• AV HILDE GARLID
  • 29. mai 2018

Hvordan få til bedre samhandling blant bedriftene i Innovasjonsparken? Hva er godt eller hva kan forbedres med tjenestene fra utleier? Åtte personer fra ulike bedrifter har deltatt i en fokusgruppe for å gjøre livet i Innovasjonsparken enda bedre.

I september i fjor ble det sendt ut en brukerundersøkelse til 139 virksomheter i parken. 69 prosent svarte, og av mange små og store forbedringspunkt så blinker samhandling seg ut som et tema svært mange er opptatt av. Det er både Innovasjonsparken sitt mandat og visjon å legge til rette for at folk, selskap, innovasjoner og ideer får ekstra næring til vekst i parkens miljø, så et dypere dykk i problemstillingen for å følge opp disse viktige funnene fra undersøkelsen, var helt naturlig.

   

Hvordan bli bedre kjent?

En god start er selvsagt å spørre leietakerne selv om hva de savner eller hva de mener utleier kan legge til rette for at bedriftene, ansatte og ideer skal kunne møtes og bli bedre kjent med hverandre. Er det flere faglige møteplasser eller sosiale sammenkomster som er løsningen? Blir folk bedre kjent med flere kaffekroker eller mer informasjon i nyhetsbrev og på skjermer?    

Det finnes ikke en fasit på spørsmålet, så en fokusgruppe har myldret ideer sammen.  

-Vi fikk hjelp av Terje Eide i Markedsføringshuset til å fasilitere en totimers arbeidsøkt der åtte deltakere jobbet med å gi oss tips og råd. Vi var kun observatører. Det er både nyttig og interessant å bli satt på sidelinjen når vårt eget arbeid diskuteres selv om det er litt vanskelig. Vi må bare stole på at fasilitøren tar dette i en nyttig retning for oss, og det ble virkelig en god formiddag. Folk i gruppen jobbet svært godt sammen, sier Elin Engelsvoll, markedskoordinator i Innovasjonsparken.  

De åtte deltakerne var plukket ut slik at de representerte store og små selskap, med kort og lang fartstid i Innovasjonsparken.  

-For det første får vi bekreftet at samhandling er viktig for selskapene, og at vi som utleier alltid må være opptatt av dette. Vi får tilbakemeldinger på at vi må og kan bli enda bedre på informasjon over hvem og hva som finnes i Innovasjonsparken, sier markedskoordinator Trygg Bugge.  

-Hva gjør dere i dag for å informere og å legge til rette for samhandling?  

-Vi informerer om selskapene via infoskjermene, hjemmesiden vår, nyhetsbrev, Instagram og gruppen Members@Ipark på Facebook. Det er en lukket gruppe med 241 medlemmer i dag, men som klart kan og bør ha flere medlemmer og som kan bli mer brukt. Her kan alle i gruppen legge ut informasjon, få kontakt med hverandre eller legge ut små og store saker om seg og sitt, sier Engelsvoll. Vi oppfordrer derfor alle til å bli medlem i Members@facebook.  

Eat,Think & Innovate, Fin frokost og inkubatorlunsj er møteplasser og kilder til faglig påfyll som arrangeres månedlig sammen med Validé.  

-De som bruker disse mulighetene, gir gode tilbakemeldinger på at de er kontaktskapende og viktige, faglige og sosiale tiltak, sier Engelsvoll, men fra fokusgruppen etterlyses også andre måter å møtes på; både innad i bransjene, men også på tvers av bransjer, sier hun.  

-Hva mener fokusgruppen kan gjøres?  

-På to timer fikk vi absolutt mange gode tips. For eksempel vil vi arrangere speed-dating for bedriftene til høsten.  Andre tiltak trenger både litt ekstra planlegging og tilrettelegging før vi kan annonsere, sier Trygg Bugge.  

-Husfester, etasjesamlinger, app med bedriftsoversikt, sosial fora som lønningspils og mikselunsj, digitale oppslagsverk og bedre synlighet på hjemmesiden er noen av stikkordene vi jobber videre med, sier Engelsvoll.  

  Fokusgruppe.Elin.jpg#asset:861IDEMYLDING: En fokusgruppe på åtte personer, som til sammen representerer store og små selskap, med kort og lang fartstid i Innovasjonsparken, hjelper utleier med ideer til hvordan flere bedrifter kan finne sammen. (Foto: Elin Engelsvoll)

Godt og tjenlig tjenestetilbud

Fokusgruppen ga Innovasjonsparken høye score på tjenestetilbudet. Særlig får resepsjonene, møterommene og kantinene mye ros.  

-Grunnkvaliteten er bra. I følge fokusgruppen er det ikke vesentlige feil og mangler ved de tjenestene vi leverer i dag. Noen mener enkelte kontorareal kan trenge en oppussing og   modernisering.     

-Hva savnes av tjenester? 

-Det er ikke noe spesielt som savnes, men vi får tips om nye tjenestetilbud, som for eksempel car-pool. Vi er i dialog med flere aktører om å etablere en slik ordning i Innovasjonsparken, sier Trygg Bugge.