Det er ca. 130 bedrifter i Ipark, og det er mange som ikke kjenner til alt det spennende arbeidet som foregår hos de ulike bedriftene. Ipark sammen med Validé inviterer til nettverksfrokost hvor bedrifter får mulighet til å presentere seg for hverandre. Frokostmøtene holdes hver første onsdag i måneden. 

Sted: Måltidets Hus, terassen i 4. etg
Kl: Hver første onsdag i måneden, 08:15 - 08:45

Gode naboer er gull verdt

Betyr det noe hvem som er naboen din? Ja, mener vi. En samlokalisering av bedrifter har mange fordeler for deg og bedriften.

 • Du kommer tettere på andre deler av næringslivet – dette kan lede til nye prosjekter eller videreutvikling for din bedrift
 • Samlokalisering skaper nye ideer, bygger opp merkekjennskap til din bedrift og øker din potensielle kundekrets
 • Kontaktnettverket blir bredere, og veien til spesialkompetanse bli kortere
 • Man vil få mange nye impulser fra andre bedrifter og kollegaer og derav lettere bli påvirket til å finne nye arbeidsmetoder for å nå dine og bedriftens mål

Datoer for Fin Frokost i 2018: 

 • 3. januar
 • 7. februar
 • 7. mars
 • 4. april
 • 2. mai
 • 6. juni


LRG_DSC00066.JPEG#asset:531LRG_DSC00073.JPEG#asset:530

Følgende bedrifter har presentert seg under Fin Frokost i 2017: 

 • Sintef Raufoss
 • Windmaster
 • Innovasjon Norge
 • Zacco 
 • Teamshop 
 • Youblob
 • Masterloop 
 • Nofima
 • Kreativt Næringssenter 
 • Skape
 • Tine
 • Kunstportal
 • IpaxMat