Arkivenes hus, i regi av totalentreprenør Kruse Smith, går foran som et godt eksempel på innovative løsninger som gir en trygg byggeplass, en trygg drift og et sikkert vedlikehold, begrunner juryens leder og direktør i Forsvarsbygg Erik Øimoen.

Sikkerhet i alle faser Prisutdelingen er del av en felles satsning på skadefrie bygge- og anleggsplasser. 

Hele bygge- og anleggsbransjen må tenke sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i hele prosjektløpet, helt fra prosjekterende til entreprenør og arbeidstakere. Her er samarbeidet i prosjektet Arkivenes hus et foregangseksempel, sier juryleder Erik Øimoen i Forsvarsbygg i en pressemelding.

Juryens begrunnelse Sikkerhet har vært et viktig fokusområde i planleggingen, byggingen og i senere drift og vedlikehold:

Prosjekteringsfasen er basert på BIM med pilotering på Virtual Design and Construction.

* Modellering med midlertidige konstruksjoner og riggplan er formidlet ved oppstartsmøter.

* «BIM-kiosker» ble plassert på byggeplass og bidro til at alle fikk informasjon om prosjektet på en enkel måte.

* Prosjektet har også benyttet andre innovative løsninger som blant annet bruk av en bore-robot i byggingen. Bruk av bore-roboten har medført vesentlig mindre arbeid i høyden

* Ved å installere en kran øverst i heissjakten unngås manuell bæring ved senere ombygginger av bygget.

- Det viser at Kruse og Smith har hatt fokus på sikkerhet i hele prosjektløpet, også i drift og vedlikehold av bygget, sier juryleder Erik Øimoen fra Forsvarsbygg.

Juryen har bestått av representanter fra byggherrene, prosjekterende, utførende, samt arbeidstakerne: Erik Øimoen i Forsvarsbygg, Tom Baade-Mathiesen i Norconsult, Lene Jønsson i HMS og Entreprenørskolen og Heine Nilsen i Fellesforbundet.


Kilde: www.bygg.no