Transport

Hvordan komme seg til og fra Innovasjonsparken uten bil, egentlig?

  • AV HILDE GARLID
  • 19. februar 2019

Hvordan komme seg til og fra Innovasjonsparken uten bil, egentlig?    

- Jeg er opptatt av at det skal være enkelt og behagelig å komme seg til og fra jobb. Kan vi få det til med ulike tiltak, så er det bra. Målet er å finne løsninger som er like greie som å sette seg i sin egen bil, sier Cecilie W. Melbye, daglig leder i Innovasjonsparken.  

Hvordan man kommer seg til og fra jobb er trolig en av de mest låste hverdagsrutinene vi har i livet. De fleste mener at deres metode er den beste og ofte den eneste som er tilgjengelig enten man er bilist, syklist eller kollektivreisende. Uansett framkomstmiddel; valgene vi gjør handler nesten alltid om tid og komfort.  

Men med de mål som kommunene på Nord-Jæren har satt seg når de gjelder reduksjon av biltrafikk, økt andel av kollektivreisende og med den nye bompengeordningen som innføres i oktober i år, så er det greit å vite hvilke alternativ som finnes og hvilke tiltak Innovasjonsparken har som bidrar til at vi som lokalsamfunn skal nå målene. Kanskje finner du tips til en eller flere nye måter å komme deg til jobb? Like enkelt og like behagelig som å sette seg i egen bil?    

HjemJobbHjem

Det mest omfattende tiltaket og det som gjelder absolutt alle som jobber i Innovasjonsparken er HjemJobbHjem.  

- Det er spesielt for Innovasjonsparken at alle ansatte i parken kollektivt er med i ordningen. Vanligvis gjør vi avtale med en og en bedrift, sier Harald Kleven i HjemJobbHjem, som pr nå har bedriftsavtale med 302 bedrifter i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg som tiltaket er designet for.  

Det betyr at alle ansatte i parken kan kjøpe månedskort til 515 kroner og reise så mye de vil med buss, tog og Vassøyfergen eller hurtigbåt til byøyene og Hommersåk, sonefritt i Rogaland.  

- For de som bor på Jæren eller byøyene er dette ganske mye billigere enn hva tog, ferge, hurtigbåt og buss ville kostet dem uten, sier Kleven, som understreker at HjemJobbHjem ikke handler om at folk skal slutte å kjøre bil. Men at du kan gå, sykle eller reise kollektivt når du kan, og kjøre bil når du må.  

Gjennom parken og UiS går det busser til alle himmelretninger; enten du skal sørover til Forus og Sandnes, til Sola, via sykehuset til Stavanger eller over Ullandhaug og Madlaveien til bussbytte for å komme nordover eller direkte inn til Stavanger sentrum.  

- Innovasjonsparken, bedriftene rundt og universitetet er et knutepunkt for kollektivnettet. Det blir ytterligere forsterket når det nye sykehuset står ferdig i 2023, sier Melbye.  

HjemJobbHjem sitter på den ferskeste reisevaneundersøkelse blant ansatte i Innovasjonsparken. Av ca 1000 ansatte, svarte 387 på undersøkelsen. Av dem er andel bilister ca 60 prosent, ca 10 prosent kollektivbrukere og ca 12 prosent syklister. Rett under 60 prosent av de som har svart bor innen en radius på 10 kilometer.  

  Ipark.trafikk.buss2.jpg#asset:584ALLE SKAL MED: Alle som jobber i Innovasjnsparken har tilgang til HjemJobbHjem som gir billigere månedskort på buss, tog, byøyferger og byøybåter.

Bysyklene 

De hvite, elektriske bysyklene står til lading på rekke og rad utenfor hovedinngangen til Innovasjonsparken. De tilhører HjemJobbHjem og er til gratis bruk for ansatte i parken.  

- Det samme gjelder for bysyklene som for kollektivtransporten; som ansatt i Innovasjonsparken har du allerede tilgang. Mange tror de må ha kjøpt månedskort for å kunne bruke bysyklene. Det er ikke tilfelle. De kan brukes av alle, sier Kleven.  

Tilgangen er gitt i en epost som alle har fått fra HjemJobbHjem, men det er også lett å logge seg på som bruker via nettstedet bysykkel.no. Du låner en sykkel fra ett sted, og parkerer den i en ladestasjon et annet sted.  

- Ladestasjonene for bysyklene er plassert mange steder i Stavanger, på Ullandhaug, flere steder på Forus og ved Kvadrat i Sandnes samt to i Randaberg sentrum. Det vil nå bli ladestasjoner i Sola og flere i Sandnes og Randaberg, sier Kleven.  

  Ipark.trafikk.bysykkel1.jpg#asset:587BYSYKKEL: Lyst å prøve en elektrisk sykkel? Bysyklene som er stasjonert utenfor Innovasjonsparken, er tilgjengelig for alle.

Gulrot i stedet for pisk

HjemJobbHjem startet høsten 2015, og opplevde fullt trøkk fra januar 2016. Da Kolumbus i januar i år presenterte en passasjerøkning på 6-7 prosent, så får HjemJobbHjem en stor del av æren.  

