Inkubatoren får nye lokaler

Blant selskapene som holder til her går det i fag som helse, utvikling av en ny strikkemaskin, gode senger på sykehus, applikasjonsutvikling og kunstformidling

  • AV HILDE GARLID
  • 20. november 2017

Nå lyser det i vinduene i i8  

Kontorene er flunkende nye, og de ni selskapene som til nå har flyttet inn i i8, har fantastisk utsikt over Hafrsfjord. De fleste virksomhetene i denne fløyen er knyttet til inkubatoren, og flere er på vei inn. – Her er det plass til flere, både i Studentinkubatoren og på drop-in, og vi har et utmerket mingleområde, sier Marit Størseth, forretningsutvikler i Valide, som har flyttet inn i i8 sammen med de unge og kule.

   

Ett av selskapene som er synlig til stede i i8 er Foodback. 

-Kontorlokaler her gir oss tilgang til et bredt nettverk og stort kompetansemiljø. Det er viktig for oss som nystartet selskap. At innovasjonsparken og Valide også inviterer til ulike arrangement og foredrag, skaper et godt innovasjonsmiljø, gir inspirasjon og faglig påfyll, uten at det stjeler for mye tid av en supertravel gründerhverdag, sier Daniel Chaibi, CTO i Foodback.

 

-Har dere hatt forretningsmessig nytte av å bli kjent med andre i Ipark?

-Ikke ennå, men man vet jo aldri når slike nye bekjentskap kan komme til nytte. Inkubatoren ser jeg foreløpig som et potensiale. Vi håper det kan bli et spennende nabofellesskap.

 

-Hva er fordelen for dere å være her kontra et ordinært kontorlokale på Forus?

-Der ville vi nok blitt ganske isolert. Vi vil være en plass der vi kan ta kontakt med hvem som helst, og det er det klima for her. Foodback har også hatt stor nytte og glede av nærheten til UiS og professor Kai Victor Hansen. Han er den eneste i Norge med PhD på måltidsopplevelser. Forskningen hans er en uvurderlig viktig kilde for oss, og han er en ressursperson som er i gangavstand til oss, sier Daniel Chaibi, som utvikler Foodback sammen med Stian Pedersen og Maria Hatjoullis-Olsen.

 

Blant selskapene med adresse i i8 går det i fag som helse, utvikling av en ny strikkemaskin, gode senger på sykehus, applikasjonsutvikling og kunstformidling. – Det er flinke folk i alle kroker som navigerer seg fram i en spennende verden. Disse skal skape framtidens arbeidsplasser, sier Marit Størseth i Valide.   

Hver 14.dag inviteres det til inkubatorlunsj i mingleområde i i8.
– Her forteller inkubatorselskap sin historie til nytte, glede og inspirasjon for andre utholdende slitere, smiler Størseth.

GOD PLASSGOD PLASS: I flunkende nye lokaler i i8 er det godt med mingleområde; noe som er viktig for å lykkes med et inkubatormiljø.

 

FOODBACKFOODBACK: De tre gründerne i selskapet FoodBack trives godt i kontorfellesskapet i i8. Foran: Daniel Chaibi, Stian Pedersen og Maria Hatjoullis-Olsen.