-Det er et superfint bygg. Lyst, luftig og lett. Godt arbeidsmiljø og mer nydelig enn vi hadde håpet på. For arkivene er selvsagt det helt essensielle at vi har kontroll på temperatur og klima.  

Det sier statsarkivar Inger Messner i Statsarkivet Stavanger. Ett år er gått siden fire arkivinstitusjoner i Stavanger ble samboere i et nybygg som har deres navn. Statsarkivet i Stavanger, Byarkivet i Stavanger, interkommunalt arkiv i Rogaland og deler av Misjons- og diakoniarkivet til Vitenskapelige høgskole (VID) er ikke de eneste leietakerne, men bygget er spesiallaget for deres behov.  

Bygget er like dypt som det er høyt. Magasinet på hele 6000 kvadratmeter er i tre etasjer under bakken, og det er sikret både mot jordskjelv, brann og bomber. 7 mil med reoler huser diverse nasjonalskatter i form at dokumenter, protokoller, foto, film og elektronisk data i et tidsspenn på 500 år; fra ca år 1550 til i dag.

Ingen andre bygg i Rogaland rommer så mye av regionens felles historie, og av nasjonalskatter huser arkivene hele den norske petroleumshistorien i Norsk olje- og gassarkiv.  

  H1A6568.jpg#asset:538

Bygg som tåler å bli brukt

I de tre etasjene som er over bakken er det bibliotek, kantine, møterom og kontorer. Totalt er huset i overkant av 14.500 kvadratmeter.  

Selv om arkivaktiviteter preger utformingen, blir huset brukt av mange flere. Møterommene er til disposisjon for alle leietakere i innovasjonsparken, og bygget blir også brukt av UiS; blant annet til eksamen. Det legges også konferanser og større møter hit.  

-Tidvis har vi et yrende liv her i Arkivenes hus, og det er gledelig, sier Messner. - Nylig hadde vi 40 besøkende fra det europeiske nettverket for olje- og gassarkiver, kalt Eogan. Med et så fint bygg, er det ekstra hyggelig å kunne ønske nasjonale og internasjonale gjester på besøk. Dette er det mest moderne, nyeste og flotteste arkivbygget vi har i Norge, sier Messner, som er fagansvarlig for alle arkivbygg i Norge.  

-Dere flyttet alle fra sentrum av Stavanger til Ullandhaug og innovasjonsparken. Finner publikum og brukerne dere?  

-De som brukte oss jevnlig før har fulgt med oss opp hit. Lokalhistorikere og andre privatpersoner med historieinteresse likeså. Det største publikummet og brukergruppene har vi digitalt, selvsagt. I tillegg til å samlokalisere arkivene, så var et vesentlig poeng med flyttingen å komme nærmere universitetets aktiviteter og folk for å oppnå gode synergier og skape nye muligheter som vi ikke hadde som fire ulike lokasjoner, sier Messner.  

-Har det opplevd den effekten i løpet av dette året?  

-Vi har mange studenter innom som har eksamen her, og vi håper huset og innholdet vårt blir bedre kjent på den måten, men vi hadde nok håpet at flere vil bruke arkivene til sine bachelor- og masteroppgaver. Vi har materiale til tusenvis av oppgaver. Bare noen få prosent av alt vi har er digitalisert, og mye kommer nok aldri til å bli digitalisert. Vi ser at det digitale innholdet blir godt brukt, men jeg kan ikke forstå at det ikke vil være mer spennende å lete i unikt originalmateriale til en oppgave, enn å bruke kilder som er tilgjengelig for alle, sier Messner, som håper at flere studenter finner veien til arkivene.  

-Vi har flinke og hjelpsomme ansatte, og egne fasiliteter for å studere originalmateriale. Dessuten har vi et moderne bibliotek som kan brukes som lesesal. Den hadde jeg også trodd skulle bli mer brukt av studenter, sier Messner.

    H1A6914.jpg#asset:541

Fem leietakere og plass til flere

De fire Rogalands-arkivene og deres samlokalisering preger selvsagt både bygg og innhold, men Universitetet er også en stor leietaker i Arkivenes hus. Det samme er selskapet Cowi som er et rådgivende ingeniørselskap og prosjektering av funksjonsbygg, transportløsninger og bærekraftig byutvikling. Selskapet jobber internasjonalt med samfunnsplanleggere etter en løsning de kaller 360graders tilnærming. Cowi har flere avdelingskontor i Norge, og deres Stavanger-kontor er lokalisert i Arkivenes hus.  

