Innovasjonsparken der bedrifter finner sammen

Resultater fra kundeundersøkelsen

  • AV HILDE GARLID
  • 13. november 2017

Nå er det bevist; Ipark er et sted hvor bedrifter finner sammen. 56 prosent av de som har svart på årets kundeundersøkelse sier at de formelt samarbeider med andre virksomheter i innovasjonsparken.

-Dette er en svært gledelig tilbakemelding. At leietakerne våre finner hverandre, knytter nye kontakter og inngår avtaler som gjør virksomhetene deres bedre, er akkurat hva vi ønsker at innovasjonsparken skal være, sier Cecilie W. Melbye, daglig leder i Ipark Eiendom.  

Samarbeid er vårt mandat

Resultatene av kundeundersøkelse som ble gjort i september er nå analysert. Undersøkelsen ble sendt til 139 virksomheter og 69 prosent har svart. Undersøkelsen kartlegger alt fra fysiske forhold og kontorfasiliteter, til spørsmål om miljø, energi, kantine, service i resepsjonene og ikke minst; businesseffekten av å være en del av miljøet i Ipark.  

-At vi har framgang på samarbeid, og at så mange av leietakere faktisk samarbeider i dag, er en verdifull tilbakemelding. Vårt mandat fra eierne er å være en eiendomsaktør som bidrar til samarbeid og innovasjon, både mellom virksomheter i parken og mellom forskningsmiljø, UiS og næringslivet. Som innovasjonspark legger vi til rette for Validé sitt inkubatormiljø og flere kontorfellesskap i tillegg til å leie ut til bedrifter som driver med utvikling og innovasjon. Det oppfyller vårt samfunnsoppdrag dersom virksomheter har en positiv effekt av å etablere seg her. Vi ser på flere av svarene, at lokasjonen og miksen av leietakere gir forretningseffekt, sier Melbye.

GLAD

GLAD: Cecilie W. Melbye, daglig leder i Ipark, gleder seg over gode score i årets brukerundersøkelse blant leietakerne, og særlig at selskap oppgir at de finner samarbeidspartnere i innovasjonsparken.


 

Den fysiske nærheten til universitetet og andre forskningsmiljø er et stort pluss for Ipark som fasilitator og utleier, men gir det noen reell samarbeidseffekt? Ja, viser svarene fra undersøkelsen. 45 prosent svarer positivt på at de driver med forskning.  

-Nettopp nærheten til UiS og med tiden Stavanger universitetssjukehus (SUS), er noe vi vil vie enda mer tid og oppmerksomhet framover. Det blir særdeles viktig å gjøre de riktige grepene for at regionen skal få full uttelling av å ha et dynamisk og vitalt næringsliv midt mellom to store forskningsgiganter som UiS og SUS, sier Melbye.  

-Vil du si at Ipark går inn i en ny tid nå når sykehuset kommer?  

-Jeg vil si at Ullandhaug går inn i en ny tid. Om få år vil dette være et kraftsentrum for forskning og innovasjon; innen helse ja, men ikke bare det. UiS har mange bein å stå på og det er allerede flere sterke fagmiljøer blant bedriftene.  

Ønsker mer samhandling

Ipark har på ingen måte nådd et tak for nytteverdien av at nærmere 150 selskap er lokalisert på ett og samme område. I undersøkelsen svarer hele 62 prosent at de er svært positive til å delta i samhandling mellom leietakerne som er initiert av Ipark. Bare 12 prosent svarer at dette ikke er relevant for deres virksomhet.

-Dette viser at vi har mer å gå på når det gjelder å legge til rette, både fysisk og sosialt, for arrangement og mingleområder, sier Melbye.  

- Vi vet at næringer som utvikler «cluster» gjør seg selv sterkere. At dette skjer i egen regi; at de finner sammen og finner nytteverdi i hverandre selv er det aller beste, men vi skal selvsagt bidra ved å legge til rette for at dette kan skje. Innovasjon skjer ofte på tvers av bransjer, og derfor er miksen av selskap så spennende å utvikle, sier Melbye.

 

Når sykehuset kommer ....

