• AV HILDE GARLID
  • 15. oktober 2019

Alle i innovasjonsparken kan både se og føle at byggingen av nytt sykehus er i gang. Men visste du at prosjektet som skal stå ferdig i 2023 er kåret til verdens mest digitale byggeprosjekt? Og at du kan se hva som skjer på tomten minutt for minutt? 

Det norske kontoret av det danske rådgivningskonsernet COWI er leietaker i Arkivenes hus. Her skuer de over det som nå er kåret til verdens mest digitale byggeprosjekt. 13. november gikk COWI og deres partner Nordic Office of Architecture til topps i den verdensomspennende byggebransjekonkurransen som samler 10.000 arkitekter, ingeniører og entreprenører. 

Godt i gang

Men verken SUS2023 eller COWI har tid til å hvile på laurbærene. 10 dager etter jubelbruset i Las Vegas, er det jordnært informasjonsmøte i Auditoriet i Måltidets hus. Der er det mer snakk om vann og avløp, byggegroper og rekkefølgekrav enn festivitas for VM-tittelen. 

-Tomtevalget ble gjort i januar 2016, og allerede i mars 2017 hadde bystyret i Stavanger vedtatt en ny reguleringsplan for hele Ullandhaug for å få på plass sykehuset. Politikerne har vært raske og flinke, sa Halvor Karlsen som er prosjektleder for regulering, grunnarbeid og infrastruktur. 

For det er veier, vann og avløp, sykkelstier, kollektivtrasé og parkeringshus for ansatte som er det første sykehusbyggerne må ta fatt på, i tillegg til å klargjøre tomten for sykehusbyggene. Tomten er bløt og Grannesbekken må flyttes. Samtidig er det mange infrastrukturoppgaver for samfunnet som skal løses som rekkefølgekrav. Det er kostbart for sykehuset, men vi har fått til en byttehandel med tomteeierne Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune. Vi får hele tomten vi trenger til videre byggetrinn nå, og de får ferdig opparbeidede areal av oss til annen utbygging, sier Karlsen. 

Kollektivtraseen gjennom innovasjonsparken er et slikt rekkefølgekrav. Traseen går fra Jåttå stasjon til Arne Rettedalsbygg på UiS. Den har kollektivvei, sykkelstistamvei, fortau og beplatning, og er en del av bymiljøpakken i Stavanger. 

-Den kalles bulevarden. Den er 26 meter bred. Holbergsgata der bussene går i dag, er til sammenligning 12,5 meter bred, sier Karlsen. 

SUS2023.4.jpg#asset:1168

 

Fotograferes hvert 10. minutt

SUS2023 vektlegger både å informere og dokumentere hele byggeprosessen. I tillegg til å lage dronefilmer og hyppig informere på nettsidene til SUS2023 og med informasjonsmøter i innovasjonsparken, er det også mulig selv å følge med på det som skjer, nesten minutt for minutt. 

-Vi har plassert et webkamera på Ullrigg som tar bilder hvert 10. minutt, sier Kari Gro Johansen, prosjektdirektør for SUS2023. 

Når VM-medaljen nå henger rundt halsen på selve byggeprosessen så vil nok interessen øke for disse øyeblikksbildene og dokumentasjonen som SUS2023 nå gjør. Interessen vil ikke bare komme fra nabolaget, men fra en fra en verdensomspennende byggebransje. 

Oddgeir Kvia, formann i Risa AS, kan opplyse at de snart er ferdig med sprenging og opparbeidelse av arbeidsveiene på tomten. 

-Rystelsene merkes selvsagt i innovasjonsparken, men vi er snart ferdig med å skyte nå. Dersom noen ønsker å få SMS-varsel om når vi skyter, eller bare er nysgjerrig på det som skjer, er det mulig å registrere seg for informasjon på nettsiden nabovarsling.no, sier Kvia.

 

SUS.2023.2.jpg#asset:1169

 

Fakta om SUS2023 

§  Kostnadsramme: ca. NOK 8,4 mrd  

§  ca. 105.000 m² (på Ullandhaug) 

§  Byggestart våren 2019  

§  Innflytting i 2023  

§  Alle somatiske sengepasienter og akuttpasienter samt nødvendige støttefunksjoner flyttes  

§  Enerom med bad til alle (ca640 sengerom er planlagt) 


SUS2023.JPG#asset:565