Fantastiske kontorlokaler til leie

Midt i innovasjonsmiljøet på Ullandhaug.

Bygget åpnet sommeren 2017. Bli en del av et spennende miljø i vekst og endring! Et område preget av innovasjon, forskning og næring, med Universitetet som nærmeste nabo. Det nye Universitetssykehuset er under bygging og første byggetrinn skal ferdigstilles i 2023.

Spennende arkitektur, fleksibelt og moderne - bygget vil gi flotte rammer rundt din virksomhet. I tillegg til å ha kontorlokaler, huser bygget flere av de sentrale arkivene i Rogaland.

Andre bedrifter i bygget er blant andre Stavanger byarkiv, Statsarkivet i Stavanger, Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA), Misjons- og diakoniarkivet, VID, Cowi og Universitetet i Stavanger. Det totale arealet er i overkant av 14 500m2, hvorav ca. 6000 kvadratmeter er magasiner under bakkenivå, og ca. 8500 kvadratmeter er kontorer, fellesfunksjoner og utstillingsarealer. Bygget er sertifisert til BREEAM Excellent. Lund+Slåtto arkitekter har tegnet prosjektet, mens Kruse Smith er hovedentreprenør.

H1A4653.jpg#asset:1233

Fasiliteter og servicetilbud
Det å være en del av innovasjonsparken gir mange gode fordeler:
3 resepsjoner
Posttjenester
19 felles møterom
Auditorium til 96 pers
Personalrestaurant i Måltidets Hus og Arkivenes Hus
Catering til møter og arrangement
Vaktmestertjenester
Treningsfasiliteter og garderober
God parkeringsdekning ute- og innendørs.
Lading for elbiler
Lukket utendørs sykkelparkering
Diverse fordelsavtaler
Temalunsjer og faglige samlinger

Regionens beste beliggenhet
Lett å komme seg til innovasjonsparken uansett hvor du kommer fra.

Innovasjonsparken ligger gunstig plassert på Ullandhaug – midt mellom bysentrum, friområder, næringsområder og Universitetet i Stavanger. Det betyr at det er lett å komme til og fra. Det er gode kollektivforbindelser hit. Kommer man til fots eller syklende kan man nyte godt av Sørmarka som nærmeste nabo.

H1A6568_181228_122711.jpg#asset:1216

Om innovasjonsparken
Innovasjonspark Stavanger er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter og nærmere 900 ansatte. Mangfoldet av bedrifter gir en ekstra dimensjon til livet i parken. Man møter både likesinnede og potensielle samarbeidspartnere, som kan gi en merverdi i form av nettverk, tilgang på fagmiljøer og verdiøkende aktiviteter.

Med et bredt utvalg av bedrifter og virksomheter er området et knutepunkt for kompetanseutvikling, energi, kunnskap og innovasjon. Blant annet ligger Universitet i Stavanger her, og med sine 12 000 studenter tilfører de en urban og pulserende energi til nærmiljøet. Videre holder også virksomheter som Oljedirektoratet, NRK, foskningsinstituttet NORCE, Petroleumstilsynet og Stiftelsen PETRAD med flere til her. Det nye sykehuset bygges på Ullandhaug, et steinkast sør for innovasjonsparken. Første byggetrinn skal stå ferdig i år 2023.

For flere ledig kontorlokaler i innovasjonsparken se her