjøremål både på dagtid, ettermiddager, kvelder og helger.

Trenger du å registrere deg i HjemJobbHjem? Ta kontakt med Anne Gerd i resepsjon@ipark.no.

Kolumbus.3.jpg#asset:1497

TEST: Det er kun ansatte i innovasjonsparken som deltar i Kolumbus sin bildelingstest. (Foto: Hilde Garlid)

- Noen har allerede tilgang til firmabil til jobbkjøring. Bildelingsordningen kan selvsagt erstatte noen av dem, men den største endringen er om vi klarer å få folk til å tenke på bil som en tjeneste, ikke en personlig eiendel. Kanskje bildeling kan erstatte bil nr 2 i familiene?, sier Henriksen.

Han sammenligner bildeling med hva som skjedde i musikkbransjen med private LPer og CDer. – Vi hører like mye musikk, men teknologien gjør at vi ikke lenger trenger å eie den. Vi leier. Det er flere bilaktører som fanger opp denne trenden, og som posisjonerer seg for at bildeling kan bli vel så vanlig som privatbil i framtiden, sier han.

Han er opptatt av at mobilitet ikke egner seg for tradisjonell silotenkning som at noen driver med buss, andre med bysykler, sparkesykler eller leiebiler. -Vi må se helhetlig på bil og andre reisemåter. Når Kolumbus inkluderer bilen med andre mobilitetstjenester; som buss, tog, båt, sykkel og gange, er det fordi det bidrar til nullvekstmålet, sier han.

Kolumbus.2.jpg#asset:1496

FØRSTE BIL: -For å bidra til nullvekstmålet har Kolumbus startet med bildeling, sier Espen Strand Henriksen i Kolumbus. (Foto: Hilde Garlid)


Godt for miljø og økonomi
Det er teknologi, økende personlig og samfunnsmessig miljøbevissthet og høye, politiske ambisjoner om reduksjon i CO2-utslipp som her forenes.

-Men hvorfor er det Kolumbus, fylkeskommunen, som skal drive med dette?

-Vi er bare en fasilitator. Alle tjenestene leveres av private aktører som sammen med oss svarer på samfunnsutfordringer som reising, miljø og nullvekstmål. Det er Hyre, som eies av Møller-gruppen, som eier og drifter bilene og Innovasjonsparken i samarbeid med Zaptec som leverer elbilladere og parkering, sier Henriksen.

-Vi er glade for å være en del av denne piloten. Det er et godt supplement til tjenestetilbudet som allerede finnes i Innovasjonsparken, og helt i tråd med slagordet vårt; Fremtiden først her, sier Cecilie W. Melbye, daglig leder i Innovasjonsparken AS.

Fra 24.oktober og fram til jul er det halv pris på biltilbudet, og dine erfaringer gir Kolumbus viktige svar på piloten.

-Det er kun ansatte i innovasjonsparken som deltar i forsøket. Svarene vi får herifra er særdeles viktige, sier Henriksen.

FAKTA OM ORDNINGEN


Bilpark: 10 VW e-golf, 2019-modell, fem seter. Rekkevidde: 229 km (WLTP) Bestillingssystem: Hyre-appen
Pris: kr. 75,- per time opp til 5 timer (inkl mva)
Leie over 5 timer belastes døgnpris; kr. 375,-

Oppstart: Vi feirer oppstarten 24. oktober kl. 12.00 med kake og kaffe i resepsjonen i Måltidets Hus. Innovasjonspark Stavanger og Kolumbus være tilstede for å svare på spørsmål.

Informasjon: Bileierne Hyre har stand i Innovasjonspark Stavanger 28. og 29.oktober.

Registrer deg i HjemJobbHjem: Ta kontakt med Anne Gerd i resepsjon@ipark.no.