Havbruksnæringen kan sikre arbeidsplasser i krisetider

14 gryteklare havbruksprosjektene kan sysselsette 7000 årsverk i byggeperioden og 2000 årsverk i kommersiell drift. Det forteller Eivind Helland, leder av BluePlanet på Nærings-TV. Men regjeringen må legge til rette for det.

  • AV Kirist K. Sømme, Stiim Aqua Cluster
  • 17. april 2020

Skjermbilde-2020-04-14-kl.-09.06.40-1-1024x582.png

NÆRINGS-TV: Eivind Helland fra BluePlanet (t.v.) fortalte om Stiim og Norsk Industris forslag til tiltak som kan sikre sysselsetting og vekst i havbruksnæringen da han i dag gjestet Ståle Frafjord og Næringsforeningens tv-sending. (Foto: Kirsti K. Sømme)

Det er få folk i Innovasjonspark Stavanger for tiden, men det betyr ikke at aktivitetene ligger brakk.


Oppdrettsnæringen er ikke like hardt rammet av bråstansen i næringslivet som for andre, og hos BluePlanet jobbes det opp mot myndighetene for å synliggjøre hvordan havbruksnæringen kan erstatte tap av arbeidsplasser i andre næringer.

Eivind Helland i BluePlanet og Stiim var invitert til Stavanger næringsforening sin morgensending for å fortelle om de 14 gryteklare havbruksprosjektene som kan sysselsette 7000 årsverk i byggeperioden og 2000 årsverk i kommersiell drift. Men det forutsetter at regjeringen ønsker å legge til rette for det.

– Vi har en god dialog med myndighetene, og det blir satt stor pris på at vi var raskt ute med forslag til tiltak overfor næringen, sa daglig leder Eivind Helland i BluePlanet i dagens morgensending fra Næringsforeningen.

Øker matproduksjonen
Havbruksklyngen Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri har sammen spilt inn forslag til stimuleringstiltak overfor myndighetene.

– Det er viktig at det settes prioritet på de søknadene som allerede ligger inne og ser på muligheter for å stimulere til vekst, sa Helland, og trakk spesielt fram tre områder: Landbasert oppdrett, eksponerte oppdrett og en ny ordning med tillatelser som ikke påvirker dagens trafikklys-systemet innen havbruksnæringen.

– Havbruksnæringen er en av de mest bærkraftige proteinproduksjonene vi har i dag, og det er behov for økt matproduksjon. Derfor er det så viktig å stimulere til utvikling og innovasjon, sa Eivind Helland i intervjuet med Ståle Frafjord som leder Næringsforeningens daglige tv-sendinger. Her tar næringsforeningen pulsen på de mange ulike bransjene i fylket; hvem som møter veggen, hvem som snur seg rundt og ser nye muligheter, hvem som finner sammen på tvers av bransjer og alle diskuterer hvordan folk og arbeidsplasser skal komme seg igjennom koronakrisen.

Industrisamarbeid
Videreutvikling av havbruksnæringen vil handle mye om areal, både nye arealer til matproduksjon og utnyttelse av eksisterende arealer.

Helland fortalte også om forslaget til nye teknologiutviklingslisenser som vil stimulere til investeringer i utstyr og produksjon for mestring av eksponerte lokaliteter. Slike lisenser vil sikre sysselsetting i industrien og på sikt gi flere arbeidsplasser og øke produksjonen i havbruksnæringen.

Flere nyheter fra Stiim Aqua Cluster