Energihuset

Ipark Eiendom er tildelt 1 MNOK fra Enova

  • AV RUNE AUGENSTEIN
  • 21. august 2017

Ipark Eiendom er tildelt 1 MNOK i støtte fra ENOVA til konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem.

Ipark Eiendom har lang tradisjon med bygging av bærekraftige bygg. Vi har også en ambisjon om å være en aktiv bidragsyter til å heve standarden i byggebransjen ved å bygge nye bygg med høye ambisjoner og med innovative løsninger.

Energihuset:
Sammen med partnere arbeider vi med planer om å etablere Energihuset ved Ipark Innovasjonspark Stavanger. Ved bygging av Energihuset skal erfaringene fra tidligere bærekraftige bygg tas til neste nivå. Energihuset planlegges som et plusshus ZEB-OM med innovative løsninger.

Formålet med prosjektet er å utvikle et framtidsrettet og fleksibelt energikonsept som understøtter områdeplanen og bidrar til å gi redusert energibruk, økt bruk av fornybar energi og reduserte klimagassutslipp, samtidig som Ipark Eiendom får konkurransefortrinn, nye forretningsmuligheter og kan bringe erfaringene inn i planleggingen av de neste byggetrinn.

Utvikling av innovasjonsparken:
Konseptet er en videreutvikling og neste trinn i utviklingen for Ipark Innovasjonspark Stavanger som med suksess tidligere har etablert Måltidets Hus og Arkivenes Hus. For å være konkurransedyktig med andre innovative energiprosjekter i Norge og utland, skal Energihuset presse grensene for innovative og bærekraftige løsninger både når det gjelder bygningens utforming/uttrykk, tekniske løsninger, utveksling med områdets infrastruktur og integrasjon av datasystemer/smart styring. Videre skal Energihusets leietakere/brukere stimuleres til klimavennlig atferd gjennom innovative datasystemer og nye innovative forretningsmodeller for utleie.

Teknologiideen:
Teknologiideen som konseptutredningen skal fokusere på består av:

  • Grønt tak i samspill med solceller

  • Optimalisere klimatisering av atrium

  • Integrering av datasystemer og smart styring

  • Innovative forretningsmodeller for utleie

  • Optimalisering Ullandhaug Energi

Energihuset er et bygg på ca. 4 500 m2 som planlegges etablert mellom Arkivenes Hus, Måltidets Hus og bygg i6 hvor energisentralen til Ullandhaug Energi ligger.

Vil du vite mer om tankene våre rundt Energihuset? Ta kontakt med Rune Augenstein.