Og det er fortsatt plass til flere. I Arkivenes hus er det ledige kontorareal til mellom 50 og 80 arbeidsplasser.   

  H1A1157.jpg#asset:540

Bursdag 30. juni

Innflyttingen foregikk i løpet av juni 2017, bursdagen er satt til 30.juni da bygget ble godkjent, men daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) klippet først snoren 16. august 2017. Da var alle arkivenes ledere til stede, fylkesmannen og arkitektene fra Lund+Slaatto Arkitekter sammen med totalt 170 gjester.  

Arkivenes hus er det niende bygget til Innovasjonsparken AS, det er ble bygget av Kruse Smith. Det inneholder flere innovasjoner i byggemetoder og løsninger og har fått BREEAM-sertifisert bygg i klassen «Exellent». Prosjektet ble tildelt den høythengende SHA-prisen for 2017 for sin særlige vekt på innovasjon.  

På denne åpningsdagen, og ved senere anledninger har Arkivenes hus også vist seg fram som eksellent festlokale. Det kan dekkes med langbord i hall og kantine, samt at glasstrappen egner seg utmerket som talerstol.  

-Akustikken er svært god, både til taler og musikk. Det ble en skikkelig fin festdag, sier Inger Messner.  

-Så skal ettårsdagen markeres på noe vis?  

-Nei, det har vi ikke tenkt på. Du vet, vi tenker i 200-hundreårsperspektiv i mye av det vi gjør, og da blir en ettårsdag i minste laget, ler Messner. 

H1A4303.jpg#asset:543

Hva sier leietakerne?  

Gustav Steensland er førstearkivar ved Misjons- og diakoniarkivet som holder til i Arkivenes hus.   

Hvordan har bygget fungert for VID?

-Misjons- og diakoniarkivet har fortsatt kontorer og det meste av arkivmaterialet ved VID-Misjonshøgskolen. Arkivenes hus er derfor et viktig supplement for oss. Lokalene har oppfylt alle våre forventninger. I Arkivenes hus har vi fått tilgang på godt tilrettelagt mottak og ordningsrom. Og endelig har vi fått plass til alt av foto og film i spesialmagasin med tilpasset inneklima, samt noe plass i standard magasin.

Hvordan har samlokaliseringen fungert for dere?

-Ved å være i samme hus som de andre arkivinstitusjonene er kontakt og samarbeid blitt styrket. VID har bidratt med noe litteratur til biblioteket på lesesalen, og etter hvert som vi fyller opp vår magasinplass blir det aktuelt å bli med på turnus som vakt på lesesalen. Det gjenstår noen områder hvor vi kan og bør bidra mer, så som i faste og temabaserte utstillinger. Så vil jeg også nevne at samlokaliseringen gjør det lettere for brukere av arkiv å bli kjent med Misjons- og diakoniarkivet. Nå er vi på kartet på en ny måte kan en si.

Hva er det beste med å ha en arbeidshverdag i Arkivenes hus?

-Det er bokstavelig høyt under taket, noe som gir en lys og positiv opplevelse. Resepsjon, kantine, renhold og service er på topp, og slikt gjør det kjekt å jobbe her. Vi er stolte av å være en del av det faglige og praktiske fellesskapet som Arkivenes Hus legger til rette for. VID flagger derfor tydelig at vi er med her.

   

Tor Ingve Johannessen, er daglig leder i Interkommunalt Arkiv i Rogaland.  

Hvordan har bygget fungert for VID?

-Bygget fungerer utmerket for IKA. Vi har fått et hus som er spesialtilpasset våre behov. Samtidig som det er veldig innbydende med flott arkitektur og design.  

Hvordan har samlokaliseringen fungert for dere?

-Den har fungert veldig bra for oss. Vi har allerede merket et oppsving i besøkstallene nå som brukerne av arkiv finner alle arkivinstitusjonene i fylket på et sted. Interessen for lokalhistorie og slektsgransking er også stigende generelt i samfunnet og dermed skal alt ligge til rette for at Arkivenes hus blir et viktig kulturbygg i regionen.  

Hva er det beste med å ha en arbeidshverdag i Arkivenes hus?

-Det er veldig kjekt å arbeide i lokaler som er tilpasset arkivarbeid. I tillegg er det utrolig hyggelig å arbeide i et bygg som besøkende skryter av hele tiden. Arkivene har uten tvil kommet frem i lyset.

 

H1A0845.jpg#asset:544


H1A4369.jpg#asset:546