• AV HILDE GARLID
  • 23. mars 2018

Ipark er ikke bare innovasjon i navnet men også i gavnet. I de nyoppussede lokalene til Ipark Eiendom i i2 er det installert en forskningsbasert verdensnyhet som bedrer kvaliteten på kontorbelysningen.  

18. mars lanserte det norske selskapet Luminator verdensnyheten «Pinea» på messen «Light+Building» i Frankfurt. Men prelanseringen er allerede i bruk i et kontorfellesskap i Innovasjonsparken.  

-Det er en del av vår strategi at våre leverandører og at forskningen kan få teste pilotprosjekt hos oss. Vi ønsker å bidra til å sette høy kvalitetsstandard i bygg- og eiendomsbransjen. Det innebærer at vi da må bidra til innovasjon og utvikling; som testing av nye løsninger i samarbeid med leverandører. Ideen bak Pinea virker interessant fordi det gir en merverdi til lyssettingen i kontorlokalene våre, sier Rune Augenstein, leder for innovasjon og teknologi i Innovasjonsparken.  

Han understreker at det ikke gjøres kliniske tester med dette produktet i Innovasjonsparken.  

-Det skjer i laboratorium og med testpanel. Hos oss blir det som en teknisk test, sier Augenstein.  

Dagslyskvaliteter på kontoret

Kunstig lys er utviklet for å lyse opp mørke innendørs, men lys betyr også mye for design og opplevelse. Mykt, gult, hvitt, blått, skarpt lys – lyssetting og kvaliteten på lyset påvirker bruk og trivsel innendørs. Men mange mener også at kunstig lys påvirker søvnkvalitet og døgnrytme. Vi oppholder oss mange timer innendørs hver dag, i kunstig lys, og det er en økende interesse for betydningen av belysningen, også med hensyn til den virkningen som lyset har på våre biologiske prosesser. Nyheten «Pinea» er å ta kunstig belysning et steg videre når det gjelder denne lyskvaliteten.  

-Pinea er utviklet for å skape naturlig lys innendørs. Vi har hentet flere av dagslysets kvaliteter inn i elektrisk belysning, sier Thor Husby, som er styreleder og forretningsutvikler i Luminator AS, som er selskapet som har utviklet Pinea, og som har installert sitt første Pinea-lys i Innovasjonsparken.  

Søvnhormonet melatonin 

Navnet på det nye lyset er ikke tilfeldig.

- Pinea har fått sitt navn fra konglekjertelen «glandula pinealis», som produserer søvnhormonet melatonin på beskjed fra hjernens senter for døgnrytme og biologiske klokke (SCN i Hypotalamus). I et fascinerende samspill fra naturen sin side får dette senteret impulser fra bestemte celler på netthinna som igjen påvirkes av lysets spektrale sammensetning, sier Husby.

I utviklingen av Pinea er det lagt vekt på hvordan det naturlige dagslyset treffer de nevnte cellene på netthinnen. Lyset har et naturlig skifte i spektralsammensetningen fra dag til kveld, uten at lysets visuelle kvalitet påvirkes med hensyn på fargetemperatur og belysningsnivå

-Betyr det at jeg blir eksponert for det samme lyset inne som ute?

-Naturlig lys har enda flere egenskaper enn hva vi har lagt inn i Pinea. Så det er viktig og riktig å gi oss selv gode doser med dagslys hver dag. Det vi jobber med er lysets spektrale sammensetning. Vi integrerer egenskaper fra dagslyset inn i kontorlandskapet, sier Husby.

-Blir det som en lysboost?

-Nei, dette er ikke å booste. Vi tar naturlige kvaliteter inn i lyset, og det er lange prosesser. Det vi driver med er stabilisering av døgnet gjennom å bruke kjent kunnskap, sier Husby.  


Thor-Husby-Luminator.jpg#asset:638

LANSERER: Thor Husby, styreleder og forretningsutvikler i selskapet Luminator AS, lanserte 18. mai verdensnyheten Pinea på en lysmesse i Frankfurt. Første installasjon skjer i Innovasjonsparken.


Forskningsbasert viten

At dagslys, eller mangel på dagslys, påvirker søvn og livskvalitet er kjent viten.

-Depresjoner blir behandlet med lysterapi, sier professor Peter Ruoff ved Centre for Organelle Resarch (CORE) på UiS, som har laboratoriet i Innovasjonsparken. Han forteller om det som ble kalt for «lapp-syken».

-Det er en gammel sykdomsbetegnelse, men har sitt opphav i at mennesker som opplevde mørketid oftere enn andre hadde depresjoner og søvnvansker, sier Ruoff.

Søvnproblemer på grunn av for lite dagslys, gjelder dessverre ikke bare dem som bor langt mot nord. I dag blir det anslått av 80 millioner mennesker i USA lider av søvnproblemer fordi de er for mye innendørs. Den naturlige «døgnrytme-pacemakeren» som vi alle har i oss, og som styres av lyset gjennom øynene, blir forstyrret.

-Det blir brukt lysterapi i behandlingen av depresjon, men det er veldig interessant om man kan integrere disse lyskvaliteten inn mot kontorpulter hvor vi oppholder oss mange timer om dagen, sier Rouff.

Knut Inge Fostervold fra Universitetet i Oslo (UiO) forsker på effekten av Pinea. Han skriver i en epost: «Det er dokumentert at belysning påvirker produksjonen av søvnhormon melatonin som har stor betydning for våre sirkadiske rytmer. Den mest effektive belysningen for å undertrykke melatoninproduksjonen for økt våkenhet, er lys ved bølgelengder innenfor området 460-480 nanometer. På bakgrunn av denne kunnskapen deltar UiO i arbeidet med å dokumentere både kortsiktige og langsiktige effekter av Pinea, skriver Fostervold.

-Det er dokumentert at Pinea virker. Kunnskap om lys, søvnrytme og vår biologiske klokke er kjent og godt dokumentert. Det som er spennende for oss med å ha forskningen hos UiO koblet på, er å dokumentere langtidseffekten. Selv om våre innledende tester viser at vi får en umiddelbar effekt, er oppdraget for UiO å dokumentere positiv langsiktig påvirkning, sier Thor Husby.

 

Et pluss for parken?

Pinea er nå installert i lokalene i i2, men Rune Augenstein ser ikke bort ifra at flere kontor vil få denne løsningen etter hvert som det bygges om.

-Har du noe tro på at vi blir mer opplagte på jobb?

-Vi har ikke sett test- og forskningsresultatene ennå, og uten å kunne vise til fysiologisk effekt så har de nok heller ikke noe produkt å selge, men vi bidrar nå til at de får testet produktet i et ordinært kontormiljø. Om arbeidsplass i Ipark kan fikse døgnrytmen til folk, vil i så fall være en hyggelig langtidseffekt, smiler Augenstein.

Les mer om Pinea her.  

PINEA-lys.jpg#asset:637INSTALLASJON: Ole Bård Madsen fra Bravida monterer Pinea-lyset i lysamaturet over hver kontorpult i kontorfellesskapet i i2.