Innovasjonsparkens eiere kåret til årets mest innovative byggherre

Smedvig Eiendom AS, som eier og bygger ut Innovasjonspark Stavanger, får stående applaus fra kollega i egen bransje for hvordan de innoverer når de skal bygge nytt.

  • AV Hilde Garlid
  • 23. januar 2019

Smedvig Eiendom AS, som eier og bygger ut Innovasjonspark Stavanger, får stående applaus fra kollega i egen bransje for hvordan de innoverer når de skal bygge nytt.

-Strategien vår er at vi skal være i front, og sette en standard i Norge, når det gjelder innovasjoner i byggebransjen. Det er en standard vi selv skal leve etter som byggherre, og vi ønsker også å bli oppfattet slik. Da er det gledelig at vi blir sett og faktisk har en slik image blant andre aktører i bransjen.

Slik svarer Rune Augenstein, leder for teknologi og innovasjon i Smedvig Eiendom, på spørsmålet av verdien av å bli utnevnt til «Årets mest innovative byggherre».

14. januar var Augenstein på konferansen «Let´s Connect» som Schneiders Electric arrangerer hvert år, med stor festivitas i Oslo og 500-600 deltakere. Her var det prisdryss på kvelden, og Smedvig Eiendom stod alene på scenen som «Årets innovative byggherre».

Lets_Connect_Smedvig_Pris-002.jpg#asset:1257

Klimautfordringer

Schneider Electric er et europeisk, verdensomspennende selskap med 142.000 ansatte globalt, en omsetning på 27,4 milliarder (2017) og en 180 år lang historie i å være innovativ når det kommer til elektrifisering; og nå også digitalisering. Konferansen «Let´s Connect» som den norske delen av selskapet arrangerer, setter i år fokus på miljø, energi og digitalisering. Hele programmet handler om hvordan bransjen kan bidra til å redusere energiforbruket med moderne teknologi. «Sammen kan vi løse verdens største problem» er tittelen på programmet.

-Jeg blir mer og mer opptatt av bærekraftmålene. Dersom kloden varmes opp fra 1,5 til 2 grader så betyr det faktisk at mange steder i verden forsvinner. Vi kan selvsagt ikke løse problemet alene, men alle som bygger og utvikler slik vi gjør, bør stille seg spørsmål om hvordan vi kan bidra. Vi setter varige spor etter oss, og våre energiløsninger i dag, har påvirkning på klima, sier Augenstein.

Energihus og samarbeid Juryen begrunner sitt valg slik:

  • En fremoverlent byggherre, som bidrar til utvikling av bransjen. Som tørr å prøve nye løsninger og teknologier for å gjøre byggene smartere, mer effektive, trygge og komfortable.
  • Utfordrer bransjen og samarbeidspartnere til å bli bedre, og følger selv med i tiden
  • Har bruker og leietaker i fokus
  • Inviterer til samarbeid og legger til rette i bransjen for å oppnå felles mål og resultater
  • Oppstart av Veni, for å sette fokus på og lage løsninger for digitalisering og IoT i bygg. Dette ansees som en innovativ måte å oppnå energi, miljø og brukeropplevelses mål.

-Hvilke konkrete prosjekt ligger bak denne juryvurderingen, tror du?

-Nytt av året er at vi startet Veni i mars 2018. Det er vårt eget IT-selskap som gir oss mulighet til å tenke helhetlig og digitalisert når vi planlegger og bygger i framtiden. Den selskapsetableringen har nok lagt på vektskålen til juryen. Energihuset i Innovasjonspark Stavanger er nok en annen ting. I år har vi laget en konseptrapport om Energihuset som gjorde at Enova støtter oss med 1 million kroner. Schneider Electric er med som partner i konseptutviklingen og kjenner derfor godt til byggeplanene. Ellers så håper jeg at de kravene vi setter til oss selv som byggherre når det gjelder energiforbruk, miljø og innovasjon har hatt betydning, sier Augenstein.

På Åsen i Stavanger utvikler Smedvig Eiendom Site4016 hvor kongstanken er å lage en regional næringsklynge for bygg- og anleggsbransjen.

-Her har vi 100.000 kvadratmeter hvor vi ønsker å få til samarbeid mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen på en slik måte at alle kommer styrket ut av det. Blant annet gjennom digitalisering. Det er en type samarbeidstanke som ikke har vært gjort før i vår bransje, sier Augenstein.

I løpet av 2019 vil det komme en pilot av den digitale plattformtjenesten som skal testes i Innovasjonspark Stavanger.

-Dette blir en tjenesteplattform for leietakerne hvor vi samler vår service rettet mot leietakerne. Siden dette er en test, starter vi med noen tjenester og ruller ut flere etterhvert, sier Augenstein.