- I dag er det 45.000 brukere, og politikerne har sluttet å snakke om dette som et prosjekt. Det er kommet for å bli, og rekrutteringen går av seg selv. Vi trenger ikke selge konseptet i det hele tatt. Det strømmer inn med søknader, sier Kleven.   

- Og flere blir det vel til høsten når bomringen rykker nærmere?  

- HjemJobbHjem ble etablert med tanke på det. Det skulle være en gulrot. Det har definitivt vært en suksess, og vi håper vi takler raskt og godt den pågangen som sikkert kommer til høsten, sier Kleven.  

 

Ladestasjoner for elbil og sykler

At flere i Rogaland kjøper seg elbil og elsykler er noe Innovasjonsparken har merket seg og legger til rette for. Det er totalt 20 ladestasjoner for elbiler i Innovasjonsparken; åtte innendørs, to på gjesteparkering og 10 utendørs. Det er også mulig å lade elsykler i de lukkede sykkelanleggene ved hovedbygget og ved Arkivenes Hus.  

- Plassene blir brukt, og det virker på oss som antallet er tilstrekkelig, foreløpig, sier Melbye.  

Du må registrere deg i resepsjonen og få en brikke for å bruke ladestasjonene for bil eller privat elsykkel.  

Sykkelveinettet er godt utbygd til og fra Innovasjonsparken for å trygge syklister og gående som velger frisk-luft-metoden til og fra jobb. Både fra Stavanger, Sandnes og Sola trenger du ca 20-30 minutter på sykkel i normal fart, raskere med elsykkel, selvsagt. Innovasjonsparken har låsbare garderobeskap, dusjer og store tørkeskap tilgjengelig for dem som trør eller trener. I garderobene kan du både føne håret og stryke skjorta.   

  Ipark.trafikk.elbil1.jpg#asset:581STRØM: Det er mulig å lade el-bilen på egne oppstillingsplasser i Innovasjonsparken.

Parkering i parken

- Det er en årlig leie for å disponere parkeringsplass i Innovasjonsparken, litt dyrere inne enn ute. Vi må følge lover og regler når det gjelder parkeringsplasser, og den nye områdereguleringen legger stramme føringer for areal til parkering. Etterhvert som vi bygger nytt, blir parkering et knappere gode, sier Melbye.  

Parallelt styrkes kollektivsatsingen. I kommuneplanen er Ullandhaug vist med en egen kollektivtrasé som går rett gjennom Innovasjonsparken. Den vil bli ferdigstilt i forbindelse med byggingen av nytt sykehus, og skal stå ferdig i 2023.  

- Kollektiv adkomst til sykehuset og til hele Ullandhaug-miljøet blir kraftig styrket, sier Melbye. Jærbanen får ny stasjon, og det snakkes om å bruke autonome busser i den nye kollektivtraseen til og fra Ullandhaug.  

- Det ligger godt til rette. Planleggingen begynner nå, og byggingen av kollektivtraseen blir nok påbegynt i 2021 med tanke på å stå ferdig i 2023, sier Melbye.

    

Bildeling, bilpool og kompiskjøring

Noen av de større bedriftene i Innovasjonsparken har firmabiler slik at ansatte kan reise kollektivt til og fra jobb, men likevel disponere bil til avtaler utenfor parken.  

- Vi har fått forespørsel angående bilpool for leietakere i Innovasjonsparken, og vi gjør de vurderingene. Til nå har vi ikke funnet et konsept som virker godt nok for oss, men vi er i dialog med ulike aktører, sier Melbye.  

- Hva med kompiskjøring?  

- Det er ikke noe vi organiserer, men vi håper jo at folk blir så godt kjent med hverandre i parken, at de selv kan organisere kompiskjøring, sier Melbye.

   

Kollektivt også for gjester

.... og som om ikke alt dette er mange nok alternativ til klassisk matpakkekjøring; denne måneden begynte flybussen å kjøre forbi Innovasjonsparken og universitetet på sin rute til og fra Stavanger lufthavn, Sola. 

Det er en særdeles kjærkommen nyhet for det nye hotellet Ydalir, som åpner 14. mars. Flybussen vil stoppe rett utenfor døra til hotellet slik at gjester kan gå tørrskodd fra flyet til peisvarmen hos Ydalir.  

 

Reisevaneundersøkelsen

HjemJobbHjem-reisevaneundersøkelse. Undersøkelsen går over 1 uke, og respondentene har svart noe ulikt om de går, sykler, reiser kollektivt eller kjører fra dag til dag:  

Antall svar:

• 387 av ca 1000 med arbeidssted Ipark hvorav 109 kvinner og 278 menn 

Hvilken transport:

• Til fots ca 4 %

• Sykkel/elsykkel: ca 12%

• Kollektiv: ca 10 %

• Bil/elbil: ca 60 %

• Passasjer i bil: ca 4%

• MC: 1%

• Hjemmekontor: ca 4%

• Ikke på jobb: ca 5%