I årets undersøkelse er det gitt rikelige med plass til at leietakerne skal kunne gi Ipark Eiendom konkrete tilbakemeldinger, ris og ros, tips til forbedring og gode råd. Et av de åpne spørsmålet gjelder etableringen av nye SUS på Ullandhaug. Første spadestikk skjer på nyåret 2019, og sykehuset er planlagt ferdig i 2023.  

Lokaliseringen er det mange som er positiv til. Flere skriver at de ser muligheter for sine virksomheter ved at dette nå skjer. Noen ser gevinst i selve byggefasen, mens andre ser for seg en faglig utvikling og økt samhandling med sykehuset.

«Dette gir muligheter for studenter ved Helsevitenskapelig fakultet», er en av kommentarene. «Nye prosjekt og ny næringsutvikling, økt profilering av helse som strategisk næringssatsing, er sterkt ønskelig», skriver en annen, mens én tilbakemelding gjelder usikkerhet knyttet til trafikk når sykehuset står ferdig.

Flere etterspør informasjon angående sykehusbyggingen. Selv om det er lenge til den fysiske byggingen starter, så har prosjektadministrasjonen etablert seg i Ipark, og er i gang med prosjektering.  

- Informasjon fra dette arbeidet er tydeligvis noe som leietakerne våre er interessert i. Vi planlegger derfor et informasjonsmøte der sykehusets prosjektadministrasjon selv forteller om utbyggingsplanene, sier Melbye.    

 

Miljø og bærekraft

Ipark huser tydeligvis miljøbevisste leietakere. Et av spørsmålene i undersøkelsen er: «Vi prioriterer miljø og bærekraft høyt. Tenk deg at vi skal bli det mest anerkjente miljøet i Norge på dette området. Har du tanker om tiltak som vil bevege oss i denne retningen?»

Sirkulærøkonomi, bildeling, solceller, grønn energi, matsvinn og bedre kildesortering, er bare noen av de skriftlige og engasjerte tilbakemeldingene som er gitt.

-Vi ser av svarene at vi på noen områder har en informasjonsjobb å gjøre. Det er allerede i dag flere tiltak som plasserer oss i Norges-toppen når det gjelder bruk av grønn energi og reduksjon i matsvinn, men det er også gode tips her til tiltak vi kan sette i gang, sier Trygg Bugge.

   

Stabilitet og vekst

Nedgang i oljepris og aktivitet innen petroleumssektoren i Rogaland, har i tidligere år skapt usikkerhet for framtiden blant noen av bedriftene i Ipark. Nå ser dette ut til å stabilisere seg. 25 prosent svarer at de vil ha behov for større leieareal, mens 51 prosent svarer at behovet er uendret. 42 prosent av de som svarer sier at de planlegger å forlenge kontrakten.

-Til tross for et krevende marked har vi økt antall leietakere jevnt og trutt de siste årene. I 2015 sendte vi ut undersøkelsen til 120 leietakere, i år til 139 bedrifter.  

-Hva forteller undersøkelsen dere om framtiden for innovasjonsparken?  

- Etableringen av sykehuset vil få store konsekvenser, og som følge av den vil det skje mye spennende. Vi har fått på plass en ny reguleringsplan for hele universitetsområdet, og den har et mer urbant preg enn den forrige. Den tillater høyere utbygging og en større miks av funksjoner. Parallelt med ferdigstillelsen av sykehuset får Ullandhaug på plass en gjennomgående kollektivtrasé, og kollektivdekningen vil bedre enn den er i dag, sier Melbye.


KTI-bilde_171113_134107.PNG#asset:517

VEKST: - Med det nye sykehuset vil Ipark plassere seg midt mellom to store forskningsmiljø; UiS og SUS. Det tar hele Ullandhaug-miljøet inn i en ny tid, tror Cecilie Melbye, daglig leder i Ipark. Undersøkelsen viser at både samarbeid mellom leietakere i parken og forskning, står sterkt blant leietakerne. (Grafikk: Markedsføringshuset)

Trykk på pdf'en under for å se oppsummering av KTI 2017.

Oppsummering KTI Ipark 2017