Karrieredagen forberedt på storinnrykk

  • AV HILDE GARLID
  • 2. februar 2018

I fjor overrasket Tia Renee Tidwell og Marthe J. Blikra både seg selv og andre med den gode oppslutningen om Karrieredagen for studenter på Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. I år er de mer forberedt. Blant annet har de flyttet arrangementet til Arkivenes Hus. Karrieredagen er 27. februar.

- I fjor ble det trangt om plassen. Vi stod som sild i tønne. Vi hadde 21 utstillere på stands og 200 studenter og gjester i mingleområdet i Måltidets Hus. Det ble tett men likevel svært vellykket, for alle snakket med alle, sier Marthe J. Blikra.

Hun er leder av fagforeningen Tekna Biotek Stavanger som sammen med Tia Renee Tidwell i linjeforeningen MoBi2C arrangerte tidenes første karrieredag i Stavanger i fjor for studenter i kjemi og biovitenskap fra bachelor til post doc-nivå.

Begge to arbeider for tiden på sine PhD, Marthe hos Nofima hvor hun forsker på torsk og Tia som kreftforsker hos UiS Core, begge lokalisert i Innovasjonsparken. De kjenner hverandre fra masterstudier på UiS, og er altså engasjert i hver sin faglige organisasjon. Sammen tok de initiativ til å etablere en årlig karrieredag for sin medstudenter.

Den glemte gruppen
En virkelig stor oppgave som de tok på seg i forberedelsene til Karrieredagen i fjor, var å lokalisere bedrifter og ogranisasjoner i Rogaland som driver innen fagene kjemi og biovitenskap og som kan ha gjensidig nytte av å komme i kontakt med studenter på ulike nivå i utdanningsløpet.

- Vi har nå lokalisert rundt 60 selskap dette er relevant for, sier Tia Tidwell. Det er alt fra oljeselskap og oppdragslaboratorium til matindustrien og sykehus.

- I Rogaland har oljeindustrien og behovet for ingeniører hatt dominerende fokus i mange år. Dette studiet har over lang tid utviklet sine karrieredager, jobbmesser og møtepunkt mellom studenter og næringsliv. Andre næringer og studier har havnet i skyggen. Nå endrer dette bilde seg. På grunn av oljenedgangen i Rogaland blir andre næringer løftet fram som viktige og blir mer synlige. Vi vil bidrar til det på vegne av vårt fag, sier Tidwell.

- Det er faktisk slik at unge som begynner å studere innen kjemi- og biovitenskap faktisk ikke vet hvilke jobber det er mulig å få. De starter på studiet fordi de er genuint interessert i faget, men aner ikke hvor mange bedrifter og ulike næringer som faktisk har behov for deres kompetanse. Karrieredagen kan være en døråpner for at bedrifter får kjennskap til studentmiljøet på UiS og at studentene får knyttet kontakt med selskap som kan være interessert i deres kompetanse, sier Marthe J. Blikra.

I fjor sendte de ut epost om arrangementet til 266 studenter på UiS. 200 kom på Karrieredagen. Interessen fra studentene kan i alle fall ikke arrangørene klage på. Totalt er det 300 studenter på fem ulike studiepgram på UiS på instituttet.  

Både foredrag og stands
I år har de utvidet fra 21 til 31 selskap og organisasjoner som deltar med stands. Nytt av året er at det blir foredrag og presentasjoner fra åtte av disse deltakerne.

37 ºC Life Science, Biolink Group, Nofima, Jaeder, Nalco Champion, Cargill Innovation Center, Schlumberger / MI Swaco og NORBIS bidrar med foredrag i tillegg til at deres selskap står på stands.  

- Schlumberger profilerte i fjor at de hadde en ledig stilling og gjorde kartlegging på karrieredagen. En av deltakerne fikk faktisk jobben, sier Tidwell, som understreker at dette likevel ikke er en klassisk jobbmesse. - Nettverksbygging og kunnskap om hverandre er det viktigste formålet, sier hun.  

Oppgaveskriving

Et annet svært nyttig formål er å koble bedrifter og organisasjoners behov for å finne studenter som skal skrive bacheloroppgaver, master eller starte på en PhD.  

- Instituttlederen på UiS støtter oss veldig på dette. Det er nødvendig for universitetet og studentene å ha kontakt med det nærliggende næringslivet som kan spille inn gode problemstillinger til oppgaver, sier Marthe J. Blikra.  

Premie for påmelding

Terskelen skal være lav for at studenter skal delta på Karrieredagen. Det er et åpent arrangement hvor både nysgjerrige fra Innovasjonsparken eller andre kan komme, og også elever på videregående skole som i disse dager vurderer å søke seg til biologiske kjemistudier er velkomne.  

- Vi har markedsført Karrieredagen i sosiale medier, også på UiS sin Snapchat som har mange følgere. Vi har fått laget en video fra arrangementet i fjor, og vi har laget Facebookevent. Det er ikke påmelding, men det er mulig å vinne premie via Facebookeventet, sier Blikra.  

- Og så er det gratis pizza – vi har lært at vi alltid må ha mat dersom studenter skal komme på noe, ler Tia Tidwell.   

MER PLASS:

MER PLASS: I fjor ble Karrieredagen arrangert I Måltidets hus, og det ble trangt om plassen. I år deltar enda flere utstillere og foredragsholdere, og arrangørene Marthe J. Blikra i Tekna Bio Stavanger og Tia Tidwell I MoBi2C flytter mingledagen til Arkivenes hus.

Disse selskapene er til stede på Karrieredagen: 37 ºC Life Science (sponsor), Biolink Group (sponsor) Validé (sponsor), MicroA (sponsor), Baker Hughes, Cealtech, Nofima, Tine, Midsummer Hot Sauce, Jaeder, Visam AS, Nalco Champion, Cargill Innovation Center, Laerdal Medical, IRIS bioproduksjon, IVAR, PharmaQ, Schlumberger/IM Swaco, NIBIO, Rosenberg WorleyParsons.

Organisasjoner: i/o/lab, Digital Life Norway, NBS (Norsk Biokjemisk Selskap), NKS (Norsk Kjemisk Selskap) NORBIS, KiS (Kjemi i Stavanger), Tekna Student, LevelUp (UiS StudentInkubator), UiS Health Technology Research Network, UiS CORE, UiS Kjemi og miljø, skolelaboratoriet