Korona-pakke som treffer gründere og vekstselskap

Regjeringen har lagt fram sin fjerde økonomiske pakke til næringslivet. På pakkelappen står det: Til gründer, vekstbedrifter, forskning- og innovasjonsmiljø. -Dette er en konkret, praktisk og nyttig gave, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé

  • AV Hilde Garlid
  • 27. mars 2020
Anne-Cathrin-Østebø.jpeg#asset:1649

VALIDÉ-LEDER: Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé, analyserer tiltakspakken fra regjeringen. (Foto: Hilde Garlid)


Pakken inneholder:
•Tilskudd til unge vekstbedrifter på 2,5 mrd. kroner
• Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner
• Næringsrettet forskning – 250 millioner kroner
• Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner
• Rentestøttefond – 300 millioner kroner
• Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 millioner kroner

-Hva betyr hver av disse punktene for gründerselskap og for Validé som innovasjonsselskap og rådgivere i denne kritiske situasjonen, Anne Cathrin?

Tilskudd til unge vekstbedrifter på 2,5 mrd. kroner: -2,5 milliarder kroner til unge vekstbedrifter treffer så godt som alle selskapene tilknyttet Validé, og mange andre, unge selskap i vekstfasen. Dette er en direktestøtte som gir økonomisk avlastning som igjen gjør at bedriftene kan opprettholde aktivitetene. Det sikrer de bærekraftige bedriftene i denne fasen, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé.
•Økt låneramme på innovasjonslån:
-Det betyr også noe for nesten alle våre selskap. Et ferskt eksempel er AniPort, som er det siste selskapet Validé har investert i. De kan nå søke om mer i lån, og således få godt fart ut fra startblokken de står i akkurat nå.
• 250 millioner kroner til næringsrettet forskning
: -Absolutt kjærkomment. Tiltak treffer både oppstartsselskap og selskap tilknyttet næringsklyngene som jobber innen forskning og med forskning.

SIVA åpner for gratis rådgivning
Et særdeles viktig og kjærkomment håndsrekning til innovasjonsmiljøene er at SIVA reduserer kravet til bedriftenes egenandel og industrideltakelse. Det betyr at selskaper tilknyttet Validé kan få rådgivning og hjelp, uten å betale egenandelen.
-Det er særdeles positivt at SIVA kommer med dette akkurat nå. Det påvirker hvordan vi kan bistå gründerselskap med å holde aktiviteten oppe i den kritiske tiden. En av aktivitetsproppene vi ser hos selskapene, er at samarbeidspartnere i industri og næringsliv, har redusert aktivitet. Reduksjon i kravet om egeninnsats avhjelper denne situasjonen, sier Østebø.
Innovasjonsselskapslederen er også er glad for at Forskningsrådet forenkler søknadsprosessene sine og lemper på kravene når det gjelder prosjektendringer. -Det forenkler arbeidet vårt, og gjør at vi og mange flere oppstartsselskap kan holde hjulene i gang, sier hun.

Den viktige investeringskapitalen
• 1 milliard kroner til fonds- og matchinginvesteringer: Mulighet til å investere akkurat i disse tider, er en av våre fanesaker, og jeg vil særlig framholde behovet for presåkornkapital. Den er spesialdesignet for selskaper i tidlig fase. Validé har i hele 2019 jobbet med å bygge opp presåkornfondet Validé Invest II. Vi har allerede privat kapital, og er 19 millioner kroner på vei mot et fond på 30 millioner kroner. Vi er derfor godt rigget og superklare til å forvalte noe av disse ekstra midlene til fonds- og matchinginvestering, sier Østebø.

•Rentestøtte og tilskudd til private innovasjonsmiljø: - Rentestøttefondet vil gi kjærkommen avdragsutsettelse for mange; en månedlig utgift som kan være tung å bære. Støtte til private innovasjonsmiljø gjelder ikke direkte Validé, men miljøer som Innovation Dock, MakerSpace og andre. Hjelpetiltak til disse er en solid støtte til innovasjonskulturen i Rogaland. Det er positivt for å holde liv i skaperkraften i næringslivet, sier Østebø.


Tiltak som treffer gründerskap
Tiltakspakken som nå legges fram av regjerningen er i seg selv et dugnadsdokument hvor mange aktører i innovasjonsmiljøet og næringsliv har bidratt. Validé er blant de aktive innspillerne blant annet via Innovasjon Norge og Håkon Haugli sine fellesmøter.

-På en skala fra 1-10; hvor stor gjennomslagskraft har innovasjonsmiljøet hatt når det gjelder konkrete tiltak i pakken?

-Full score. Næringsministeren er lyttende og tiltakene som har kommet fram har fått gehør, sier Østebø.

I framleggingen av pakken trekker næringsminister Iselin Nybø (V) selv fram to milliarder kroner i innovasjonstilskudd til små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial, som ett av de viktigste bidragene i situasjonen: –I tillegg øker vi innovasjonslånet ganske kraftig, noe som vil gi likviditet. Og så får Innovasjon Norge penger, så de kan gi betalingsutsettelse, slik at gründerne og vekstselskapene ikke får store utgifter akkurat nå, sier Nybø til Dagens Næringsliv.

iselin.nybø.jpg#asset:1650

NÆRINGSMINISTER: Iselin Nybø (v) gir krisehjelp til næringsrettet forskning gründerskapet i Norge. (Foto: Venstre)


-Hva betyr dette for de 72 selskapene i Validé sin portefølje? Og for alle andre gründerbedrifter i Norge, inkubatorleder Gry Isabel Sannes?

- Staten tar et viktig grep og verner om selskapene og gründerne som står på døgnet rundt for å skape fremtidens arbeidsplasser. Gründerskap er et løft for felleskapet, og nå mer en noen gang er det viktig at vi legger til rette for at nyskapning fortsetter; i stedet for å stoppe opp. Situasjonen vi står i viser med all tydelighet hvor viktig det er at vi har et vidt spekter av bedrifter og arbeidsplasser i Norge, i forskjellige type næringer. Det gjør oss mer motstandsdyktige i utfordrende situasjoner, sier Sannes.

Rett før koronakrisen var Validé i gang med femte runde av forretningsutviklingsprogrammet ITSA Start med 11 ferske selskap. -Vi har rigget om klasserom, workshop, forelesninger og rådgivning 100% digitalt, og det gledelig er ikke bare at de 11 selskapene er med videre, tross krisen. Vi har fått et ekstra selskap med på programmet. Det viser at gründere ikke har tenkt å la seg korona-knekke, sier Sannes.

ITSA-Growth.avslutning.jpeg#asset:1651

VEKSTSELSKAP: I februar avsluttet 10 selskap første runde av ITSA Growth, et businessprogram for selskaper i vekst. Disse vil alle ha nytte av regjeringens korona-tiltak. (Foto: Hilde Garlid)