• AV HILDE GARLID
  • 11. desember 2017

Kunsten å skaffe seg en fokusgruppe – Balcoo fant Ikor

Alle som driver med utvikling for et marked, vet hvor kritisk viktig det er å spørre kundene til råds før løsninger rulles ut. Men hvordan rekruttere deltakere til gode fokusgrupper?

Selskapet Balcoo AS i i5 gikk ikke langt. Morten Kjeldsen jobber i selskapet Flow Design Bureau som holder til i innovasjonsparken, men han er også styreleder i Ikor som øver i parken. Åtte kormedlemmer meldte seg som testere av Balcoo sin kundelojalitetsapp for kraftbransjen. 

Til neste år vil sangerne være stilig oppdresset med like turkise skjerf. Det er nemlig motytelsen koret får for å stille opp med tid og engasjement i Balcoo sin kundetest. 

 

Lojalitetsapp

-Vi utvikler kundeportal for kraftsektoren. Det er selvsagt kritisk viktig for oss å kartlegge hvilket innhold i en slik app som skaper lojalitet og engasjement. Målet vårt med appen er å bygge en lojalitet så sterk at andres lokketilbud preller av, sier Bjørn Grønning, administrerende direktør i selskapet Balcoo AS.

Selskapet startet opp i april i år, men har allerede fått laget en pilot og skaffet seg et kraftselskap som testkunde.

– Vi er i ferd med å inngå avtale med kunden som er interessert i å gå videre med kundeløsningen, sier Jan Helge Strømnes, styreleder i Balcoo.

Piloten har de testet på et par fokusgrupper til nå, og de vil gjøre flere slike tester. Testen består både av skjema og samtale.

- Det ble noen hyggelige timer sammen med deltakerne. Tilbakemeldingene var at dette var både lærerikt og interessant, sier Liv Bjørnø i Balcoo.

Balcoo.2.jpg#asset:547

APP: Balcoo AS har brukt medlemmer i Ikor til å teste innholdet i sin nyutviklede kundelojalitetsapp.


Kunsten å lage en fokusgruppe

Det er en halv vitenskap å sette sammen gode fokusgrupper og gi dem spørsmål og oppgaver som faktisk er nyttige for dem og det man ønsker å teste. Ofte blir fokusgrupper delt inn i kjønn, alder, utdanning, men i et sangkor er det korsang bidragsyterne har felles; ikke nødvendigvis noe annet. Kjennskap, kunnskap og interesse for kraftleveranse er nok i alle fall høyst variabelt i en slik sammensatt testgruppe.

-Er det en svakhet eller en styrke for deres grupper?

-Det er et forsøk på å treffe bredt, men det må understrekes at det ikke er forskning det vi gjør. Vi ønsker å teste, få tilbakemeldinger på det vi har tenkt og trodd som ideutviklere, og diskutere med gruppene hvilke andre ting og tema som kan være lojalitetsbyggende. De to testene vi har hatt har gitt nyttige og noen overraskende svar, sier Grønning.

-Som hva da?

-Vi hadde trodd at shopping ville falle i smak. Det mente også kraftselskapet som har testet piloten vår ville gi suksess blant kunder, men nei ... det scoret ikke noe særlig høyt, sier Grønning.

- Så hva vil fokusgruppemedlemmene ha igjen for sin lojalitet?

- Korgruppen var mest opptatt av sikkerhet. Shoppingen var noe overraskende ikke interessant verken for syngende kvinner eller menn, men begge gruppene ville ha tips om hvordan de kan spare strøm, tilgang til nettbutikk som handler om strøm som varmepumper og solceller, energianalyse og prognoser. Dessuten forventer kunder å finne all informasjon fra sin strømleverandør i en slik app, sier Jan Helge Strømnes.

 

Bransje i endring

Mange mindre kraftselskap er inne i en tid der de må gjøre noen strategiske valg, men er usikre på hva de skal gjøre. I 2019 innføres en ny lov om at strømnettet og kraftleveringen må være adskilt i selvstendige selskap. Kundeinformasjon fra det ene selskapet kan ikke brukes i det andre.

-Det betyr at en kraftleverandør ikke kan bruke kunnskapen de har om kundene fra nettselskapet når de skal inngå strømavtaler. Det skal være like forhold for alle tilbydere av strøm, sier Strømnes.

Det er allerede kamp om kundene, og tilbud av ulikt slag brukes for å hanke inn kunder.

-Vi mener at vi går inn i markedet med denne appen på et godt tidspunkt. Vi hadde i utgangspunktet tenkt å lage et strømanalyseverktøy, men etter å ha spurt våre potensielle kunder, som er kraftselskapene, så har problemstillingen og behovet dreid over til kundeportal, lojalitet og engasjement overfor deres kunder, sier Grønning.

 

Erfarne gründere

De tre i Balcoo AS har alle jobbet lenge i Ipark, men i andre selskap.

-Hvordan fant dere hverandre?

-Jan Helge og jeg går på rulleski sammen, og Liv kjenner Jan Helge gjennom en annen turgruppe, sier Bjørn Grønning, som sier at å ha tilhold i innovasjonsparken er nyttig for dem.

-Vi driver med innovasjon, og det er det mange flere i parken som gjør. Jeg er Ipartner hos Validé og har en tilknytning der. Bjørn har deltatt i akseleratorprogrammet ITSA. Liv har jobbet i et annet selskap her i parken, og utviklerne våre på Sri Lanka har vi funnet via kontakter i parken, sier Jan Helge Strømnes.

-Kontormessig er det også fort gjort å eskalere opp eller ned når behovet melder seg. For nystartede bedrifter er det billig å leie de første seks månedene, og i parken er det mange hyggelige folk, sier Grønning.

Balcoo.4.jpg#asset:548

TRIVSEL: Liv Bjørnø, Jan Helge Strømnes og Bjørn Rønning har alle jobbet i Ipark i ulike selskap. Nå har de sammen etablert Balcoo, og flyttet inn i i5. – Trivelige folk og godt nettverk, sier de.

 

Julegrøt med sang

Ikor er et blandakor på rundt 50 personer. Koret har sin opprinnelse fra bedriftskorene i Saga Petroleum og Baker Hughes som ble slått sammen i 2003. De øver i innovasjonsparken, og deres musikalske leder er John Gunnar Akerø.

Har du aldri hørt dem synge? Da får du sjansen 14. desember. Da synger de julen inn, i kantinen, med røde skjerf for anledningen. De turkise skal brukes ved opptreden resten av året.